Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Jiří Rajlich

PhDr. Jiří Rajlich
 
PhDr. Jiří Rajlich (*1964, Praha) je profesionální vojenský a letecký historik. Vystudoval historii na Filosofické fakultě UK v Praze, od roku 1991 pracuje ve Vojenském historickém ústavu, kde zastává funkci ředitele historicko-dokumentačního odboru.
Předmětem jeho odborného zájmu jsou především dějiny obou světových válek, československé armády a letectva, historie letecké války a obraz armády a bezpečnostních sborů ve filmové a televizní tvorbě.
Vedle kurátorství řady muzejních výstav a expozic a autorství několika stovek časopiseckých studií a článků je autorem nebo spoluautorem téměř šedesáti knižních monografií, publikovaných doma i za hranicemi (Polsko, Francie, Velká Británie, Japonsko).
Jeho dosud nejrozsáhlejším dílem je desetidílná řada Na nebi sladké Francie (1998, rozšířené vydání 2008) a Na nebi hrdého Albionu (1999–2005). V tomto projektu, ojedinělém svým rozsahem i zpracováním, zúročil svůj bezmála třicetiletý vědecký výzkum, jímž doslova den po dni detailně zmapoval historii československého letectva na západní frontě ve 2. světové válce.
Z dalších jmenujme alespon publikace Mustangy nad protektorátem (1997), Jindřichův Hradec 24. 8. 1944 (1998), Air War over Czech Lands (2000) a Luftwaffe over Czech territory (2001), pojednávající o letecké válce nad českým územím, dále např. Stíhací pilot (1991 a 2002), Stíhači nad Kanálem (1993 a 2003), Kočičí oči (1993), Esa na obloze (1995 a 2004), Fighters over France and The Low Countries (2002), Spitfire nad Evropou (2004), Hurricane Ace Josef Frantisek. The True Story (2010) a Generál Fajtl (2012), zachycující činnost československých stíhačů ve Francii, Británii a Sovětském svazu, dále Jediný československý maršál (2002) o generálovi Janouškovi, Tatranští orli nad Kubání (2002), Slovakian Aces of WW2 (2004), Za Boha a národ (2006) a 13. (slow.)/JG 52 (2007) o slovenských stíhačích na východní frontě, Vzduch je naše moře (1993 a 2003) o předválečném čs. letectví, Soumrak králů vzduchu (2000) o poválečném čs. letectvu, Jan Ferák a ti druzí (2012) o čs. interbrigadistech a letcích ve španělské občanské válce, aj. Je také spoluautorem a vedoucím české části rozsáhlého biografického slovníku Vojenské osobnosti československého odboje 1939—1945 (2005), podílel se i na úspěšné publikaci Atentát – Operace Anthropoid (2002 a 2009) o problematice heydrichiády, je spoluautorem kolektivní práce Co kdyby to dopadlo jinak (2007) o alternativní historii, atd.
Předseda redakční rady čtvrtletníku Historie a vojenství a člen redakčních rad časopisů Letectví a kosmonautika, Vojenská história a Securitas Imperii.
Laureát literární Ceny Miroslava Ivanova (2003). Nositel četných českých i zahraničních vyznamenání, mj. Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany (2010), Záslužného kříže ministra obrany III. st. (2002) a Záslužného kříže ministra obrany II. st. (2005). Člen týmů VHÚ několikrát oceněných státní cenou Gloria musaealis (2002, 2003 a 2006). Držitel titulu Vojenský manažer roku 2006, aj.
 
