Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Ing. Jaroslav Rajlich (ml.)

Ing. Jaroslav Rajlich, 2010
2010

Jaroslav Petr Rajlich se narodil rodičům Jaroslavu Rajlichovi a Marii rozené Šimkové 8. května 1938 v Nové Bystřici, kde otec, Jaroslav starší, působil jako odborný učitel na tehdejší měšťanské škole. Po odtržení českého pohraničí a jeho okupaci vojsky Velkoněmecké říše se Rajlichovi přestěhovali do Jankova v tehdejším votickém okrese. Tam se jim narodil další syn Tomáš Bohumil (1940). V Jankově začal Jaroslav chodit v roce 1944 do obecné školy (viz vysvědčení z 1. ročníku). Po osvobození se oba bratři s rodiči vrátili zpět do Nové Bystřice, kde Jaroslav starší učil na měšťanské, později střední škole. Jaroslav mladší ukončil střední školu v roce 1953. Po té začal studovat na gymnáziu – tehdejší jedenáctileté střední škole Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci. Pro zajímavost lze uvést, že zmíněné gymnázium absolvovali také jeho strýčkové Václav a Jan. Gymnázium ukončil maturitou v roce 1956. Pak byl přijat na tehdejší Vojenskou technickou akademii (VTA) v Brně, ženijní fakultu, obor stavební, zemní a silniční stroje. Studium ukončil a byl promován 29. července 1961 v hodnosti podporučíka. Hned na to, 31. července 1961 se v Brně oženil s Kristinou, rozenou Plíhalovou, s níž pak žil 58 let až do své smrti (24. června 2019), od 70. let v rodinném domku, který vlastními silami postavili v brněnském předměstí Komíně.
Po absolvování VTA nastoupil Jaroslav na umístěnku jako asistent na Katedru obrábění a výrobních pomůcek VTA v Brně. V roce 1963 se manželům Rajlichovým narodila dcera Jana, dnes provdaná Dvořáková, veterinární lékařka a v roce 1973 další dcera Markéta, provdaná Dostalíková, právnička. V létech 1965–1967 pobýval Jaroslav s rodinou v egyptské Káhiře, kde učil jako odborný asistent na Katedře obrábění a obráběcích strojů místní vojenské technické univerzity. Po návratu do ČR působil až do roku 1970 na brněnské VTA. Po podpisu rezoluce, odsuzující vstup spojeneckých vojsk do ČSSR v srpnu 1968 byl ze školy vyhozen. Krátce působil v Technické a zahradní správě města Brna a v roce 1971 nastoupil jako zkušební technik do zkušebny výrobních strojů Strojírenského zkušebního ústavu v Brně. Tam byl zaměstnán až do konce roku 2007, postupně jako zkušební technik (1971–1978), vedoucí zkušebny výrobních strojů (1978–1989), jeden z odborných ředitelů a statutární náměstek ředitele (1989–2004) a vedoucí školicího střediska (2004–2007). Do důchodu odešel 31. 12. 2007.
Absolvoval postgraduální studia na VUT v Brně, Karlově univerzitě v Praze a EHSAL Management Hohschoole v Bruselu. Sepsal a publikoval na sto osmdesát odborných statí, knih a skript.
Absolvoval řadu odborných stáží v zahraničí, z nichž uvádíme:
-          1969 Technická univerzita, Miskolc, Maďarsko
-          1978 Výzkumný ústav obráběcích a tvářecích strojů, Magdeburg a Erfurt, bývalá NDR
-          1988 Výzkumný a vývojový ústav obráběcích strojů, Moskva, bývalý SSSR
-          1989 Výzkumný a vývojový ústav obráběcích strojů, pobočka ve Vitebsku, bývalý SSSR
-          1994 AFNOR, Paříž, Francie
-          1994 CEN, Brusel, Belgie
-          1995 British Standard Institution, Milton Keynes a Cheltenham, Velká Británie
-          1995 AFNOR a Laboratoire Nationale d´Essai, Paříž, Francie
-          1996 Vlámské ministerstvo školství, Brusel, Belgie
-          1997 GASTEC, Apeldorn, Holandsko.
Ing. Jaroslav Rajlich byl členem prezidia a předsedou stálé komise pro vzdělávání Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, emeritním členem výboru České metrologické společnosti (do 2005), emeritním členem vedení CQS, managerem jakosti a předsedou koordinační a metodické komise (do 1999), členem technického výboru pro systémy kvality (do 2004) a pro personál (dosud) Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., externím vedoucím posuzovatelem pro certifikační orgány pro certifikaci výrobků a posuzovatelem pro certifikaci systémů managementu kvality a pro zkušební laboratoře, členem redakční rady časopisu Metrologie, členem České strojnické společnosti a Asociace strojních inženýrů. Působí jako externí lektor v několika vzdělávacích agenturách.
Pokud jde o záliby, Jaroslav Rajlich sbíral poštovní známky, dlouhá léta pěstoval kaktusy, od roku 1949 rybařil, vášnivě rád chodil na houby a amatérsky se věnoval malování. Vystavoval pětkrát – v roce 1997 se skupinou komínských výtvarníků v Brně, v roce 2006 v galerii ZD Sněžné na Moravě, v roce 2015 na společné rajlichovské výstavě 5R / 5
×Rajlich v Dírné, samostatně v roce 2016 v galerii Domino v Letovicích a v roce 2017 v kavárně Bílá vrána Brno-Komín. 
 
Zde je připojena část kapitoly „Obecná a měšťanská škola“ z dosud nepublikované knihy „Vzpomínky“ Jaroslava Rajlicha mladšího.

Jaroslav Rajlich: Jaroušek a Tomáš, 1947, olej
Devítiletý Jaroušek s mladším bratrem Tomíkem na olejomalbě svého otce Jaroslava Rajlicha st.


Ing. Jaroslav Rajlich, 2008 
Jaroslav Rajlich na Rabuňce, 2008


Jaroušek (vpravo) na jednom z posledních snímků doma v Brně-Komíně v roce 2019 s ženou Kristou a Honzou (bratranec) a Alenou Rajlichovými


Ukázky z výtvarné tvorby Jaroslava Rajlicha ml.:

RajlichJaroslav_ml_Houby_pastel_1976
Jaroslav Rajlich ml.: Houby, pastel, 1976

RajlichJaroslav_ml_Komin_1986
Jaroslav Rajlich ml.: Komín (hradisko), pastel, 1986


Jaroslav Rajlich ml: Louka, pastel, 2010

► Výstava Jaroslav Rajlich, kresby, pastely, Letovice 2016 / exhibition

(Aktualizace 28. 6. 2019.)

 
©2011 Vision Bros