Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

VI. sjezd Rajlich /Reilich / Railich....
VI Rajlich /Reilich / Railich Reunion

Fotoreportáž ze VI. sjezdu Rajlichů v Dírné 19. až 21. 6. 2015:Pohled z okna na vstupní areál zámku Vratislavů v Dírné a v detailu zámeckou branou dírenská radnice


První setkání v pátek 19. 6. na večeři v Restauraci na náměstí 


Sobotní ráno při snídani v dírenském zámku


  

Dveře barokního špejcharu (z 18. stol.) na rynku byly pootevřené a tak jsme nakoukli 
 95letý dírenský rodák Jan Rajlich st. poprvé v životě...


Kostel sv. Vavřince (pův. gotický ze 14. stol., přestav 1630 a 1875) a obchod v popředí


Po vernisáži (viz výstava 5R = 5x Rajlich) začal v poledne v sále Restaurace na náměstí (dříve U Hrušků) 6. sjezd i za přítomnosti manželů Věry a Jana Novotných a manželů Šplíchalových (vlevo), kteří zapůjčili na výstavu 5R obrazy...Zahájení (a přípitku Janu Rajlichovi k 95. narozeninám) se už tradičně ujal hlavní organizátor sjezdu Jaroslav Rajlich


Novoborští Věra a Miroslav věnovali oslavenci sklenici s vyrytou číslicí 95
A už se čekalo na takovouto kachničku s knedlíkem a zelím...
...po obědě se pohovořilo o novinkách


Mařenka Selwitschková-Rajlichová z MauthuJana a Antonín Pichlovi z Borových Lad a Ilonka Rajlichová z Nového Boru


Marie Procházková-Rajlichová z Tábora a Jan Procházka z Prahy
Jana a Zdenek Rajlichovi ze Sedlčan


Po rozparcelování dortu a představování novinek Jaroušek velí ku skupinovému fotografováníNa scéně všichni rajlichovští účastníci již bez hostů a také bez Jana, Štěpána a Romanky Procházkovy, kteří se někde zatoulali (i s nimi v celkovém počtu 24). 
Jan Rajlich st. sedící uprostřed vzpomenul, že zde hrával mezi válkami ochotnický spolek dírenský Jirásek a na stěně visíval zarámovaný dopis spisovatele Aloise Jiráska, jenž jméno spolku tím posvětil, a také že zde sám před asi 80 lety vystoupil v roli zajatce ve hře o legionářích Večer čekejte přítele
Na rynku, kde se připravovala večerní zábava, se potkala Alena Rajlichová s novoborskými Rajlichovými, fotografoval Jan Rajlich ml. (na horním snímku kráčející)dírenských kamenných monumentálních božích muk z 2. pol. 17. stol. na mohyle  s hromadným hrobem údajně po bitvě u Jankova (1645)....


Jan Rajlich ml. z mohyly zachytil objektivem fotoaparátu také tuto typickou krajinu dírenskou...


Stepilí oři v zahradě Vratislavů


...a husy dírenské u rybníku Čekal
Vpodvečer rajlichovskou mši v kostele sv. Vavřince tradičně již celebroval Jan Rajlich OP, na prastaré varhany z doby kolem r. 1700 doprovázela Marie Procházková-Rajlichová a z kůru pěl její choť Jan


Vlevo ve výklenku gotická socha sv. Vavřince z 15. stol.


To vše pod dohledem sv. Jana z Nepomuku, patrona Janů Rajlichů (novější socha v zdobeném barokním rámu z r. 1710)Loučení po mši...Obnovená malba sv. Vavřince je dílem Jaroslava Rajlicha st. 


Pečené králičí stehýnko čekalo nedočkavě...


Poslední skupinové fotografování zbylých účastníků před zámkem v neděli dopoledne, zastoupeno je Brno, Mauth, Nový Bor a VimperkPřed odjezdem Maruška Selwitschková-Rajlichová s Kristinou Rajlichovou a Janem Rajlichem st.
A na starém hřbitově se s Dírnou loučíme....

 (Aktualizace 25. 6. 2015)

 
©2011 Vision Bros