Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Fotoalbum 08 Photogallery No. 08
Rajlich Reunion Brno 2012

♦ V Brně se v pátek až neděli 22.—24. 6. 2012 uskutečnil 5. sjezd Rajlichů/Reilichů. Poslední tři sjezdy byly organizovány v tříletém intervalu a tak se zdá trienále jako vhodný a přiměřený časový odstup pro tento typ rodinného setkávání (neb Rajlichovi/Reilichovi jedna rodina jsou)...  Počet letošních účastníku (21) ale byl ani ne poloviční oproti sjezdu poslednímu a jen třetinový oproti sjezdu před 6 lety. Je Brno opravdu tak těžko dostupné z rajlichovských míst v Čechách či v cizině? Sjezd byl zorganizován na Moravě poprvé a asi naposledy a to ve městě, kde přímo v něm a v jeho okolí žijí všichni moravští Rajlichovi/Reilichovi, což je sice jen nepatrná část z Rajlichů/Reilichů z celé ČR (méně než 20%)..., ale bohužel většina z nich této příležitosti nevyužila. Po stránce vlastního setkání a naplnění programu se však 5. sjezd nadmíru vydařil, celková spokojenost byla jak s místem konání, ubytováním, tak i se zvolenými hospodami apod.  Zde níže se můžete podívat na výběr sjezd dokumentujících snímků, tak jak za sebou jednotlivé akce následovaly...

 
Již první večer v pátek 22. června 2012 se nás sešlo 17, nejdříve na večeři v této asi 2 roky znovuotevřené pivnici na Obilním trhu v Brně, jejíž název souvisí s na druhé straně parku ležící staletou brněnskou porodnicí

U čápa

Byli tu Jaroslav Rajlich s vnučkou Terkou Dvořákovou a jejím otcem Markem

U Čápa
Novoborští Miroslav a Věra Rajlichovi a Eva Podlešáková (roz. Rajlichová) z Vimperku

Placení U Čápa
Po vypečených žebírkách a plzni již méně příjemnější závěr - tedy účet...: zleva Jana Pichlová (sestra Evy Podlešákové) a Antonín Pichl z Borových Lad na Šumavě a Petr Podlešák z Vimperku

Před U Čápem
Od „Čápa“ se jde za roh do sklípku


Na protějším chodníku již čekají Dvořákovi a Dostalíkovi v kompletní sestavě


...a o půl deváté se pokračuje dál...


...až za roh...


...a tam  na dvorku a ve sklípku pokračoval večer až do čtvrt na jedenáct... (za hortensií Jaroslav Rajlich s vnukem Matyášem Dostalíkem)


Terka Dvořáková, Jaroslav Rajlich a Markéta, Matyáš a Martin Dostalíkovi


Miroslav Rajlich a Alena a Věra Rajlichovy

Jan Rajlich a Jaroslav Rajlich

Ve sklípku domácí pán Jan Rajlich st. a Jaroslav Rajlich


Jeden konec sklípku bez blesku


...a druhý konec s bleskem...


...a na závěr dne totéž  jako trocha umění ve fotografii...


V sobotu ráno v 11 hodin již tradičním zahajovatelem hlavního programu RR byl opět Jaroslav, organizátor 4 posledních sjezdů (Černovice, Strnadovský mlýn, Dírná a Brno-Komín), tentokrát v salonku Střední školy spojů v Brně-Komíně, tedy co by kamenem dohodil od svého bydliště


...na plátně se promítaly online webové stránky i další rajlichovské dokumentace...


Jednotlivé rodiny po řadě popovídaly o svých novinkách


Oběd v obrovité školní jídelně (zdejší ubytování činí prý 2 500 lůžek!), v popředí Jana a Antonín Pichlovi, u dalšího stolu Kristýna a Jaroslav Rajlichovi


Markétka a Matyáš Dostalíkovi


Žehnající Jan OP přibyl až po obědě


Po celou dobu byl přítomen a krátký úvod pronesl i podle všeho v současnosti nejstarší žijící Rajlich/Reilich na světě, 92letý Jan; na stole před ním vidíte suvenýr, dřevěný směrník s textem k Rajlich Reunion, který pro všechny účastníky vyrobil 88letý Jaroslav Rajlich z Nového Boru


Eva a Petr Podlešákovi


Jan Rajlich hovořil o svém novém působišti v Jablonném v Podještědí


A ještě jedno foto a pomalu se jde na společné fotografování...

Skupina RR2012 v sobotu odpoledne před SŠ v Komíně
Skupina 17 účastníků RR BRNO 2012 v horku sobotního odpoledne před SŠ v Komíně: zleva Marek Dvořák, Jana Dvořáková (Rajlichová), Jan Rajlich ml., Věra Rajlichová, Miroslav Rajlich, Alena Rajlichová, Jan Rajlich, Jan Procházka, Marie Procházková (Rajlichová), Jan Rajlich st., Václav Rajlich, Jana Pichlová (Rajlichová), Antonín Pichl, Eva Podlešáková (Rajlichová), Petr Podlešák, Jaroslav Rajlich, Kristyna Rajlichová


...a ještě pár desítek metrů k místu dalšího společného fota


Sem nás dorazilo 15A takto jsme se vyfotografovali před malbou s brněnskými borci a motivy a vzpomenuli na asi dvacítku Rajlichů/Reilichů přímo z Brna a okolí, kteří dnes bohužel nepřišli...


A je to


A máme asi hodinku čas, tak se jde na jedno Starobrno do některé z komínských hospod


To bodlo...


A pak už 4 zastávky trolejbusem č. 36 na plánovanou mši v podání Jana OP k Salesiánům v Brně-Žabovřeskách; budova vzadu na obzoru je 22poschoďová Fakulta strojní VUT pod Palackého vrchem..., zde pádící Petr Podlešák, Tonda a Jana Pichlovi, Alena Rajlichová a rovněž pádící nestor Jan Rajlich st...


A kostel z 90. let 20. stol. od architekta Josefa Opatřila již na obzoru


A tady se k překvapení místních zjevil u mikrofonu náš dominikán otec Jan...


Jan Rajlich, dominikán, rozjímající spolu s místním salesiánem


Zde zády část rajlichovské sekce v kostele...


Celkový záběr potvrzuje, že sem chodí docela dost Žabovřesčanů; Jan Procházka se připravuje na další zpěv


Loučení Janů Rajlichů za přihlížení sourozenců Marie Procházkové a Václava Rajlicha


Následoval večer ve vinárně Za Kapličkou na Burianově náměstí, zleva profesor Václav Rajlich, který přiletěl az Michiganu, Petr a Eva Podlešákovi, Marek Dvořák a syn a otec Janové Rajlichové


A ještě jednou i s Janou Dvořákovou...


Hlavní bod programu: večeře


A všeho toho bylo ten den docela dost...

Ale ještě je tu neděle dopoledne...
Šťastnou cestu a nashledanou příště / Bon voyage and see you next time!

Rajlich Reunion 2012 fotografovali Jan Rajlich ml., Alena Rajlichová a Miroslav Rajlich

 
©2011 Vision Bros