Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Jana Rajlich


Jana Rajlichová 20letá


...48letá (foto Greg Gorman)

Jana Rajlich se narodila *28. 6. 1967 v Culver-City v Kalifornii USA. Jejími rodiči byli George (Jiří) Rajlich (1921–2004) původem ze Sedlčan ve středních Čechách a Jeanne Fausta Rajlich roz. Santos (*1931) původem z Filipín. Janini starší sourozenci jsou: sestra Gerrie Anny Tumia (1955–2012) a bratr George Rajlich (1961–2022).
V roce 1985 Jana ukončila Culver Senior High School a od června 1985 šla na „volnou nohu“ a záhy se stala mezinárodně známou fotomodelkou  — pracovala mj. pro agenturu Ford Models a její fotografie se na přelomu 80. a 90. let XX. stol. objevovaly na obálkách prestižních life-stylových a módních magazínů.
V letech 1996–2008 byl jejím manželem letecký inženýr NASA Stephen Chester Gorum (*1962), se kterým má dvě dcery: Milena Anna Gorum (*1997) a Martina Jana Gorum (*1999).
Jana Rajlichová (Gorum) žije ve Venice (pobřežní předměstí Los Angeles).Malá Jana s matkou Jeanne Santos Rajlich, cca 1969


Vpravo rodiče Jany, Jeanne a George Rajlichovi, v popředí populární herec a zpěvák Jára Kohout, 70. léta XX. stol.


Jana s tatínkem Jiřím (George) Rajlichem, cca 1977


Jako modelka v 2. pol. 80. let XX. stol.


Září 1987


Srpen 1990


Květen 1991


Jana v Sedlčanech s Jany Rajlichovými st. a ml., červen 2006


Jana v Praze na výstavě plakátů Jana Rajlicha st. v kině Světozor, listopad 2012


V červenci 2015 Jana opět v italském Vogue......a v listopadu 2015 ve Venice Beach s dcerou Milenou, foto Philip Dixon...

Dcera Jany Milena Gorum se po ukončení střední školy v r. 2015 vydala rovněž na dráhu fotomodelky, viz např.:

► Milena Gorum: Jess on Jupiter by Chase R. McCurdy, July/červenec 2015 
► Milena by Lorenzo Botero for C-Heads, November/listopad 2015  
► Bobby Prom: Milena's Place, Sticks and Stones, December/prosinec 2015
► Flirts Magazine, January/leden 2016  

Jana Rajlich was born *June 28, 1967 in Culver City, California-USA. Her parents were George (Jiří) Rajlich (1921–2004), originally from Sedlčany in the central Bohemia, and Jeanne Fausta Rajlich (maiden name Santos, *1931), originally from the Philippines. Jana's older siblings are: Sister Gerrie Anny Tumia (1955–2012) and brother George Rajlich (1961–2012).
In 1985, Jana finished Culver Senior High School, and since June 1985 she went to "freelancer" and soon became internationally famous photo-model - worked among others with the agency Ford Models, and her photos appeared on covers of prestigious life-style and fashion magazines at the turn of the 80th and 90th years of the 20th Century.
In the years 19962008 NASA aerospace engineer Stephen Chester Gorum (*1962) was her husband, whom she has two daughters: Milena Anna Gorum (*1997) and Martina Jana Gorum (*1999) with.
Jana Rajlich lives in Venice (a coastal suburb of Los Angeles).

Milena Gorum, the daughter of Jana, has also given to photomodels career after graduating from high school in the year 2015, see for example links above.

(Aktualizace 16. 3. 2022)

 
©2011 Vision Bros