Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

VII. sjezd Rajlich /Reilich / Railich....
VII Rajlich /Reilich / Railich Reunion

 

Fotoreportáž ze VII. sjezdu Rajlichů ve Vimperku 18. až 20. 5. 2018:

 
Pohled z oken Penzionu Volyňka na drúzy částečně vybydlených objektů u hradeb vimperských...


Jako první dorazili v páteční podvečer 18. 5. 2018 Alena a Jan (fotograf) Rajlichovi z Brna a Marie Procházková roz. Rajlichová z Prahy potažmo Tábora


Záhy se přidali domácí vimperští Eva (roz. Rajlichová) a Petr Podlešákovi


A jako poslední v první večer dorazili Kristina a Jaroslav Rajlichovi z Brna


Samozřejmě došlo i na ukázky posledních úlovků


...a ještě všichni: u stolu restaurantu Terasa naproti penzionu

A hlavní den sjezdu sobota 19. 5. 2018 pokračuje zde dále:


Ranní příchozí se štosují u místa srazu


Novoborští Věra a Miroslav Rajlichovi předávají hned jubilantovi, organizátorovi srazů Rajlichů a 
v současnosti mužskému nestorovi rodu Rajlichů v ČR Jaroslavovi z Brna zvanému Jaroušek, karton broušených skleniček k jeho osmdesátinám, jichž dosáhl před 10 dny


Eva Podlešáková roz. Rajlichová se zapisuje do prezenčního archu, vlevo její manžel Petr, vpravo sestra Mařenka 


V prochlazeném sále zahřívá přípitek na úvod s několika hřejivými slovy Jarouška


V popředí Jan Rajlich, který fotografoval většinu záběrů této fotoreportáže


Přípitek ještě stihli Szabovi z Příbrami, Josef je synem Marie Selwitschkové rozené Rajlichové


Pichlovi z Borových Ladů dodali vlastní sýry, nad nimi Jaroušek se svou polovičkou Kristinou Rajlichovou z Brna-Komína, vlevo Marie Procházková roz. Rajlichová z Tábora i Prahy


Jednotlivé rodiny se představují, zde Eva Podlešáková


...pohled z opačného konce tabule


Jakub Szabo syn Marie Selwitschkové (po jeho pravici)


Petra Sajfrtová je dcerou Evy a Petra Podlešákových, vpravo její choť Petr Sajfrt, vpravo dcérenky Michaela a Alexandra


Vimperský Karel Rajlich představil i svého synátora Karla, posledního a jediného mužského potomka dírenské větve rodu Rajlichů v České republice, přes 10 let jezdil s kamionem (nejdál až do Španělska), poslední léta vozí šumavské klády do blízkého Německa a Rakouska


Na kole jako obvykle dorazil 74letý Petr Rajlich a to až z Českých Budějovic, oběd ještě stihl - před 3 týdny se vrátil z Namíbie; nejblíže naslouchající jsou Antonín a Jana Pichlovi z Borových Ladů a Miroslav a Věrka Rajlichovi z Nového BoruSledování projekce


Na skupinovém fotu je 27 účastníků z 32, chybějí 4 novoborští i později dorazivší. Jan OP...


Diskusní kroužek: zleva Tonda Pichl, Zdeněk Roučka, Petr Rajlich a jeho sestra Marie, vpravo Kristina Rajlichová


Na skok dorazili i Ilonka Rajlichová s přítelem Jirkou Karlem z Nového Boru, prohlížejí zde publikace a katalogy výstav Jana Rajlicha ml. a Tomáše Rajlicha z posledních dvou let


Tabule se odpoledne z poloviny již vyprázdňovala - to je nevýhoda toho, když se sjezd koná v místě bydliště většiny přítomných, jinak by však nejspíš nedorazili vůbec, bývá to tedy velké dilema organizátorů, kam sjezd namířit; zde ještě celá rodina Roučkova z blízké Lipky, zády Gábina rozená Szabová (dcera Marie Selwitschkové, jež sedí vpravo s brýlemi), vlevo na rohu manžel Zdeněk a dále dcerky Alenka a Pavla, vpravo je brněnská Alena Rajlichová


...a jiné přeskupení účastníků


Zleva 2 sestry Eva Podlešáková a Marie Selwitschková rozené Rajlichové a Alena Rajlichová z Brna; na některé další přítomné se prosím podívejte do speciální záložky s účastníky VII. sjezdu RR...a ještě jedna skupinovka do večeře se zdrživších 13 účastníků včetně posledního přijedšího otce dominikána Jana OP (již čtvrtým rokem z Uherského Brodu), museli mj. zvládnout 20 objednaných večeří...

A na závěr i pár snímků nedělních z 20. 5. 2018:

U snídaně jak u snědeného krámu...
U snídaně jak u snědeného krámu


Návštěva u Podlešákových a Sajfrtových


Typickým šumavským ptákem je asi pštros, zde jej u Podlešákových krmí Věra Rajlichová


Pštrosí vejce je zelené


Následovala návštěva u Pichlových v Borových Ladách


Přijela kolona 4 automobilů


Kněz Jan OP si vyrobil svěcenou vodu a za pomoci mobilu oddeklamoval posvěcení nového stavení Piclových


Zde se bourá


Pár kilometrů odtuď pak bylo možno sledovat: šumavského jelínka s právě rašícími parůžky


Či rysa na číhané


Nebo i něco z šumavské flóry


Loučíme se s Šumavou a Vimperkem... Kampak za 3 roky?

 (Aktualizace 22. 5. 2018)

 
©2011 Vision Bros