Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Album památečních fotografií Karla Vojtěcha Rajlicha

Z archivu Jaroslava Rajlicha st. z Dírné (1909–1997) se 20 let po jeho smrti vynořilo toto album jeho otce Karla Vojtěcha Rajlicha (1877–1959) s 23 portrétními fotografiemi 100 až skoro 150 let starými… Bohužel je jen možno se domnívat, kdo konkrétně stál Karlovi za to, aby album celý život jako vzpomínku na své mládí uchovával.
Pokusme se nahlédnout do tváří našich předků a podle fotografických ateliérů, kde byly snímky pořízeny, alespoň o jakousi hrubou identifikaci někdy hraničící s fabulací… Neb to, co u fotografií chybí, je jakýkoliv náznak jména a až na jednu výjimku i data…
Začněme krásnými deskami 
pařížského (podle nálepky uvnitř v deskách: Zur Stadt Paris. Prag.) alba...Nejdříve dvě fotografie, na kterých je s největší pravděpodobností samotný "děda" Karel Vojtěch Rajlich rodem z Červeného Hrádku u Sedlčan. Obě jsou z fotoateliérů s názvem Pokorný, ale chlapecká je z Písku (Ottomar Pokorný, cca 1880) a jinošská z Vídně (Ruppert Pokorny, kolem r. 1900; o jakémsi propojení obou ateliérů svědčí stejné označení výrobce použitých fotokaret: Bernh. Wachtl Wien).
Na té chlapecké je ani ne 15letý hoch, asi tak z 95% musí jít o Karla, na té druhé je Karel cca 24letý a jde o skoro 100%. jistotu… Ve Vídni byl Karel například v listopadu 1901 před svojí cestou do Svaté země, ale jistě alespoň jednou i dříve…


Nejspíš samotná Karlova maminka Antonie Rajlichová (roz. Kottková z Červeného Hrádku, 18431890) je na dvou fotografiích, jedna z poloprofilu za mlada z 60.–70. let 19. stol. (velmi stará portrétní fotografie!). Vpravo studiová fotografie (skoro nečitelné razítko na rubu: Egger? Peter in Pribram) – celá postava z pozdější doby, nejspíš už jako matka a paní mlynářová (odhadem 1880)… Je možné ale, že Antonie je na úplně jiných 2 následujících fotografiích, takže pokud by toto snad ona nebyla, tak proč dvě fota v albu? Kdo ale jiný? Některá ze sestřenic nebo tet?


Voják se ženou a dítětem, možný rok fotografie 1875: jde nejspíše o Karlova otce Jana Rajlicha buď se ženou tehdy však jen cca 30letou Antonií, anebo pravděpodobněji s jeho matkou cca 60letou Františkou Rajlichovou (zemřela 1889) nebo možná tchýní Kottkovou.
Dítě musí být na 99% ještě malý Karlův bratr Ferdinand Rajlich (nar. 1872), 
o 5 let starší než Karel (Karel Vojtěch se narodil až 1877), foto J. F. Špachta Jílové u Prahy.
Válečnou medaili, kterou na uniformě vidíme, dostal Jan Rajlich po 10 letech po propuštění z armády 3. 3. 1874, dost možná tedy fotografováno k této události… Ž
ena na snímku je stejná jako starší žena na následujícím fotu, může to tedy být i tchýně Janova, prostě Ferdinandova babička.


Matka s dcerou, foto Borešova dílna v Sedlčanech 1878.
Starší žena je tedy možná matka, nebo tchýně Karla Rajlicha, a mladší žena, že by toto mohla být Karlova maminka Antonie? Rok poté, co se Karel narodil… Mladší žena je velmi podobná „muži s hůlkou“ viz dále, tak by to být mohla nejen 
jeho (a Karlova) matka (a tím pádem tedy Antonie Kottková-Rajlichová) ale třeba i teta...

Poprsí neznámé dívky, možná některá ze sestřenic Karlových? Fotograf J. O. Dvořák, Praha-Král. Vinohrady.
Je dost podobná i mladší ze dvojice na předchozí fotografii za mlada, takže by to mohla být i Antonie Kottková-Rajlichová nebo její blízká příbuzná, sestra (?)...
Vpravo postava dámy v klobouku, foto Atelier Elite Palais Generali Prag. Kdo by to mohl být, není na první pohled vůbec jasné, ale při delším vstřebání podoby může jít nejspíše o tutéž ženu z vedlejšího portrétu ovšem již po pár letech….


