Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Jan Rajlich ml.

Jan Rajlich ml.

Doc. Ing. arch. Jan Rajlich působí jako grafik-designér v Brně.
Narodil se 10. června 1950 ve Vyškově na Moravě jako jediný syn Boženy Rajlichové roz. Skalické (* 1924 Praha – † 2001 Brno) a Jana Rajlicha (* 1920 v Dírné
  – † 2016 Brno). Rodina se záhy přestěhovala do Brna (zpočátku bydleli v ateliéru na Úvoze 88, pak do r. 1956 na Slovanském nám. 9, poté na Tř. Obránců míru 46, od r. 1961 opět Úvoz 88 a od 1982 na Jiráskově 4). V roce 1984 vstoupil Jan do svazku manželského s  Alenou Řehákovou (viz). 

Do školy chodil na ul. Veveří 28 (OSŠ), od 6. třídy na Úvoz 55 (ZDŠ), maturoval na přírodovědné větvi SVVŠ Lerchova 63 (1968). V letech 1968–1974 vystudoval obor architektura na FAST VUT v Brně (vedoucím jeho diplomové práce byl akad. arch. Osvald Döbert). První 7leté zaměstnání absolvoval ve Státním projektovém ústavu obchodu v Brně ve středisku Ing. arch. Zdenka Řiháka jako architekt-interiérista (např. 1976 interiér restaurace Formanka v Hotelu Morava Pohořelice), souběžně však spolupracoval s otcem na zakázkách grafického designu a také se věnoval malbě (získal např. Cenu Trienále 15/30 v r. 1978 a čestné uznání za malbu na Přehlídce mladých brněnských výtvarníku v r. 1980, v r. 1988 byl zastoupen na Brněnské malbě v Domě umění). Ve dvou údobích (1981–1983 a 1990–1994) byl na tzv. volné noze (díky registraci v oboru užité grafiky u ČFVU měl v občanském průkaze uvedeno „svobodné povolání“). Jeho hlavním zákazníkem byly BVV – Brněnské veletrhy a výstavy (od roku 1976 spolupracoval s otcem na Jednotném vizuálním stylu BVV, vytvořil značky akcí jako Vánoční trhy, Envibrno aj., upravoval veletržní katalogy a tiskoviny...), dále Moravská galerie v Brně (zejména katalogy a tiskoviny Bienále  do r. 1998), deník Rovnost (1984–1991 upravoval sobotní přílohu, v r. 1990 hlavičku a koncepci novin). Design manuály vytvořil od 80. let pro podniky MEZ Mohelnice, Olšanské papírny, Orgrez..., po roce 1990 navrhl značky a logotypy řady brněnských podniků včetně např. Fakulty architektury a Fakulty strojní VUT Brno. V roce 1991 navrhl erby městských částí Černovice, Kníničky, Líšen, Bosonohy, Bohunice, Jundrov, Židenice, Žabovřesky aj. a později také venkovní orientační plány města Brna (viz záložka Místa – Brno). Navrhl také více než 150 plakátů (např. pro Divadlo u Jakuba, Mahenovu činohru NDB, Sdružení Bienále Brno aj.). Ve volné tvorbě se etabloval koncem 70. let jako malíř, ale od pol. 80. let se více věnoval počítačové grafice a serigrafii. Ve své užité i volné tvorbě používá často kresbu a „automatické texty“, které mají blízko ke „konkrétní poezii“.
V letech 1983–1989 vyučoval písmo, grafiku a design na Střední uměleckoprůmyslové škole (SŠUŘ, dnes Stř. škola umění a designu) v Brně a od r. 1988 začal externě a od 1994 interně přednášet grafický design na Fakultě strojní VUT v Brně; krátce externě působil i na nově zakládané Fakultě výtvarných umění VUT Brno (1992/93). Roku 1995 se habilitoval na VŠUP Praha a 1996–2014 vedoucím Odboru průmyslového designu Ústavu konstruování FSI VUT Brno. Přednášel 1997 na Ukrajině, 1998 a 1999 v Japonsku, 1999 v Rusku, 2001 v USA, 2003 a 2008 v Mexiku, 2006
2018 desetkrát na Tchaj-wanu, 2007 v Íránu, 2008 v Holandsku, 2009 v Rakousku, 2009 a 2013 ve Skotsku, 2011 v Indii, 2014 v Litevsku, 2018 v Číně (Shenzhen)...
Jan Rajlich ml. byl od 1987 do r. 2004 členem organizačního výboru Mezinárodního bienále grafického designu v Brně (1993–1998 byl prezidentem jeho 3 ročníků). Krátce byl členem Svazu českých výtvarných umělců (1988–1990); od r. 1990 je v multioborovém uměleckém Sdružení Q a od r. 1992 ve Sdružení Bienále Brno (od 1999 dosud jeho předsedou). Byl čestným členem Masarykovy akademie umění Praha a International Society of Graphic Designers – USA. Byl členem mezinárodních porot Bienále Golden Bee Moskva (1992, 1999), Zgraf Záhřeb (1995), Bienále Rzeszów (1997), 4. Blok Charkov (1997, 2003), 
Ekoplagát Žilina (2000, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, 2020), Bienále Teherán (2007), Taiwan Int. Poster Award (2007), Taiwan Int. Student Design Competition (2008, 2013), Bienále Mexico (2008), TPT Trnava (2012), I-P-A Leipzig (2019), Bienále designu Perú (2021), Teda Cup Taiwan (2021), Rising Award Taiwan (2022), Asia Creative Design Award Čína (2023).

