Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Alena Rajlichová

Mgr. Alena Rajlichová roz. Řeháková se narodila 28. 6. 1949 v  Litomyšli. Má bratra Ivana (*1956). Jejich rodiče pocházejí z východních Čech: otec Ing. Miloslav Řehák (*1921 Česká Třebová – †2008 Brno), matka Alena Řeháková, roz. Pecinová (*1925 Nové Hrady u Vysokého Mýta). V dětství často měnila s rodiči bydliště: Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Prostějov, Hranice na Moravě, Mariánské Lázně, Tachov (SVVŠ)... Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor knihovnictví a  vědecké informace (1967–1973). Od r. 1973 žije v Brně, kde se r. 1984 provdala za Jana Rajlicha ml. (viz).
Alena Rajlichová se trvale věnovala knihovnictví, nejdříve v Knihovně Jiřího Mahena v  Brně a v letech 1978–1991 byla vedoucí Ústřední odborné knihovny KÚNZ Brno. 1995—2014 bylo jejím působištěm Centrum experimentálního divadla v Brně, kde založila a vedla odbornou knihovnu a archiv.
Zaměřuje se také na redakční práci, bibliografie a jazykové úpravy a korektury.
Výběr z redigovaných publikací: Katalogy 16., 17. a 18. mezinárodního bienále grafického designu, Moravská galerie Brno 1994–1998; Sborník sympózia 16. Bienále Brno: Společenská odpovědnost grafického designéra, Moravská galerie Brno, 1994; Katalog Vizuální interpretace / II, SVUT Brno, 1994; katalogy Sdružení Bienále Brno – Nejlepších 100 japonských plakátů 1945–89, 1994; Plakát a počítač / Poster and Computer, 1994; Japonský fotoplakát APA, 1995; Nejlepších 100 plakátů z Evropy a USA / 1945–1990, 1996; Nagoya, 20+3 plakáty, 1997; Grafický design 2000, 2000; „20“, 2002; publikace Sdružení Q Brno – Almanach Q / 8, Setkání / Stretnutie, 2002; Almanach Q / 9, V prostoru E, 2005; Almanach Q / 10, 2009; Almanach Q / 11, Quinta essentia, 2013 aj.
Bibliografie: Jan Rajlich: Plakáty-grafika, Akcent/Blok Brno, 1999; Sdružení Q In: Almanach Q / 10, 2009; Petr Oslzlý: Commedia dell´arte, Divadlo na provázku (1974–1985), JAMU Brno, 2010; Kateřina Fojtíková – Petr Oslzlý  Barbara VrbováEva Tálská aneb Se mnou smrt a kůň, Pražská scéna Praha, 2011 aj. 
Jazykové úpravy: Marek Srba – Dagmar Srbová – Emil Štiss – Otakar Tučka: Ríše zvířat, aneb plazi, ptáci a savci ve volné přírodě a v našich zoo, CD-ROM, AV-Pro Brno, 1999; Jan Rajlich: Přistřižená křídla, CERM Brno, 2005; Karel Vojtěch Rajlich: Na vandru, 1895–1905, zápisky kovářského tovaryše z cest po Evropě a do Svaté země k Božímu hrobu, CERM Brno, 2006; Jan Rajlich: Brno  černá bílá, CERM Brno, 2015; zprávy SBB od r. 2004; KVÉ-buletýny (Sdružení Q) od r. 2005 aj. 
Alena od 6 do 18 let navštěvovala hudební školu, hrála koncertně na klavír a varhany (např. v r. 1965 na Slavnostním koncertu k 20. výročí Lidové školy umění provedla s Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně ve Společenském domě Casino Koncert  D dur pro klavír a orchestr J. Haydna, koncertovala i v pražském Rudolfinu aj...). Od 80. let XX. stol. se jejím koníčkem stala archeologie (viz např. Milan Vokáč – Alena Rajlichová: Neolitické sídliště u Častohostic /okres Třebíč/, s. 157–159. In Archeologie Moravy a Slezska, roč. 1/2001; Alena Rajlichová — Petr Vachůt: Nálezy hliněných modelů sekeromlatů na hradišti Staré Zámky u Líšně, s. 55—58. In Forum Brunense 2013; Petr Vachůt —Jan Videman — Alena Rajlichová: Řezenský obol Oty Švábského a další nové doklady obchodnických aktivit z hradiště Staré Zámky v Brně-Líšni, In Numismatický sborník, 27/2, s. 191—195, 2013; Alena Rajlichová — Petr Vachůt: Nález kování z doby avarské z hradiště Staré Zámky..., s. 39—42. In Forum Brunense 2014  aj.). Ráda cestuje (Čína, Francie, Grónsko, Island, Itálie, Japonsko, Polsko, Řecko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam aj.) a fotografuje, sbírá kočky, kalamáře a také texty starých pohlednic. Návštěvy antikvariátů, které byly její dlouholetou posedlostí, musela již omezit...

Alenu Rajlichovou s kamarádkou (Liba Jakubcova) vyfotografoval dnes slavný MiroslavTichy, Kyjov, kolem 1979
Alena Rajlichova s kamarádkou (Libuše Jakubcová, bývalá spolužačka z Tachova); fotografoval před svým domem malíř (a dnes světově známý fotograf) Miroslav Tichý, Kyjov, 1979 

 Alena a Jan Rajlichovi, svatba na Nové radnici v Brně, 1984
Alena a Jan Rajlichovi, svatbu na Nové radnici v Brně v prosinci 1984 fotografoval Janův strýc Roman Skalický st. 

Alena_byFukuda_1994

Alena v kresbě slavného japonského grafika Shigeo Fukudy při návštěvě na Jiráskově ul. v červnu 1994

Alena Rajlichová: certifikát z ostrova Grimsey na severním polárním kruhu, 1990
Alena Rajlichová: certifikát z Grónska, 1990
Alena Rajlichová — certifikáty ze severských cest v roce 1990: z islandského ostrova Grimsey na severním polárním kruhu a z Grónska 


AlenaRajlichova_vCEDu_2010
V Centru experimentálního divadla v Brně Alena prožila 20 let, foto z r. 2011 Jan Rajlich ml. 

(Aktualizace 26. 1. 2016)

 
©2011 Vision Bros