Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

RR 09

Vážení příbuzní a přátelé,

rozhodli jsme se letos uspořádat již čtvrtý sjezd Rajlichovy rodiny a příbuzenstva. Za místo konání jsme zvolili jihočeskou obec Dírnou, kde dlouhá léta žil náš dědeček Karel Vojtěch Rajlich se svou paní Marií. Děda působil jako panský kovář, babička byla, jak tehdy bylo zvykem, v domácnosti. Oba jsou pochováni na dírenském hřbitově.

Předpokládáme, že sjezd by se konal o víkendu 20. a 21. června 2009. Ubytování je možné přímo v Dírné, a to buď v zámeckém penzionu, nebo v penzionu v bývalém mlýně. Ze soboty na neděli jsme si předběžně rezervovali plnou kapacitu obou zmíněných  ubytovacích zařízení. Vlastní posezení, obědy a občerstvení plánujeme ve velkém sále hostince na náměstí.

Tohle sdělení pokládejte prosím za předběžné, i když termín setkání už je pevně stanoven. Jde nám – organizátorům – o to, abyste si uvedený termín rezervovali a neplánovali si jiné akce. Průběžně Vám budeme podávat další informace.

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme na tel. č. 541 223 211 nebo na mobilu 602 766 491, popř. na e-mailu rajlich.jk@seznam.cz.

S pozdravem „sjezdu Rajlichů zdar!“,

organizátoři:
Ing.
Jaroslav Rajlich, Absolonova 49, 624 00 Brno
Doc. Ing. arch.
Jan Rajlich, Jiráskova 4, 602 00 Brno

 
©2011 Vision Bros