PhDr. Jiří Rajlich — vydané knižní publikace:
01/ Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Stíhací pilot. Naše vojsko, Praha 1991
02/ Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Slovenští letci/Slovak airmen 1939–1945. Vydavatelství Kolínské noviny, Kolín 1992
03/ Jiří RAJLICH – Miroslav BALOUS: Messerschmitt Me 262 Schwalbe. Praha MBI/Sagitta 1992
04/ Československý biografický slovník. Praha ČSAV/Academia 1992 (spoluautor v početném kolektivu)
05/ Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Stíhači nad Kanálem. Československý stíhací wing RAF 1942—1945, Naše vojsko, Praha 1993
06/ Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Vzduch je naše moře. Československé letectví 1918—1939, Naše vojsko, Praha 1993
07/ Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Kočičí oči. Českoslovenští noční stíhači v RAF 1940—1945, Modelpress, Praha 1993
08/ Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Československé letectvo 1918—1924, Vydavatelství Kolínské noviny, Kolín 1993
09/ Jiří RAJLICH – Miroslav BÍLÝ – Pavel ŠIPKA – Martin ŠÍLA – Zdeněk PÁTEK: Focke Wulf Fw 190A. Modelpress, Praha 1994
10/ Jiří RAJLICH – Zdeněk PÁTEK: Hawker Hurricane. Modelpress, Praha 1995
11/ Jiří RAJLICH – Miroslav BALOUS: Messerschmitt Me 262 Schwalbe. MBI, Praha 1995
12/ Jiří RAJLICH: 310. stíhací peruť. Mustang, Plzen 1994,
13/ Jiří RAJLICH: Esa na obloze. Nejúspěšnější čs. stíhači ve 2. světové válce. Naše vojsko, Praha 1995
14/ Jiří RAJLICH: 313. stíhací peruť. Mustang, Plzen 1996
15/ Jiří RAJLICH – Aleš KNÍŽEK: Historický ústav Armády České republiky. AVIS, Praha 1997,
16/ Jiří RAJLICH – Zbigniew LALAK – Zachary STOJCZEW: Sojusznicy Luftwaffe. Cz. 1. Books International, Warszawa 1997
17/ Jiří RAJLICH: Mustangy nad protektorátem. Operace britského a amerického letectva nad českými zeměmi a německá obrana. MBI, Praha 1997
18/ Jiří RAJLICH: Jindřichův Hradec 1944. Anatomie jedné letecké bitvy. Paseka, Praha—Litomyšl 1997
19/ Jiří RAJLICH – Wieslaw BACZKOWSKI – Zbigniew LALAK – Marek MURAWSKI: Sojusznicy Luftwaffe. Cz. 2. Books International, Warszawa 1998
20/ Jiří RAJLICH: Na nebi sladké Francie. Válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva. 1. část. Ares, Praha 1998
21/ Jiří RAJLICH: Na nebi sladké Francie. Válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva. 2. část. Ares, Praha 1998
22/ Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 1. část (1940). Ares, Praha 1999
23/ Jiří RAJLICH – Jiří FIDLER: Soumrak králů vzduchu. Československé vojenské letectvo 1945—1950. Ares/Deus, Praha 2000
24/ Jiří RAJLICH: Luftwaffe in detail. Air War over Czech Lands. WWP, Praha 2000
25/ Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 2. část (1941). Svět křídel, Cheb 2000
26/ Jiří RAJLICH – Stanislav KOKOŠKA – Aleš JANDA: Luftwaffe over Czech territory 1945. JaPo, Hradec Králové 2001
27/ Jiří RAJLICH – Miroslav KHOL – Jan SÝKORA – Tomáš SOUŠEK: Katalog Leteckého muzea HÚ AČR. AVIS, Praha 2001
28/ Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 3. část (1942). Svět křídel, Cheb 2001
29/ Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Vzduch je naše moře. Československé letectví 1918—1939, Naše vojsko, Praha 2002 (2. vydání)
30/ Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Stíhací pilot. Naše vojsko, Praha 2002 (2. doplněné vydání)
31/ Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 4. část (1943). Svět křídel, Cheb 2002
32/ Jiří RAJLICH – Michal BURIAN – Aleš KNÍŽEK – Eduard STEHLÍK: Atentát. Operace Anthropoid 1941—1942. AVIS, Praha 2002, nové vydání 2009
33/ Jiří RAJLICH – Michal BURIAN – Aleš KNÍŽEK – Eduard STEHLÍK: Assasination. Operation Anthropoid 1941—1942. AVIS, Praha 2002
34/ Jiří RAJLICH: Tatranští orli nad Kubání. Historie slovenské stíhací letky 13 na východní frontě 1942—1943. Ares/Deus, Praha 2002
35/ Jiří RAJLICH: Jediný československý maršál. Životní osudy Air Marshala a armádního generála (in memoriam) RNDr. Karla Janouška, KCB (1893—1971). Jota, Brno 2002
