Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Jan Rajlich OP

Jan Rajlich OP v Jablonném v Podještědí, 2011
Jan Rajlich v Jablonném v Podještědí, obrázek převzat z článku http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-ufo-a-zahady/155700/tajemne-podzemi-co-skryvaji-bedny-po-nemcich.html, 2011

RNDr. ThLic. Jan Rajlich OP se narodil 4. 11. 1954 v Táboře v rodině JUDr. Václava Rajlicha (viz). 
Studium: Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha a řádové studium filosofie a teologie. Členem dominikánského řádu od 1. 1. 1977.
Do roku 1990 pracoval v INORGA, ÚTZCHT ČAV a Ústavu nukleární. medicíny a biofyziky 1. LF UK. V té době byl tajně vysvěcen na kněze, dělal bytové semináře z filosofie a kroužky studentů.
V letech 1990—2000 působil v dominikánských klášterech v Praze a v Ústí nad Labem a učil filosofii, sociologii a katolickou sociální nauku na Katolické teologické fakultě UK v Praze, moderní filosoficko-etické myšlení na Fakultě sociálně ekonomické UJEP Ústí nad Labem, výběrové semináře na Pedagogické fakultě UJEP. 
V letech 2000—2010 působil jako správce farnosti sv. Jiljí v Praze a P. Marie Růžencové v Plzni.
V letech 2010—2013 byl správcem farnosti a rektorem papežské baziliky minor v Jablonném v Podještědí
, v letech 2013 - 2019 byl rektorem kostela a představeným v dominikánském klášteře v Uherském Brodě. Od srpna 2019 působí v dominikánském klášteře v Olomouci.
Zájmy — spiritualita, filosofie, teologie, programování a společenské vědy.

Bílý Jan Rajlich OP v �?ímě, 2011
Bílý Jan Rajlich OP mezi kolegy na římském svatopeterském prostranství, 2011

(Aktualizace 27. 12. 2013.)

 
©2011 Vision Bros