Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Dokumenty / doklady Documents / deeds

Na této stránce jsou postupně umisťovány zajímavé rajlichovské dokumenty a doklady.

JanRajlich_Glejt_1864w
Nejstarší dokument z „Dírenské větve“ rodu Rajlichů: Jan Rajlich — propouštěcí list z 10leté vojenské služby v c. k. pekařském pluku, České Budějovice, 1864 


Jan Rajlich — propouštěcí list z vojenské služby, detail záhlaví se jménem psaným německy (Johann Reilich) 

JanRajlich_Glejt_popisosoby_1864
Jan Rajlich — propouštěcí list z vojenské služby, na rubu je zajímavý popis jeho osoby

Překlad titulní strany dokumentu

Předkladatel této propouštěcí listiny, rakouský c.-k. zásobovací mistr JAN REILICH, narozený v roce 1834 v Rudolci, okres Sedlčany, kraj Tábor, země Čechy, branný obvod pěšího pluku hraběte Ernevilla č. 75, náboženství katolického, svobodného stavu, povoláním pekař, sloužil věrně a řádně v rakouském c.-k. vojenském zásobovacím odvětví po osm let jako vojenský zásobovací mistr, potom v záloze po 2 roky, tedy celkově deset let. V roce 1859 se zúčastnil polního tažení.
Po tom, co tento zásobovací mistr učinil plně zadost zákonem stanovené branné povinnosti, propouští se tímto, v souladu se svým vlastním přáním, z vojenského svazku a prohlašuje se touto propouštěcí listinou za zcela osvobozeného od jakékoliv branné povinnosti.
Je vhodný k přijetí jako dobrovolník, s požitky tomu odpovídajícími.
Má tato vyznamenání …(proškrtnuto)….. Propuštěnému zásobovacímu mistrovi Janu Reilichovi se tímto uděluje dobré doporučení a vyjadřuje se při tom přání, aby byla ochota jmenovaného prosbě pokud možno všestranně vycházet vstříc.
Dáno v Č. Budějovicích 30. června 1864.

Správnost tímto zrušené branné povinnosti se potvrzuje s dovětkem, že shora jmenovaný si nemůže dělat nároky ani na invalidní zabezpečení, ani na služební gratiale či jiné vojenské beneficium. Proto se propouští ze stavu budějovického c.k. hlavního zásobovacího skladu dnem třicátého června roku jeden tisíc osm set šedesát čtyři a při svém propuštění z vojska přechází pod civilní jurisdikci. Jako podřízený a státní občan je povinen být ve všem poslušný příslušných politických úřadů.
Č. Budějovice, 30. června 1864


(Poznámka: Je zde chybně uvedeno místo narození; J. R. se narodil v Kamýku nad Vltavou, datum je naštěstí správně...)


Přepis a překlad rubové strany s popisem osoby
Persons- Beschreibung.
Jenseits benannter Mann ist von mittlerer Statur, hat blonde Haare, graue Augen, längliche Nase. länglich Angesicht; sonstige Kennzeichen: keine, spricht Sprachen: deutsch – böhmich. Derselbe hat sich um seinen Pass bis……………..zu melden. Gegeben zu Budweis am 30. Juny 1864
Zum tragen der Kriegs-Medaille berechtigt
Prag am 3. März 874

Popis osoby
Muž jmenovaný na druhé straně je střední postavy, má blond vlasy, šedé oči, podlouhlý nos, a podlouhlý obličej. Zvláštní znamení žádné. Mluví německy a česky. O svůj pas se má hlásit do ....... Dáno v Budějovicích 30. června 1864
Je oprávněn nosit válečnou medaili
Praha, 3. března 874           
Podpis (2 x)V rodinných archivech se nachází ještě jeden doklad k Janu Rajlichovi — jeho rodný list; byl vystaven ale až v roce 1940 (jde o úřední opis z období protektorátu, který je na druhé straně opatřen kolkem a razítkem soudní kanceláře Okresního soudu ve Voticích, tedy z doby, kdy občané, potomci, museli prokazovat svůj nezávadný původ)


