Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

1. sjezd Rajlichových, kemp Zahrádky u Borových Ladů, 1985 – Dírenská větev
1. sjezd Rajlichů - Zahrádky 1985 - pozvánka
Dopis Václava Rajlicha k 1. sjezdu Rajlichů v Zahrádkách, 1985    

RAJLICHS' 85 Zahrádky - více viz fotogalerie
RAJLICHS' 85 Zahrádky (24. 8. 1985)

- více viz záložka fotoalb / for more photos see photogalleries' folder  ►►►

Až dodnes se dochovaly stránky z našeho sjezdu v kronice kempu Zahrádky - v létě 2018 je ofotografoval Jakub Szabo:
Aktualizace 1. 9. 2018

 

 
©2011 Vision Bros