Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Fotoalbum 02 Photogallery No. 02
2. setkání Rajlichů  2nd Rajlichs' Reunion
Černovice 2000


Sjezd se konal v hotelu Mlýn Černovice, okr. Tábor - na snímku výstavka z Rajlichovské tvorby a počátků bádání o rodu Rajlichů, na obrazech dědeček Karel Vojtěch Rajlich (namaloval Jan Rajlich st., kolem 1950) a babička Marie Rajlichová roz. Hejhalová z Dírné (namaloval Jaroslav Rajlich st. kolem 1950)

!
První účastnící se sjeli už večer v pátek 6. 10. 2000 - Jan Rajlich st. (80) s ženou Boženou Rajlichovou (75) z Brna


Kristina Rajlichová s lelky chytající dcerkou Markétkou Rajlichovou (t. č. studentkou sociologie potažmo práv) z Brna-Komína


Tři Grácie  Markéta Rajlichová z Brna, její sestra Jana Dvořáková-Rajlichová z Lubí a Jana Pichlová-Rajlichová z Borových Lad  krásné


V sobotu 7. 10. 2000 přijížděli od rána další účastníci  Václav Rajlich  (86) z Tábora s synem Janem Rajlichem OP (t. č. v dominikánském klášteře Ústí n. L.) a dcerou Marií Procházkovou-Rajlichovou ze Sezimova Ústí... Vlevo Antonín a Jana Pichlovi, vpopředí Emanuela Rajlichová ze Sedlčan


Setkání organizoval a zahájil Jaroslav Rajlich z Brna-Komína (v čele tabule)

 
Hlavní projev pronesl táborský strýc Václav  účastníkům se jistě hluboce zapsala jeho plamenná výzva k mládeži; vlevo zamyšlený syn Václavův, ústecký dominikán Jan Rajlich a Alena Rajlichová z Brna...


Alena Rajlichová a strýc Václav stále při projevu...


Ostatní účastnící pozorně naslouchají, včetně Václavovy dcery Marie (vpředu) a dalšího syna Petra (vzadu) s rodinou (Jana a Majda Rajlichovy)


Jana Rajlichová, její dcera Magdaléna i u druhého stolu čelem sedící Božena Rajlichová jsou původem Pražačky 


Po projevu strýce Václava se postupně představili všichni účastníci, počínaje zde jeho mladším bratrem Janem (80) z Brna


Šumavští Rajlichovi dorazili do Černovic vybaveni druhovou informací opatřenými vydařenými jmenovkami


Šumavští Rajlichovi: Jana Pichlová Rajlichová z Borových Lad (stojící) a její sestra Eva Podlešáková Rajlichová z Vimperka


Šumavští Rajlichovi: Třetí sestra Zdenka Ondrášková Rajlichová z Vimperka (v pozadí vystaveny dvě nejnovější koláže Jana Rajlicha st. z Brna)


Geolog Petr Rajlich, Jana Rajlichová a jejich dcera Magdaléna bydlí v Praze-Stodůlkách


Ještě studující Brněnka Markéta Rajlichová byla pozorně vyslyšena


Ač nejstarší ženskou účastnicí, tak byla Emanuela Rajlichová ze Sedlčan poprvé v životě tváří v tvář takovému množství Rajlichů...


A už tu byl oběd a při něm jsou zachyceni berounští Miluše a Jaroslav Rajlichovi, jeho matka Emanuela Rajlichová ze Sedlčan a Petr Rajlich z Prahy 


V detailu Emanuela Rajlichová ze Sedlčan a Petr Rajlich z Prahy 


Jaroslav Rajlich se chopil harmoniky a přišlo překvapení.... 


... a před táborským strýcem Václavem se objevil dort — právě má 86. narozeniny! 


Strýc Václav Rajlich z Tábora před obrazem svého otce Karla vypadal, popíjejíc svou jedinnou neřest, navýsost šťastně 


K večeru polovina účastníků postupně odjela a tak stačil jeden stůl — zde šumavští Rajlichovi pěkně pospolu, vepředu Karel Ondrášek a kolem doprava Eva Podlešáková Rajlichová, Zdenka Ondrášková Rajlichová, takořka neviditelný Petr Podlešák, čelem Antonín Pichl a Jana Pichlová Rajlichová 


Bratři Václav a Jan (s typicky zalepeným okem) pospolu 

 
Celý večerní stůl, hlásí se Božena Rajlichová

 
Markétka anticipovala své budoucí povolání kontrolou a zabezečováním logistiky potravinových přídělů 


Někteří 
 zde brnokomínští a luběcí Rajlichovi (Jana a Marek Dvořákovi, Markéta a Jaroslav) — nepohrdli kulečníkem


Na tomto jedinném a dočasně posledním záběru je zachycen i kameraman všech snímků Jan Rajlich ml. z Brna

Záběry z druhého dne sjezdu, neděle 8. 10. 2000, kdy se zbylí účastníci přesunuli do Dírné, budou snad v dohledné době následovat...

Následuje ještě hromadné večerní foto, kde však již někteří účastnící chybí:Rajlichovi v Cernovicich 2000

 
©2011 Vision Bros