Karel Vojtěch Rajlich (syn Jana) — křestní list k datu 22./23. ledna 1877 vydaný v Kosově Hoře r. 1907 


Rudolf Havel Rajlich („Rudolecká větev“, bratranec Karla Vojtěcha) — křestní list k datu 16./17. října 1882 vydaný v Sedlčanech r. 1906 

KarelRajlich_Listzavyucenou1895
Karel V. Rajlich, List za vyučenou, 7. 4. 1895 (učil se u svého strýce Františka Kottka, kterého měl za poručníka, protože oba rodiče v letech 1890—1891 zemřeli...); po jeho získání se ihned vydal na 10letý vandr (viz kniha Na vandru — záložka vpravo) 

KarelRajlich_TureckyPasdoSrbska_1901
Turecký pas vystavený v Cařihradu 12. 12. 1901 za 13 piastrů a 2 piastry spropitného (tj. jeden a čtvrt zlatého), z cesty Karla V. Rajlicha do Svaté země

Aloisie Rajlichová, doklado absolvování letní hospodynské školy v Sedlčanech, 1921
Aloisie Rajlichová (dcera Karlova bratrance, mlynáře Ferdinanda, „Rudolecká větev“) — první strana dokladu / vysvědčení o absolvování letní hospodyñské školy v Sedlčanech, 1921 (správné datum narození A. R. je 7. 6., zde je chyba...); tento dokument a některé další listiny Aloisie Rajlichové byly získány v příbramském antikvariáté v roce 2005 

JanRajlich_st_Vysvedceni_IItridaObecna_1927
Vysvědčení Jana Rajlicha (nejmladšího syna Karlova) z 2. ročníku Obecné školy v Dírné. Co je na tomto dokumentu (a vlastně na všech vysvědčeních J. R. z Dírné) zajímavé? Je to datum narození 23. 10. 1919! To řídící záměrně zfalšoval, aby se v Dírné naplnila třída — a tak chudák J. R. šel do školy už v pěti... (Pak se ale spoléhejte na data v dokumentech...) 

KarelRajlich_protektoratnilegitimace
KarelRajlich_protektoratnilegitimace
Karel V. Rajlich: Dvě dvoustránky z protektorátní Občanské legitimace s fotografií a popisem osoby. Je zajímavé, že také zde je uveden zcela nesmyslný rok narození (den, 22. 1.,  je ale správně)... 

JaroslavRajlich_vysvedceni_1944
Takto vypadalo protektorátní vysvědčení — Jaroslav Rajlich („Dírenská větev“) je obdržel už jen za 1. pololetí prvního ročníku 1944/45, kdy začal chodit do obecné školy v Jankově u Votic (za druhé pololetí již bylo vysvědčení československé) 

JaroslavRajlich_prukazrepatriacni_1945
Repatriační průkazka Jaroslava Rajlicha ml. („Dírenská větev“) z roku 1945: Děti, které před 2. světovou válkou žily s rodiči v českém pohraničí (Sudetech) a po záboru Velkoněmeckou říší musely přesídlit do vnitrozemí, dostávaly po návratu repatriační průkaz a bylo na ně pohlíženo jako na „válkou poškozené“; Jarkovi tak až do roku 1947 kuchařky o velké přestávce ve škole vařily kakao (tehdy vzácnost) a dostával sendvič se sardinkami nebo konským lančmítem z UNRY, také ale velkou lžíci neoblíbeného rybího tuku...

Vlasta Rajlichová - sčítání lidu, 1930/1948
Zajímavý je také doklad z roku 1948, kterým se potvrzovala národnost ze sčítání lidu v roce 1930 (Vlasta Rajlichová z „Lounské větve", datum i rok narození je ovšem i na tomto dokladu chybně...) 

 
©2011 Vision Bros