Mladý hoch, foto Konrád Brunner Příbram; podle zpracování to vypadá na jednu z nejstarších fotografií v albu, 70. léta 19. stol. (?), osoba na fotu musí být někdo velmi blízký z rodiny Rajlichových, nejspíše bratr anebo některý z bratranců Karla.
Pokud jde přímo o Karlova bratra Ferdinanda Rajlicha (nar. 1872), muselo by jít o datum až po roce 18
80; drží ale v ruce podobný klobouk jako dítě na předchozím snímku („voják se ženou a dítětem“) i velmi podobná fyziognomie s dítětem tu je, takže tato verze je nejpravděpodobnější… Navíc velmi podobné rysy obličeje má i "mladík s hůlkou" na následujícím fotu.


Mladík s hůlkou, kolem 18901895, má obličejové rysy zcela podobné s mladší ženou na předchozím snímku „matky s dcerou“, takže pravděpodobně syn oné dcery…, a také s chlapcem na předchozí fotografii, kterého jsme identifikovali jako Ferdinanda Rajlicha. Byl by tu tedy ve stáří 2025 let.
Dále – stojí u stejného stolku jako voják a babička na dalších fotech... I ta vojenská čepice na stolku něco asi symbolizuje... Ž
e by tedy tohle byl Karlův bratr Ferdinand? Nejspíše ano. Pokud ne, tak případně některý z bratranců? Ferdinand zemřel 1903 na TBC, na to tu zatím moc nevypadá...


Mladá žena je nejspíše Marie Rajlichová, rozená Halbrštatová, pocházející z Brna-Zábrdovic, textilní dělnice v Kyšperku (dnes Letohrad), manželka Karlova bratra Ferdinanda Rajlicha, cukráře v Žamberku, foto ateliér A. Gröger, Habelschwerdt (Bystrzyca Kłodzka) a Mittelwalde (Międzylesie/Mezilesí) po roce 1885 (vzdálenost Žamberk/KyšperkMezilesí je 25 km), tedy Karlova švagrová


Voják s poněkud bohémským vzhledem… Nabízí se sice opět otec Jan Rajlich, který byl jedinným známým vysloužilým vojákem (od 1864) v rodu Rajlichových, ale jde o foto z doby asi až po smrti Janově (zemř. 1891), odhadem cca 1895… Kdo tedy? Má některé rysy podobné ženě na dalším fotu...


Babička v šátku, bez označení ateliéru, ale fotografováno u stejného stolku (cca 1890?). Není to stejná „babička“ jako na předchozích snímcích, nejspíše může jít například o paní Kottkovou, tetu Karlovu, která ho po smrti matky od 12 let vychovávala, tzn. zde by mohla být tak 60letá, anebo třeba i o babičku z rodiny Hejhalových (viz popisek u dalšího fota)…


Dvojice starších manželů: to asi nejsou přímo Karlovi rodiče Jan a Antonie Rajlichovi v Červeném Hrádku, ale nejspíše některý ze strýců a tet (buď kovář v Červeném Hrádku František Kottek se ženou, nebo mlynáři na Rudolci Ferdinand a Aloisie Rajlichovi). Ještě by to možná mohli být rodiče Karlovy nevěsty Marie Hejhalové, Hejhalovi z Nechvalic, avšak v albu jsou asi jen osoby, které byly přítomny v Karlově životě jen do doby, než svoji nevěstu 
našel (1906). Na fotografii je zajímavá dnes výrazná retuš očí, která oproti celé fotografii během 110 let nezesvětlalaPortrét vlevo je z Klagenfurtu (Hans Jäger Photogr. Artist. Atelier), kde Karel působil v letech 1897–1898, je to asi mistr Jakob Stugger, nebo některý kolega kovář. Zajímavý odznáček na klopě by mohl někdo indentifikovat? Asi stejná osoba se objevuje ve velmi působivém slavnostním večerním oblečení s cylindrem ještě na další fotografii z berlínského ateliéru Otto Witte po roce 1900


6 portrétů je z jihotyrolského Bozenu (Bolzano), kde Karel působil v letech 1898–1901 a 1902–1903. Nepochybně jde o někoho z kovářských mistrů (Johann Schober, Franz Oberer, Leopold Kögel) a kolegy tovaryše – kováře… (fotoateliéry: 4krát F. Largajolli, 1× H. Waldmüller a 1× A. Holzner)


Dítě s raketou, chlapec 
z některé přátelské rodiny zaměstnavatele či kolegy v Dortmundu. Karel tam pracoval v letech 1901 u firmy Carl Löhr a 1903–1905 u firmy W. Stuznäcker, foto Samson & Co., Dortmund


...a na závěr ještě některé zajímavé reverzy fotografických karet

(aktualizace 22. 5. 2021)

 
©2011 Vision Bros