Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Akce  Events

Rajlichovské sjezdy / Rajlichs Reunions
Myšlenka pořádat rodinné sjezdy vzklíčila ve 2. pol. 20. stol. u dvou rodin Rajlichových, „čáslavské“ a „dírenské“, a první setkání proběhla v rámci těchto poměrně rozvětvených rodin („větví“).
JUDr. Václav Rajlich z Tábora však od počátku pomýšlel na propojení všech „Rajlichů“ — viz níže výñatek z jeho dopisu z roku 1979... K tomu postupně dochází od 2. setkání v Černovicích u Tábora (2000). Dnes už je propojeno cca 80% Rajlichů/Reilichů v ČR a dalších příslušníků těchto rodin v zahraničí (zejm. USA).

► 1. slavný sjezd sourozenců Rajlichových (SSSR), Čáslav, 1966 – Čáslavská větev
► 1. sjezd Rajlichových, kemp Zahrádky u Borových Lad, 1985 – Dírenská větev
► 2. setkání Rajlichů, Mlýn Černovice u Tábora, 2000
► 3. Rajlich Reunion, Strnadovský mlýn + Kamýk + Sedlčany, 2006 
► 4. Rajlich Reunion, Dírná, 2009
► 5. Rajlich Reunion, Brno, 2012  
► VI. Rajlich Reunion, Dírná, 2015  
► VII. Rajlich Reunion, Vimperk, 2018
► VIII. Rajlich Reunion, Dírná, 2022


VaclavRajlich_dopisJarouskovi_9_10_1979_1str
Začátek dopisu Václava Rajlicha z Tábora, který poslal  svému synovci Jaroslavu Rajlichovi do Brna-
-Komína 9. 10. 1979, ve kterém popisuje svoji ideu „globálního“ propojení Rajlichů ▲

 

Aktualizace 3. 7. 2022. 

 

 
©2011 Vision Bros