Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

 RR Brno 2012

Jan Rajlich - Welcome in Brno 2012

Program / Program

pátek 22. 6. / Friday, June 22
> příjezd a ubytování účastníků / arrival and accommodation of participants
> 19:00 večeře / dinner
 
sobota 23. 6. / Saturday, June 23
> příjezd a ubytování účastníků / arrival and accommodation of participants
> 10:00 registrace / registration
> 11:00 zahájení /
opening
> 12:00 oběd / lunch
> 13:00 program sjezdu / Reunion program
> 19:00 večeře / dinner
 
neděle 24. 6. / Sunday, June 24
> 9:00 program sjezdu / Reunion program
> 12:00 oběd a zakončení /
lunch and conclusion
 
RR2012-Brno-Komín

►Úvodní informace  ►The first information  
Podrobný program   Detailed program  
Mapky příjezdu   Maps of arrival routes  
Přihláška   Entry form   
►Seznam účastníků ► List of participants
Rajlich Reunion Brno 2012 fotoalbum
 
 
 
©2011 Vision Bros