Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Album památečních fotografií Karla Vojtěcha Rajlicha

Z archivu Jaroslava Rajlicha st. z Dírné (1909–1997) se nyní, 20 let po jeho smrti, vynořilo toto album jeho otce Karla Vojtěcha Rajlicha (1877–1959) s 23 portrétními fotografiemi 100 až skoro 150 let starými… Bohužel je jen možno se domnívat, kdo konkrétně stál Karlovi za to, aby album celý život jako vzpomínku na své mládí uchovával.
Pokusme se nahlédnout do tváří našich předků a podle fotografických ateliérů, kde byly snímky pořízeny, alespoň o jakousi hrubou identifikaci hraničící s fabulací… Neb to, co u fotografií chybí, je jakýkoliv náznak jména a až na jednu výjimku i data…
Začněme krásnými deskami 
pařížského (podle nálepky uvnitř v deskách: Zur Stadt Paris. Prag.) alba...Nejdříve dvě fotografie, na kterých je s dost velkou pravděpodobností samotný Karel. Obě jsou z fotoateliérů s názvem Pokorný, ale chlapecká z Písku (Ottomar Pokorný) a jinošská z Vídně (Ruppert Pokorny; o jakémsi propojení obou ateliérů svědčí stejné označení výrobce použitých fotokaret: Bernh. Wachtl Wien). Na té chlapecké je ani ne 15letý hoch, asi tak z 75% jde o Karla, na té druhé je Karel cca 24letý a jde o skoro 100% jistotu… Ve Vídni byl Karel například v listopadu 1901 před svojí cestou do Svaté země, ale jistě alespoň jednou i dříve…


Nejspíš samotná Karlova maminka Antonie (roz. Kottková z Červeného Hrádku) je na dvou fotografiích, jedna z poloprofilu za mlada z 60.–70. let 19. stol. (velmi stará portrétní fotografie!). Vpravo studiová fotografie (skoro nečitelné razítko na rubu: Egger? Peter in Pribram) – celá postava z pozdější doby, nejspíš už jako matka a paní mlynářová (odhadem 1880)… Pokud to ona není, tak ale kdo jiný? Některá ze sestřenic nebo tet?


Voják se ženou a dítětem, možný rok fotografie 1875: jde nejspíše o Karlova otce Jana Rajlicha buď se ženou tehdy cca 30letou Antonií, anebo pravděpodobněji s jeho matkou cca 60letou Františkou Rajlichovou (zemřela 1889) a s malým bratrem Ferdinandem (nar. 1870) o 7 let starším než Karel (Karel se narodil až 1877), foto J. F. Špachta Jílové u Prahy. Válečnou medaili dostal Jan Rajlich po 10 letech po propuštění z armády 3. 3. 1874, možná tedy fotografováno k této události… Žena na snímku je stejná jako na následujícím fotu


Matka s dcerou, foto Borešova dílna v Sedlčanech 1878, možná tedy matka Karla, nebo teta, a mladší žena, že by mohla být Karlova maminka Antonie?, a to rok poté, co se Karel narodil… Mladší žena je však velmi podobná „muži s hůlkou“ viz dále, je tedy nejspíš jeho matka


Poprsí neznámé dívky, možná některá ze sestřenic Karlových? Fotograf J. O. Dvořák, Praha-Král. Vinohrady. Je trochu podobná i mladší ze dvojice na předchozí fotografii za mlada… Vpravo postava dámy v klobouku, foto Atelier Elite Palais Generali Prag, kdo by to mohl být, není na první pohled vůbec jasné, ale při delším vstřebání podoby jde nepochybně o tutéž ženu z vedlejšího portrétu ošem již po pár letech….


