Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Výtvarné umění a rod Rajlichů  Visual art and the Rajlichs‘

První písemná zmínka o přímých předcích rodu je zaznamenána v r. 1654 v „Berní rule kraje Vltavského, panství Chlumeckého jeho Milosti knížete z Lobkowic“, kde je uveden daním (berni) podléhající majetek, který vlastní Jiřík Rejlich, pláten barvíř, Kamejk (Kamýk n. Vltavou). Pictorem (barvířem) byl v Kamýku ve 2. pol 18. stol. dále např. Joannes Rajlich.
Rodové příjmení po další staletí modifikované ručními zápisy matrikářů (např.: Reilich – 1728, Raglijch – 1765, Railich – 1770, Reglich – 1790, Reylich – 1800, Raijlich – 1823 atd.) se od poloviny 19. století na území  Česka postupně ustálilo na dnešní česky psané verzi Rajlich, řídčeji německy Reilich, výjimečně  latinsky Railich.
Rajlichové byli většinou majetní měšťané, řemeslníci, mimo barvířů, byli v dnešní výtvarnické větvi také pekaři, mlynáři a také kovář (Karel Vojtěch Rajlich, 1877–1959, otec výtvarníků Jaroslava a Jana, podle dnešních měřítek umělecký kovář; blíže o něm v těchto záložkách: viz Osoby/Persons - viz Knihy/Na vandru - viz Na vandru  - viz Místa/Dírná). 

Karel Vojtěch Rajlich: stojánek s fotografií
Tento malý železný kovaný stojánek na fotografii. je patrně jediným zachovalým kovářským mini-dílem Karla Vojtěcha Rajlicha (na fotografii je pravděpodobně jeho bratranec Alois Hejhal, italský legionář), 20. léta 20. stol.

Jaroslav Rajlich
Narozen 4. 2. 1909 ve Šternově, okres Benešov, zemřel 19. 5. 1997 v Dírné, okres Tábor
Učitel kreslení, malíř a grafik
Odborné školení – 1936 státní odborná zkouška z kreslení, 1946–1951 prázdninové kurzy malířské (vedoucí – A. Fišárek, V. Hejna, J. Helekal, J. Kaiser)
Vystavoval od r. 1936, žil v Dírné
 
Podrobněji viz záložka Osoby / Persons


Jan Rajlich (st.)
Narozen 10. 4. 1920 v Dírné, zemřel 27. 11. 2016 v Brně
Malíř a grafik, designér
Odborné školení – 1939–1944 Škola umění ve Zlíně (prof. E. Milén, J. Sládek, V. Hroch a další)
Vystavoval od r. 1943, žil v Brně
Podrobněji viz záložka Osoby / Persons

Odkaz — prezentace na stránkách Filmové galanterie Terryho ponožky
Odkaz — výstava plakátů ve Foyer kina Světozor v Praze 2012/13
  
Odkaz — výstava v Galerii Václava Chada Zlín 2016/17

Jaroslav Rajlich (ml.),Ing.
Narozen 8. 5. 1938 v Nové Bystřici, okres Jindřichův Hradec
Výzkumný pracovník, malíř amatér
Autodidakt
Vystavoval v r.
1993 a v r. 2006, žije v Brně-Komíně
Podrobněji viz záložka Osoby / Persons
Výstava Jaroslava Rajlicha v galerii Domino Letovice, 2016


Tomáš (Tomas) Rajlich
Narozen 5. 3. 1940 v Jankově u Votic
Malíř a sochař
Studia – Výtvarná škola v Praze, Akademie výtvarných umění (prof. J. Lauda, K. Pokorný a K. Hladík) v Praze
Vystavuje od r. 1967, od r. 1969 žije v Haagu a v Paříži, od r. 2011 opět
v Praze.
Podrobněji viz záložka Osoby / Persons
Odkaz - výstava České Budějovice 8. 9. - 9. 10. 2005
Odkaz NGP — výstava Národní galerie v Praze 24.10. 2008-15. 01. 2009
Odkaz  City of Prague k výstavě v NGP

Odkaz Art+antiques k výstavě v NGP (8. 12. 2008) 

Ja
n Rajlich (ml.), doc. Ing. arch.
Narozen 10. 6. 1950 ve Vyškově na Moravě
Grafik-designér, malíř a grafik
Studia – obor architektura na VUT v Brně (prof. O. Döbert)
Vystavuje od r. 1976, žije v Brně
Podrobněji viz záložka Osoby / Persons
Odkaz na ukázky z plakátové tvorby (facebook)
Odkaz na výběr z prací grafického designu (ÚK FSI VUT Brno)
 
Odkaz na katalog výstavy plakátů „Slova”, 2008 (Sdružení Bienále Brno) 
Výstava Posters v Ahmedabadu, 2011
Odkaz - prezentace na stránkách Filmové galanterie Terryho ponožky  

Paul Michael Rajlich
Narozen 27. 2. 1974 v Praze
Programátor v oboru grafiky a virtuální reality
Studia – University of Illinois, Urbana-Champaign (Master of Science)
Vystavoval v roce 2001 v Linci na Ars electronica, žije v St. Joseph, Illinois, USA


Claudia Rajlich(ová), M.A., Ph.D.
Narozena 12. 7. 1977 v Schiedamu NL

Historička umění, bankovní 
specialistka a poradkyně 
Studia – The American University of Paris, Université Paris Sorbonne (Paris IV), Univerzita Karlova Praha
Žije v Curychu
Podrobněji viz záložka Osoby / Persons
.
► Z výstav From the exhibitions  = připravuje se
► Výstava „Jan Rajlich - 150 let / years”  exhibition    
► Výstava 5R = 5xRajlich | Dírná 2015 / exhibition  
► Výstava Jaroslav Rajlich, kresby, pastely, Letovice 2016 / exhibition

(Aktualizace 9. 4. 2019.)

 
©2011 Vision Bros