Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Božena Rajlichová

Božena Rajlichová na Úvoze v 60. letech
Božena Rajlichová na Úvoze 35 v 60. letech 20. stol., foto K. O. Hrubý

Božena Rajlichová roz. Skalická se narodila 12. 10. 1924 v Praze-Libni. Její otec Josef Skalický (1898 Brno, Veveří 24 – 1953 Vyškov, Kroměřížská 8) byl důstojníkem prvorepublikové čs. armády, matka Božena Skalická roz. Zelenková (1905 Praha-Libeň – 1987 Brno) v domácnosti. Božena měla mladšího bratra Romana (Roman Skalický 1932 Znojmo – 2004 Brno).
Otec střídal bydliště (Čadca, Prievidza, Znojmo aj.), takže jako nemluvně prožila rok a půl u rodiny své tety Josefy Zelenkové v Hamburku a do obecné školy začala chodit v Praze-Libni na Palmovce (1930–1931), pak ve Znojmě (1931–1938) a po obsazení Němci v Jemnici u Moravských Budějovic (1938/39). Do Moravských Budějovic dojížděla do dvouleté odborné školy pro ženská povolání (1940–1942). V Praze chodila mezitím v roce 1939/40 do Soukromé jazykové školy a poté na přípravku pro vyšší školu pro administrativní správkyně (1942/43). Studia musela přerušit a jako ročník 1924 byla totálně nasazena u firmy BMW – Flugmotorenbau, Allach u Mnichova, odkud byla po 8 měsících přeřazena do pobočného závodu Wagner a comp. v Hnátnici u Ústí nad Orlicí. Tam pracovala do 21. dubna 1945.
Po osvobození dokončila dvouleté odborné střední vzdělání maturitou v r. 1947 na Městské odborné škole pro ženská povolání Renaty Tyršové v Praze I. O prázdninách mezi ročníky pracovala ve Špindlerově mlýně v hotelu Belvedere. Po skončení studií celý ročník odjel na 3měsíční praxi do různých hotelů ve Švýcarsku, Božena pracoval v hotelu Kulm und Sonnenberg v Seelisbergu u Lucernu (1947). Po návratu nastoupila první zaměstnání jako hospodářsko-administrativní správkyně a pedagogická vedoucí dívek studentského internátu Sv. Rafael Obchodní akademie ve Vimperku na Šumavě. Tamní ochotnický divadelní spolek byl pro ní osudový: seznámila se tu s malířem Janem Rajlichem (viz) a po 10 měsících místo opustila, protože se v létě (3. 8. 1948) provdala, a s manželem oba nastoupili v n. p. Svit v Gottwaldově, kde byla zaměstnána jako vychovatelka. V červnu 1950 se narodil syn Jan (viz Jan Rajlich ml.) – ve Vyškově, poté byla 2 roky těžce nemocná a do stálého zaměstnání se již nevrátila.
Od roku 1951 žijí Rajlichovi trvale v Brně, Božena se věnovala rodině a pracovala jen příležitostně, např. jako vedoucí prodejny obrazů SČSVU (1953 – 3 měs.), zástupce účetního v družstvu Propagační tvorba (1957 – 5 měs.), technická redaktorka při vzniku Muzea dělnického hnutí brněnska (1958 – 5 měs.), technička/sekretářka na Katedře chorob drůbeže Veterinární fakulty Vysoké školy zemědělské (1967–1970 – 10+21 měs.)... V letech 1961–1972 byla místopředsedkyní brněnské pobočky Klubu přátel výtvarného umění, a také členkou ústředního výboru KPVU v Praze (1965–1972). V letech 1964–1969 se stala za KPVU poslankyní ONV Brno II (nebyla v žádné politické straně).
Od mládí ji zajímalo divadlo a to i aktivně, hrála ochotnicky již v Jemnici a ve Vimperku, celoživotní vášní se stala četba / literatura, její knihovna čítala na 4 000 svazků. Ráda si šila a byla výbornou kuchařkou, což oceñovaly i mnohé návštěvy z celého světa, které díky Bienále Brno, jehož byl manžel Jan Rajlich do roku 1992 prezidentem, během 3 desítek let často navštěvovaly bydliště Rajlichových na ulicích Úvoz a Jiráskova v Brně.
Božena Rajlichová zemřela v Brně 6. 9. 2001.
(pozn.: podstatná část zpracována za použití vlastních životopisů B. R. z let 1967 a 1972)

Svatební fotografie rodičů - Božena Zelenková a Josef Skalický, Praha 1923
Studiová svatební fotografie rodičů — Božena Zelenková a Josef Skalický, Praha 1923

Boženka Skalická asi ve 3 letech (1927, foto Hrazdil Čadca)
Boženka Skalická asi ve 3 letech (1927, foto Hrazdil Čadca)

Boženka Skalická (Rajlichová) se svou maminkou Boženou Skalickou (roz. Zelenkovou) v roce 1930
Boženka Skalická (Rajlichová) se svou maminkou Boženou Skalickou (roz. Zelenkovou) v roce 1930

Otec Josef Skalický, matka Božena, Boženka, bratr Románek a babička Josefa Zelenková, 1934 ve Znojmě
V roce 1933 ve Znojmě-Louce zleva na snímku „pucflek“ — vzorný střelec a vojenský příkazník Homonaj z Podkarparské Rusi, otec štábní kpt. Josef Skalický, matka Božena s bratrem Románkem, Boženka a babička Josefa Zelenková z Prahy (v zahrádce naproti kasáren, bývalého kláštera)

Božena Skalicka ač rodem Pražačka měla po otci domovské právo v Brně
Božena ač rodem Pražačka měla po otci domovské právo v Brně

Jan Rajlich: portrét Boženky, olej, 1948
Jan Rajlich: portrét Boženky, olej, 1948

Božena Rajlichová kolem roku 1950 (foto básník Josef Kainar)
Božena Rajlichová kolem roku 1950 v Brně (foto básník Josef Kainar)

Jan a Božena Rajlichovi kolem roku 1993 na vernisáži v Opavě
Jan a Božena Rajlichovi kolem roku 1993 na vernisáži v Galerii Jančík v Opavě

Jan a Božena Rajlichovi a Jan a Alena Rajlichovi v roce 2000 (foto Roman Skalický)
Jan a Božena Rajlichovi a Jan a Alena Rajlichovi v roce 2000 (foto Roman Skalický)

 
©2011 Vision Bros