Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

VIII. sjezd Rajlich /Reilich / Railich....
VII Rajlich /Reilich / Railich Reunion

Fotoreportáž z VIII. sjezdu Rajlichů v Dírné 9. až 11. 9. 2022:

 
Na hromadném záběru jsou zleva Magdaléna Makovská, Alena Rajlichová, Jan Rajlich OP, Marie Procházková, Eva Podlešáková, Petr Podlešák, Věra Rajlichová, Miroslav Rajlich (v podřepu), Antonín Pichl, Jana Pichlová, Jaroslava Benáčanová, Marie Selwitschková, Petr Benáčan a Jan Rajlich, na tomto snímku nejsou hosté Jan a Věra Novotní ani Jan Makovský a Petr Rajlich, kteří dorazili později...


První den sjezdu jsme se sešli na večeři v dírenské hospodě Na Rynku v sestavě (zleva): Věra Rajlichová z Nového Boru, Magdaléna Makovská (rozená Rajlichová) z Prahy, Miroslav Rajich z Nového Boru, Alena a Jan Rajlichovi z Brna a Jan Rajlich OP aktuálně z Olomouce


Bratranci a jmenovci Janové Rajlichové a Miroslav Rajlich


Manželé Alena a Jan Rajlichovi z Brna


V sobotu - druhý den - se účastníci scházeli ve velkém sále hospody Na Rynku kolem 10. hodiny, zde v popředí Jan Rajlich OP, jako hosté manželé Jan a Věra Novotní (bývalý starosta, jehož zahajovací řeč ze Sjezdu Rajlichů v Dírné 2009 máme v dobré paměti) a v pozadí Jan Rajlich a Magdaléna Makovská


Úvodní minuty probíhaly pod bedlivým dohledem našeho dírenského dědy kováře Karla Vojtěcha Rajlicha, který na nás pomrkával z animovaného fotoportrétu z před 75 let...


Manželé Benáčanovi se seznamují s Magdalénou...


...a prohlížejí si publikaci s plakáty ke 100. výročí Jana Rajlicha, vydanou Sdružením Bienále Brno k výstavě v Brně v roce 2020


Provozní hospody pan Sintera zjišťuje zájemce o pití a obědy, v popředí Alena Rajlichová a manželé Novotní


Dorazili i Antonín a Jana Pichlovi z Borových Lad (v popředí), Marie Selwitschková z Mauthu a Eva Podlešáková z Vimperku; Jana, Marie a Eva jsou sestry rozené Rajlichovy


Jan Rajlich promítal různé nově se na netu objevivší fotografie od nepřítomných rodin a z událostí posledních let


Vpravo z profilu letos již 75letý Petr Podlešák z Vimperku


Magdaléna připravuje svoji fotoprezentaci o dubnové cestě Makovských do Kalifornie a návštěvě Jany Rajlich a její rodiny v LA (pradědeček Jany Rajlich Ferdinand ze Sedlčan byl bratrancem Karla Rajlicha z Dírné)


V bílém Jan OP dominikán tč. v Olomouci


Zleva čelem Petr Benáčan, Marie Procházková, Jana Pichlová a Magdaléna Makovská, zády Petr Podlešák, Eva Podlešáková a Marie Selwitschková


Podobný pohled zleva....

 
Petr Podlešák a Věra a Miroslav Rajlichovi


Záběr z hromadného focení svědčí o dobré náladě


Ubytování ve Mlejně u zámku Wratislavů


Zámek od mlýna


Jan OP si oblíbil Afriku, před pár dny se vrátil ze své 3. misijní cesty tentokrát do Tanzánie, a se zbylými účastníky sjezdu se podělil o zážitky a obrázky...


...a už tradičně hned poté celebroval v kostele sv. Vavřince za varhanního doprovodu Marie Procházkové mši věnovanou i všem předkům Rajlichům...


V Dírné sprchlo a tak se v podvečer mohutná věž kostela sv. Vavřince odrážela i v kalužích...


...zajímavě vyhlížela v této atmosféře na rynku i domovní fronta s dírenskou radnicí


Petr Rajlich a jeho dcera Magdaléna a její manžel Jan Makovský


Bratři Jan a Petr


Na tomto snímku jsou tři bratranci a dva bratři Rajlichovi (Jan, Jan a Petr - toť logická matematika)


Na kole 78letý Petr Rajlich v neděli ráno odjíždějící 


Zámek Wratislavů v Dírné a na kole Petr Rajlich odjíždějící kolem z rajlichovského srazu směrem na Zbelítov

 
Po smrti dírenského Jaroslava Rajlicha, který pečoval o rodinný hrob svého otce Karla a matky Marie na starém dírenském hřbitově, se po roce 2000 zbylí jeho bratři Václav a Jan rozhodli hrob nechat zakrýt kamenou deskou a pořídit tabulku s daty svých rodičů; na snímku manželé Makovští, kteří hřbitov spolu navštívili poprvé


Mohyla na severním okraji Dírné ze 17. století, má být hromadným hrobem padlých z krvavé bitvy u Jankova (1645); tady prý byl před 20 lety rozptýlen i popel dírenských Jaroslava a Marie Rajlichových (jejichž náhrobek je na novém dírenském hřbitově)...

Fotografovali Jan Rajlich, Miroslav Rajlich, Magdaléna Makovská...

(Aktualizace 14. 9. 2022)

 

 
©2011 Vision Bros