Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

George (Jiří) Rajlich


George Rajlich, 1986

Jiří (George) Rajlich se narodil *7. 4. 1921 (čtvrtek) v Merklíně u Stříbra (západní Čechy) a zemřel †17. 7. 2004 (sobota) v Los Angeles. Jeho rodiči byli hodinář Josef František Rajlich ze Sedlčan (*30. 7. 1897–†1955) a Anna rozená Šalomová z Merklína (*22. 4. 1900–†1930's).
Jiří začal studovat práva na Univerzitě Karlově a po uzavření českých vysokých škol v letech 19411942 působil jako advokátní úředník v Sedlčanech ve středních Čechách. Německými okupanty byl totálně nasazen v Německu, kde pracoval na projektech mj. raket V1 a V2.
Po válce dokončil studia práv, ale jeho kroky ho rychle zavedly do USA (Ellis Island, 1950), kde zpočátku krátce pomáhal na farmě v Pennsylvanii a poté získal v Bufallu domácí práci u Chevroletu. V r. 1955 se stal občanem USA. Údajně také sloužil 2 roky v americké armádě.
V r. 1961 se přestěhoval do Kalifornie, kde získal práci a byl zaměstnán 31 let až do důchodu u Hughes Aircraft Co. jako jemný mechanik (tomuto typu práce se vyučil u svého otce hodináře). Jeho specializací byl "precision springwinder" (přesný pružinový spínač), například pro americké satelity, vesmírné lodě a space shuttle... 
20. 3. 1955 (neděle) se oženil s Filipínkou Jeanne Fausta Santos (*29. 7. 1931, středa) a narodily se jim 3 děti: Gerrie Anna (*1955–†2012), George (*1961–†2022) a Jana (*1967).
Rodina žila v Kalifornii v Los Angeles – do roku 2004 v Culver City, poté ve Venice.


Rodiče Jiřího Josef Rajlich a Anna Šalomová se brali 3. 11. 1920 ve Stodu u Plzně, kde otec sloužil jako pěšák u čs. pěšího pluku č. 1Jirka Rajlich prožil svá žákovská léta v Sedlčanech


Jiří v Sedlčanech kolem r. 1940


...a v 50. letech již v USA


S dcerkou Annou, cca 1957


Rodina George Rajlicha: zprava George, syn George, dcerky Anna a malá Jana a manželka Jeanne, 7. 11. 1971


S manželkou Jeanne (vpravo) na slavnostním večeru s populárním českým hercem a zpěvákem Járou Kohoutem (s motýlkem) a slavnou filmovou herečkou a pěvkyní Jarmilou Novotnou, 70. léta XX. stol., foto Maxmilian Oto


S dcerou Janou, cca 1977


George na svatbě dcery Anny v r. 1982


S rodinou v Culver City: zprava George, Jana, George Jr. a Jeanne, cca 1990


V roce 1995 se za Georgem (uprostřed) přijel do Kalifornie podívat bratranec Zdeněk Rajlich ze Sedlčan s manželkou Jarmilou, viděli se poprvé po 50 letech...
 

Jiří (George) Rajlich was born on *April 7, 1921 (Thursday) in Merklín Village by City of Stříbro near Pilsen (West Bohemia) and died †July 17, 2004 (Saturday) in Los Angeles USA. His parents were: clockmaker Josef František Rajlich (*July 30, 1897–†1955) from Sedlčany (Central Bohemia) and Anna nee Šalomová (*April 22, 1900–†1930's) from Merklín.
George begun law studies in the Charles University in Prague, and after closing of all the Czech universities by Nazis, he worked as an articled clerk in the Town of Sedlčany in 1941
1942. The Germans forced him to go to Germany for their "Total Einsatz" program, where he worked on rocket projects (V1, V2). 
After the WW2 he finished his law studies, but his steps led him soon to the USA (immigration record: Ellis Island, 1950), where he worked shortly as a farm hand in Pennsylvania, and than took a tool room job by Chevrolet in Buffalo. He also served in the US army 2 years.  
He got American citizenship in 1955. 
In 1961 he moved to California 
and he started working as a fine mechanic for Hughes Aircraft (he was "trained" for this kind of work by his father watchmaker), retiring after 31 years. His main specialization was the precision springwinder for satellites, US space shuttle, ships etc. there.
On Sunday March 20, 1955, George married Philippine Jeanne Fausta Santos (*July 29, 1931, Wednesday), and they were born three children: Anna Gerrie (*1955–†2012), George  (*1961–†2022) and Jana (*1967). 
The family lived in California – in Culver City, then in Venice, Los Angeles.

►A document about George Rajlich and his coming to the U.S.A., video by Forest Rajlich

(Aktualizace 16. 3. 2022)

 
©2011 Vision Bros