Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Fotoalbum 05 Photogallery No. 05
3. sjezd Rajlichů Rajlich Reunion '06
Sedlčany Rudolec Kamýk


Jaroslav Rajlich z Brna zahajuje 3. sjezd Rajlichů ve Strnadovském mlýně, 2006  ■■

Jaroslav Rajlich z Brna zahajuje 3. sjezd Rajlichů ve Strnadovském mlýně, 2006
Jaroslav Rajlich z Brna zahajuje 3. sjezd Rajlichů ve Strnadovském mlýně, 2006 

Jan Rajlich ml. z Brna za notebookem, vpravo Marie Selwitschková (Rajlichová) s manželem Erwinem z Finsterau, vzadu Jana Dvořáková (Rajlichová) a její muž Marek z Lubě a Antonín Pichl z Borových Lad
Jan Rajlich ml. z Brna za notebookem, vpravo Marie Selwitschková-Rajlichová s manželem Erwinem z Finsterau, vzadu Jana Dvořáková-Rajlichová a její muž Marek z Lubě a Antonín Pichl z Borových Lad  

"Pravé křídlo" na zahájení RR´06 obsadili zleva Marie Doušová-Rajlichová a její bratr Karel Rajlich z Nahorub u Křečovic, Mariina dcera ſíhová z Vlašimi a manželé Věra a Miroslav Rajlichovi z Nového Boru
"Pravé křídlo" na zahájení RR´06 obsadili zleva Marie Doušová-Rajlichová a její bratr Karel Rajlich z Nahorub u Křečovic, Mariina dcera Ivana Rihová z Vlašimi a manželé Věra a Miroslav Rajlichovi z Nového Boru 

Z Venice v Los Angeles na sjezd přiletěla Jana Rajlich-Gorum a její dcery Martina a Milena. U Strnadovského mlýna se přivítaly s Janem a Alenou Rajlichovými z Brna
Z Venice v Los Angeles na sjezd přiletěla Jana Rajlich-Gorum a její dcery Martina a Milena. U Strnadovského mlýna se přivítaly s Janem a Alenou Rajlichovými z Brna

Jana Rajlich-Gorum a Jan Rajlich ml.
Jana Rajlich-Gorum a Jan Rajlich ml. (čínský nápis na tričku J. R. má být přepis jména Jan Rajlich, jak jej zhotovil kaligraf v čínském Chengdu)

Modelka Jana Rajlich-Gorum, mnich Jan Rajlich OP z Plzně a geolog Petr Rajlich z Prahy / Č. Budějovic
Modelka Jana Rajlich-Gorum, mnich Jan Rajlich OP z Plzně a geolog Petr Rajlich z Prahy / Č. Budějovic 

Milan Rajlich a Lucie Rajlichová z Trutnova a Věra a Miroslav Rajlichovi z Nového Boru (aneb "Čáslavská větev" rodu)
Milan Rajlich a Lucie Rajlichová z Trutnova a Věra a Miroslav Rajlichovi z Nového Boru (aneb "Čáslavská větev" rodu)

Druhá strana "Čáslavského stolu": Věra a Jaroslav Rajlichovi z Nového Boru (rodiče Miroslava) a Josef Rajlich z Horního Maršova (otec Milana)
Druhá strana "čáslavského stolu": Věra a Jaroslav Rajlichovi z Nového Boru (rodiče Miroslava) a Josef Rajlich z Horního Maršova (otec Milana)

Zprava Ivana Rihová, Marie Doušová-Rajlichová a Karel Rajlich z Nahorub a matka Jany Rajlich-Gorum Jeanne Rajlich z Los Angeles
Zprava Ivana Rihová, Marie Doušová-Rajlichová a Karel Rajlich z Nahorub a matka Jany Rajlich-Gorum Jeanne Rajlich z Los Angeles (v pozadí "čáslavský" stůl) 


Opět Jana Rajlich-Gorum a Jan Rajlich ml.