Od r. 1988 zorganizoval na 30 kolektivních výstav převážně grafického designu a napsal na 150 článků a statí o grafickém a průmyslovém designu. Vystavoval svoje plakáty, grafický design, serigrafie a malbu na 37 samostatných výstavách např. Ahmedabad, Bratislava, Brno, Emmerich, Fort Collins, Moskva, Olomouc, Osaka, Ostrava, Praha, Trnava, Varšava, Vídeň, Vyškov, Zlín, Žilina  a na  180 domácích a 240 zahraničních kolektivních výstavách – např. Bienále Brno, Berlín, Budapešť, Fort Collins, Heidelberg, Charkov, Chaumont, Lahti, La Paz, Lille, Lipsko, Mexico, Moskva, Ningbo, Ogaki, Osaka, Ostende, Paříž, Quito, Rzeszów, Sankt Pölten, Sharjah, Shenzhen, Sofia, Tchaj-pej, Tokio, Trnava, Varšava, Wroclaw, Záhřeb, Žilina ad. Odborné medailony J. R. publikovaly např. časopisy Design Journal Soul, Design Exchange Guangzhou – Čína, Design Net Soul, Expoforum Ostrava, Idea Tokio, Revue vizuálnej komunikácije Košice, publikace jako Who is Who in Graphic Design Curych, All Men are Brothers Šanghaj/Berlín, United Designs Larnaca/KECD ad.
Z rukou primátora obdržel Cenu města Brna 2001 v oboru užitého umění, v roce 2018 byl oceněn zvláštní cenou na výstavě plakátů "Demokratie vor allem" v Lipsku, obdržel Stříbrnou medaili VUT Brno a v roce 2019 získal Merit Award na Hakka Impression Shenzhen.
Jan Rajlich ml. navštívil cca 40 zemí (vedle výše v textu zmíněných přednášek a porot ještě např. Brazílie, Čína, Island, Řecko, Tunisko, Spojené arabské emiráty, Vietnam aj.), zajímá se o sport (pasivně), divadlo (zejména operu) a v posledních letech i o rodopis – je autorem textové i grafické podoby webu www.rajlich.cz/

Rajlich_Jan_ml_fotoBohMarcak_vbytenaUvoze88_1981
Jan Rajlich ml. 31letý v bytě na Úvoze 88 pod vlastní olejomalbou svatopeterského prostranství v Římě nazvanou „Papež“; foto Boh. Marčák

Rajlich_Jan_ml_fotoBohMarcak_vatelierunaJiraskove4_1983
A o dva roky později v „Kristových letech“ v novém ateliéru na Jiraskově 4 (1983, foto Boh. Marčák)

Rajlich_Jan_ml_fotoBohMarcak_vatelierunaJiraskove4_1983
Ještě jeden portrét ze stejného focení Boh. Marčákem na Jiraskově v roce 1983

Alena_Jan_Rajlichovi_PavelNedved_fotoMiroslavTichy_Kyjov_1984
Jan a Alena Rajlichovi s profesorem Pavlem Nedvědem (se slepeckou holí) na návštěvě u malíře a fotografa Miroslava Tichého v Kyjově, cca 1986 (M.Tichý zachycen v zrcadle, jak fotografuje tento snímek)

JanRajlichJr_bySeymourChwast_1994
Jana Rajlicha nakreslil při jedné z návštěv na Jiráskově slavný Seymour Chwast, 1994 

Jan Rajlich u svých plakátů k výstavě SBB Japonský fotoplakát v Domě techniky v Brně, 1995, foto Boh. Marčák
Jan Rajlich u svých plakátů k výstavě SBB Japonský fotoplakát v Domě techniky v Brně, 1995, foto Boh. Marčák 


 Jan Rajlich ml. a James Victore na Bienále Brno 1998
Jan Rajlich a americký grafik James Victore (nositel Grand Prix Bienále Brno 1996) v galerii Design centra ČR, červen 1998, foto Petr Michl

Jan Rajlich ml. přebírá z rukou primátora Petra Duchoně Cenu města Brna 2001
Jan Rajlich přebírá z rukou primátora Petra Duchoně Cenu města Brna 2001, leden 2002, foto Jarmila Janků

JanRajlich_StefanSagmeister_2004_fotoAnnaPeckova
Se Stefanem Sagmeisterem (rakousko-americký grafik, nositel Grand Prix Bienále Brno 2000) v Design centru v Brně, v pozadí Jan Rajlich st., červen 2004, foto Anna Pecková 


Jan Rajlich v Trnavě 2018, foto Barbara Vavrová  


Z happennigu na vernisáži k sedmdesátinám v Moravské galerii v Brně 9. 6. 2020, foto Miro Myška 


Jan Rajlich v ateliéru na Jitráskově, foto Václav Šálek, 29. 5. 2020 ► Plakáty Jana Rajlicha ml./Posters by Jan Rajlich, Jr. 
► Jan Rajlich ml. na stránkách Filmové galanterie Terryho ponožky
► Jan Rajlich ml. na stránkách Encyklopedie dějin města Brna 
► Jan Rajlich ml. / Graphic Design Talks by Gabriela Šafářová, 2015   
► Rozhovor o Bienále Brno pro artalk.cz, 6. 6. 2016  
► Rozhovor ve Vizitce ČRo Vltava, říjen 2020
► Rozhovor na Brnan.cz, prosinec 2020
► Rozhovor v Zelném rynku na ČRo Brno, prosinec 2020

 
(aktualizováno 20. 3. 2021)

 
©2011 Vision Bros