36/ Jiří RAJLICH: Czechoslovak Spitfires in detail. The History of the Czechoslovak Spitfires LF.Mk.IXE from 1945 to present. WWP, Praha 2002
37/ Jiří RAJLICH – Bartlomiej BELCARZ – Peter TAGHON – Jean-Lousi ROBA – Robert MICHULEC – Roger WALLSGROVE: Fighters in France and Low Countries. Stratus, Sandomierz — Mushroom Model Publications, Redbourn, 2002
38/ Jiří RAJLICH: Na nebi sladké Francie. Válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva. 1. část. Naše vojsko/Ares, Praha 2003 (2. vydání)
39/ Jiří RAJLICH: Na nebi sladké Francie. Válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva. 1. a 2. část. Naše vojsko/Ares, Praha 2003 (2. vydání)
40/ Jiří RAJLICH: Stíhači nad Kanálem. Československý stíhací wing RAF 1942—1945, Naše vojsko, Praha 2003 (2. vydání)
41/ Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 5. část (1944). Svět křídel, Cheb 2003
42/ Jiří RAJLICH – Stephan BOSHNIAKOV – Petko MANDJUKOV: Slovakian and Bulgarian Aces of World War 2. Osprey, Oxford 2004
43/ Jiří RAJLICH: Esa na obloze. Nejúspěšnější čs. stíhači ve 2. světové válce, Naše vojsko, Praha 2004 (2. vydání)
44/ Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 1. část (1940). Naše vojsko/Ares, Praha 2004 (2. vydání)
45/ Jiří RAJLICH: Spitfire nad Evropou. Československý stíhač Otto Smik a jeho doba. Svět křídel, Cheb 2004
46/ Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 7. část (Černá kronika československého letectva v RAF 1940—1945). Svět křídel, Cheb 2004
47/ Jiří RAJLICH – Stephan BOSHNIAKOV – Petko MANDJUKOV: Slovakian and Bulgarian Aces of World War 2. Osprey — Dainippon Kaiga, 2005 (japonská verze)
48/ Jiří RAJLICH: Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5. Aeromedia, Praha 2005
49/ Jiří RAJLICH – Miloslav ČAPLOVIČ – Jaroslav LÁNÍK a kol.: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. AVIS, Praha 2005 (spoluautor a vedoucí české části autorského kolektivu)
50/ Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 6. část (1945—1946). Svět křídel, Cheb 2005
51/ Jiří RAJLICH – Tomáš POLÁK: No. 310 (Czechoslovak) Squadron. 1940—1945. Phil H. Listemann, Boé Cedex 2006
52/ Jiří RAJLICH: Za Boha a národ. Stíhací esa slovenských Vzdušných zbraní ve 2. světové válce. Svět křídel, Cheb 2006
53/ Jiří RAJLICH: Kapitola Osmý listopad 1939: Atentát na Adolfa Hitlera v Mnichově by se zdařil, „vůdce“ by zahynul. In. Co kdyby to dopadlo jinak. Dokořán, Praha 2007
54/ Jiří RAJLICH: 13. (slow.)/JG 52. Stratus, Sandomierz — Mushroom Model Publications, Redbourn 2007
55/ Jiří RAJLICH – Tomáš POLÁK: No 312 (Czechoslovak) Squadron. Phil H. Listemann, Boé Cedex, 2008 (spoluautor Tomáš Polák)
56/ Jiří RAJLICH: Na nebi sladké Francie. Válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva 1939—1945 (nové rozšířené vydání). Svět křídel, Cheb 2008
57/ Jiří RAJLICH: Hurricane Ace Josef František. The True Story. Stratus, Sandomierz – Mushroom Model Publications, Redbourn 2010
58/ Jiří RAJLICH: Josef František. Pokus o pravdivý příběh československého stíhače. Svět křídel, Cheb 2010
59/ Jiří RAJLICH: Josef František. Historia prawdziwa. Stratus, Sandomierz 2010
60/ Jiří PLACHÝ – Ivo PEJČOCH – Jiří RAJLICH – Oldřich TOMEK – Prokop TOMEK: Jmenný seznam příslušníků československé armády na Západě. Část I. A—K. Část II. L—Ž. VHÚ — OKP-MO ČR, Praha 2011
61/ Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Jan Ferák a ti druzí. Českoslovenští interbrigadisté, letci a letouny v občanské válce ve Španělsku 1936—1939. Svět křídel, Cheb 2012
62/ Jiří RAJLICH – Jitka REŽNÁ: Generál Fajtl slovem historika, rodiny a objektivem fotografů. Svět křídel, Cheb 2012
 
Obálky vydaných knih Jiřího Rajlicha:

    
    
    
    
    
   
   
     
    
   
    
    
     
     
  

►Interview Jiřího Rajlicha na Z1  (18. 1. 2010)
►Interview Jiřího Rajlicha na ČT24 (24. 3. 2010)  
Jiří Rajlich na wikipedii   
Jiří Rajlich na stránce VHÚ v Praze   
►Jiří Rajlich v Radiožurnálu (13. 8. 2010)


Aktualizováno  25. 3. 2016.

 
©2011 Vision Bros