Mladý hoch, foto Konrád Brunner Příbram; podle zpracování to vypadá na jednu z nejstarších fotografií, možná až 60.–70. léta 19. stol. (?), osoba na fotu musí být někdo blízký z rodiny Rajlichových, např. některý z bratranců Karla. Pokud by šlo však přímo o jeho bratra Ferdinanda, muselo by jít o datum až kolem 18801885, drží ale v ruce podobný klobouk jako dítě na předchozím snímku („voják se ženou a dítětem“) i podobná fyziognomie s dítětem tu určitá je, takže je tato verze nejpravděpodobnější… 


Mladá žena je nejspíše Marie Rajlichová, rozená Halbrštatová, manželka Karlova bratra Ferdinanda Rajlicha, cukráře v Žamberku, foto ateliér A. Gröger, Habelschwerdt (Bystrzyca Kłodzka) a Mittelwalde (Międzylesie/Mezilesí) po roce 1885 (vzdálenost ŽamberkMezilesí je 25 km)


Mladík s hůlkou, po roce 1900, má obličejové rysy zcela podobné s mladší ženou na předchozím snímku „matky s dcerou“, takže pravděpodobně syn oné dcery…, a dále – stojí u stejného stolku jako voják a babička na dalších fotech... I ta vojenská čepice na stolku něco asi symbolizuje... Že by tohle byl bratr Ferdinand?, nebo spíše některý z bratranců? Ferdinand ale zemřel 1903 na TBC, na to moc nevypadá...


Voják s poněkud bohémským vzhledem… Nabízí se sice opět otec Jan Rajlich, který byl jedinným známým vysloužilým vojákem (od 1864) v rodu, ale jde o foto z mnohem pozdější doby až po smrti Janově, nejdříve kolem 1900… Kdo tedy? Má některé rysy podobné ženě na dalším fotu...


Babička v šátku, bez označení ateliéru, ale podle stejného secesního stolku fotografováno až po roce 1900. Není to stejná „babička“ jako na předchozích snímcích, nejspíše může jít například o paní Kottkovou, tetu Karlovu, která ho po smrti matky od 12 let vychovávala, tzn. zde by mohla být tak 70letá, anebo třeba i o babičku z rodiny Hejhalových (viz popisek u dalšího fota)…


Dvojice starších manželů: to asi nejsou přímo Karlovi rodiče Jan a Antonie Rajlichovi v Červeném Hrádku, ale nejspíše některý ze strýců a tet (buď kovář v Červeném Hrádku František Kottek se ženou, nebo mlynáři na Rudolci Ferdinand a Aloisie Rajlichovi). Ještě by to možná mohli být rodiče Karlovy nevěsty Marie Hejhalové, Hejhalovi z Nechvalic, avšak v albu jsou asi jen osoby, které byly přítomny v Karlově životě jen do doby, než svoji nevěstu 
našel (1906). Na fotografii je zajímavá dnes výrazná retuš očí, která oproti celé fotografii během 110 let nezesvětlalaPortrét vlevo je z Klagenfurtu (Hans Jäger Photogr. Artist. Atelier), kde Karel působil v letech 1897–1898, je to asi mistr Jakob Stugger, nebo některý kolega kovář. Zajímavý odznáček na klopě by mohl někdo indentifikovat? Asi stejná osoba se objevuje ve velmi působivém slavnostním večerním oblečení s cylindrem ještě na další fotografii z berlínského ateliéru Otto Witte po roce 1900


6 portrétů je z jihotyrolského Bozenu (Bolzano), kde Karel působil v letech 1898–1901 a 1902–1903. Nepochybně jde o někoho z kovářských mistrů (Johann Schober, Franz Oberer, Leopold Kögel) a kolegy tovaryše – kováře… (fotoateliéry: 4krát F. Largajolli, 1× H. Waldmüller a 1× A. Holzner)


Dítě s raketou, chlapec 
z některé přátelské rodiny zaměstnavatele či kolegy v Dortmundu. Karel tam pracoval v letech 1901 u firmy Carl Löhr a 1903–1905 u firmy W. Stuznäcker, foto Samson & Co., Dortmund


...a na závěr ještě některé zajímavé reverzy fotografických karet

(aktualizace 19. 4. 2017)

 
©2011 Vision Bros