Sestry Milena a Martina Gorum z Los Angeles a bratři Forest a Nathan Rajlichovi ze San Francisca
Sestry Milena a Martina Gorumovy z Los Angeles a bratři Forest a Nathan Rajlichovi ze San Francisca


Zprava Milan Rajlich z Trutnova, Jaroslav Rajlich z Dolního Žandova, dále v pozadí Antonín a Jana Pichlovi z Borových Lad, Jaroslav Rajlich z Nového Boru (otec Jaroslava) a Jan Rajlich z Plzně, v popředí vlevo Josef Rajlich z Horního Maršova (otec Milana)

Dvě dorostenky (zleva): Magdaléna Rajlichová (dcera Petra a Jany z Prahy) a Ludmila Procházková (dcera Marie Procházkové-Rajlichové a Jana Procházky z Tábora / Prahy)
Dvě dorostenky (zleva): Magdaléna Rajlichová (dcera Petra a Jany z Prahy) a Ludmila Procházková (dcera Marie Procházkové-Rajlichové a Jana Procházky z Tábora / Prahy) 

Jana Rajlich-Gorum (vzadu) a její matka Jeanne Rajlichová z Los Angeles, Jarmila Ferčáková-Rajlichová z Prahy, Zdeněk Rajlich st. a Helena Vaněčková-Rajlichová ze Sedlčan
Jana Rajlich-Gorum (vzadu) a její matka Jeanne Rajlichová z Los Angeles, Jarmila Ferčáková-Rajlichová z Prahy, Zdeněk Rajlich st. a Helena Vaněčková-Rajlichová ze Sedlčan

 Zleva sedící Antonín Pichl, Petr Podlešák, Jana Dvořáková-Rajlichová, Jana Pichlová-Rajlichová a stojící Marek Dvořák...
Zleva sedící Antonín Pichl, Petr Podlešák, Jana Dvořáková-Rajlichová, Jana Pichlová-Rajlichová a stojící Marek Dvořák... 

 
Komplétní "Čáslavská"  odnož rodu: zleva sedící Jaroslav Rajlich z Nového Boru, Zdena Kopecká-Rajlichová z Trutnova a Věra Rajlichová z Nového Boru, stojící Josef Rajlich z Horního Maršova, Milan Rajlich a Nikola Rajlichová z Trutnova, Jaroslav Rajlich z Dolního Žandova a Miroslav Rajlich z Nového Boru


Beseda pod slunečníky: uprostřed Jaroslav a Kristina Rajlichovi z Brna, čelem jejich dcera Jana Dvořáková-Rajlichová z Lubě, přihlíží stojící Jana Rajlichová ze Sedlčan... ad...  

Rajlich Reunion '06 - na hromadném fotu před Strnadovským mlýnem většina z 54 účastníků
Rajlich Reunion '06 - na hromadném fotu před Strnadovským mlýnem většina z 54 účastníků

Terka Dvořáková z Lubě
Terka Dvořáková z Lubě 

Hosté Rajlich Reunion '06 se vypravili zhlédnout místa předků - dnes zpustlý mlýn v Rudolci u Sedlčan byl sídlem rodu celou druhou polovinu 19. století
Hosté Rajlich Reunion '06 se vypravili zhlédnout místa předků - dnes zpustlý mlýn v Rudolci u Sedlčan byl sídlem rodu celou druhou polovinu 19. století

Chantal Rajlichová, její synové Natan a Forest a Steve Gorum (manžel Jany) s dcerami Martinou a Milenou po obědě v Hotelu Grand v Sedlčanech
Chantal Rajlichová, její synové Natan a Forest a Steve Gorum (manžel Jany) s dcerami Martinou a Milenou po obědě v Hotelu Grand v Sedlčanech

Antonín a Jana Pichlovi, Jan Rajlich st. a Jan Rajlich ml. a další... na náměstí v Sedlčanech
Antonín a Jana Pichlovi, Jan Rajlich st. a Jan Rajlich ml. a další... na náměstí v Sedlčanech

Jana Rajlich-Gorum, Jan Rajlich st. a Jan Rajlich ml. v Sedlčanech
Jana Rajlich-Gorum, Jan Rajlich st. a Jan Rajlich ml. na zahradě u Rajlichů v Sedlčanech

Jan Rajlich st. a Chantal Rajlichová na návštěvě u Zdeſka Rajlicha (za nimi) v Sedlčanech
Jan Rajlich st. a Chantal Rajlichová na návštěvě u Zdenka Rajlicha (za nimi) v Sedlčanech ■■
 

Rajlich Reunion '06 Sedlčany/Rudolec//Kamýk fotografovali Jan Rajlich ml., Alena Rajlichová a Steve Gorum

 
©2011 Vision Bros