Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Jan Rajlich – 150 let/years/años

K jubileu „150 let Jana Rajlicha“ – výběr z celoživotní plakátové tvorby
(60. výstava cyklu Brno – hlavní město grafického designu)

Začíná / Open:          

1. červen / June 2010  17:00 h

Končí / Close:

30. září / September 2010  19:00 h / prodlouženo do 31. října 2010

Lokalita / Venue:

Galerie HaDivadlo Brno

Ulice / Street:

Alfa-pasáž, Poštovská 8d

Město / City:

Brno, Czech Republic

K jubileu „150 let Jana Rajlicha“ se po delší době připomíná opět v Brně Jan Rajlich výběrem z celoživotní plakátové tvorby a to v roce konání 24. Mezinárodního bienále grafického designu v Brně, se kterým až do nedávna bylo jméno „Jan Rajlich“ neodmyslitelně spjato...

Komorní výstava, kterou se v roce 2010 připomíná 150. výročí narození Jana Rajlicha, představuje výběr 20 + 20 nejlepších plakátů z tvorby JR. Výstavní program v Galerii HaDivadlo Brno (součásti Centra experimentálního divadla v Brně) organizuje Sdružení Bienále Brno (česko-slovenské občanské sdružení grafického designu viz www.sbb-bienalebrno.cz ) v cyklu Brno hlavní město grafického designu.

Pořadatelé:
Sdružení Bienále Brno / Brno Biennale Association
Centrum experimentálního divadla HaDivadlo Brno,
Sdružení Q,
s finanční podporou statutárního města Brna

O Janu Rajlichovi:

Jan Rajlich st. (nar. 10. 4. 1920 v Dírné, okres Tábor); Vystudoval Školu umění (1939–44), privátní školu Baťových závodů ve Zlíně (profesoři Boh. Fuchs, F. L. Gahura, V. Hroch, E. Milén, J. Sládek a další), od r. 1950 žije v Brně, věnuje se malbě a grafice, koláži a designu. Své práce představil v ČR i v zahraničí na 44 samostat. a více než 300 kolektiv. výstavách. Za své dílo získal desítky cen: např. ceny Icograda Excellence Award (3x), Euro-Design Award (ITC Antverpy), Cenu města Brna, Design prestige (DC ČR), „Sín slávy českého výstavnictví“ (Expo Image Brno – Praha), atd. Zastoupen v řadě galerií a sbírek doma i ve světě. V čele org. výboru Bienále užité grafiky od r. 63 až do r. 92; dnes je čestným předsedou Sdružení Bienále Brno. V r. 1964–67 vyučuje na ŠUR v Brně, 1983–88 přednáší graf. design a aplik. semiotiku v postgrad. kursech VŠT Košice a VUT Brno, od r. 1967 jedním z iniciátorů první vysoké výtvarné školy na Moravě, nakonec založené v r. 92 jako FaVU VUT Brno (1992–93 vedoucí ateliéru designu vizuál. komunikací). Od r. 44 navrhl na 300 plakátů, 225 realizováno tiskem, graficky upravil přes 150 titulů (knihy, katalogy, sborníky ap.) a podílel se na více než 90 výstavách a veletrzích.

Jan Rajlich ml. (doc. Ing. arch.) / Narodil se 10. 6. 1950 ve Vyškově, vystudoval architekturu na FAST VUT v Brně. Učil 7 let na ŠUR (dnes Střední škola umění a designu) v Brně, nyní je vedoucím Odboru průmyslového designu na Ústavu konstruování FSI VUT Brno a předsedou Sdružení Bienále Brno, je také členem uměleckého Sdružení Q Brno. V letech 1993–1998 byl předsedou organizačního výboru Mezinárodního bienále grafického designu v Brně. Uspořádal 27 samostatných výstav plakátů, grafického designu, počítačové grafiky, serigrafie a malby (např. Brno, Bratislava, Emmerich, Fort Collins, Moskva, Osaka, Praha, Varszawa, Wien…) a účastnil se více jak 200 výstav kolektivních na celém světě.
V roce 2001 obdržel Cenu města Brna v oboru užitého umění. Realizoval na 100 plakátů, 50 serigrafií a kolem 500 drobnějších graf. děl (značky, katalogy apod.), mimo jiné je také např. autorem erbů brněnských městských částí (Bosonohy, Černovice, Jundrov, Kníničky, Líšen ad.) nebo od roku 1999 používaných orientačních plánů ve městě Brně.


Motiv plakátu Image of a poster

JR 150 let
Plakát a obálka katalogu Poster and a catalogue cover

Katalog Catalogue

JR 150 - pozvanka
Pozvánka Invitation card 

Odkazy Links

Akci "Jan Rajlich – 150let" zaštítila Mezinárodní rada organizací grafického designu Icograda v Montrealu viz See: Endorsed by Icograda

K akci "Jan Rajlich – 150 let" (1. 6.–31. 10. 2010) a také k 90. narozeninám Jana Rajlicha st. (10. 4. 2010) Sdružení Bienále Brno vydalo u České pošty dva různé kupony k platným známkám
http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/postfila/prehled/jan-rajlich---150-let-id29911/

Rozhovor se stopadesátiletým Janem Rajlichem o Bienále Brno, plakátech apod. z 3. 6. 2010 na Brněnské televizi B-TV  Interview  with Jan Rajlich Sr. and Jan Rajlich Jr. / http://www.b-tv.cz/vlna-z-brna.html?ep=889  15minutový

Medailon Jana Rajlicha st. z 3. 6. 2010 na TV PRIMA v regionálním vysílání Brněnské oko  Interview with Jan Rajlich Sr. /  4minutový   

Venisáž výstavy (fotoreportáž)  Opening of the exhibition (photo reportage)

 
©2011 Vision Bros