Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Fotoalbum 06 Photogallery No. 06
4. sjezd Rajlichů Rajlich Reunion '09 Dírná

Jaroslav Rajlich zahajuje sjezd v Dírné
Jaroslav Rajlich zahajuje sjezd v Dírné ■■

Velký sál hostince U Hrušků v Dírné se zaplſuje
Velký sál hostince U Hrušků v Dírné se zaplnuje, nakonec sjezd Rajlichů navštívilo 47 příbuzných  ◄■► 

Starosta Dírné Jan Novotný fotografuje, Jaroslav Rajlich se posiluje
Starosta Dírné Jan Novotný fotografuje, Jaroslav Rajlich se posiluje ◄■►

Nejstarší Rajlich - 89letý malíř a grafik Jan z Brna, dírenský rodák - zdraví přítomné
Nejstarší Rajlich — 89letý malíř a grafik Jan z Brna, dírenský rodák — zdraví přítomné  ◄■►

Marie Doušová-Rajlichová z Nahorub se poprvé setkala s Dalimilem Rajlichem z Loun (jejich otcové Karel a Zdenko byli bratranci)
Marie Doušová-Rajlichová z Nahorub (u Křečovic) se poprvé setkala s Dalimilem Rajlichem z Loun (jejich otcové Karel a Zdenko byli bratranci)  ◄■►

Božena Benáčanová-Rajlichová z Prahy a její syn Petr Benáčan s ženou Jaroslavou
86letá Božena Benáčanová-Rajlichová z Prahy a její syn Petr Benáčan s ženou Jaroslavou ◄■►

Profesor Václav Rajlich z Michiganu
Profesor přes matematiku a počítače Václav Rajlich z Michiganu oslavil před měsícem sedmdesátku ◄■►

Vlevo Jaroslav Rajlich s manželkou Miluší jsou z Berouna, dcera Radka Lichová-Rajlichova žije v Revnici, vpravo Zdeněk a Jana Rajlichovi ze Sedlčan
Vlevo: Jaroslav Rajlich s manželkou Miluší jsou z Berouna, jejich dcera Radka Lichová-Rajlichova žije v Řevnici (omlouváme se ale nezobrazuje se tu velké ř), vpravo: Zdeněk a Jana Rajlichovi ze Sedlčan, Zdeněk a Jaroslav jsou bratranci  ◄■►

Zleva manželé Detlef Freitag a Jana Hanzlová-Rajlichová z Kulmbachu, vedle Jarmily Ferčákové-Rajlichové z Prahy
Zleva manželé Detlef Freitag a Jana Hanzlová-Rajlichová z Kulmbachu, vedle Jarmily Ferčákové-Rajlichové z Prahy ◄■►

Levé křídlo vyfotografované spoza Karla Rajlicha z Nahorub
Levé křídlo vyfotografované spoza Karla Rajlicha z Nahorub ◄■►

Na starém dírenském hřbitově: Marie Doušová-Rajlichová z Nahorub a Alena Rajlichová z Brna
Na starém dírenském hřbitově: Marie Doušová-Rajlichová z Nahorub a Alena Rajlichová z Brna  ◄■►

Na starém dírenském hřbitově: Václav Rajlich zAnnArbor, Jan Rajlich z Brna a Karel Rajlich z Nahorub
Na starém dírenském hřbitově: Václav Rajlich z Ann Arbor, Jan Rajlich z Brna a Karel Rajlich z Nahorub  ◄■►

Na starém dírenském hřbitově: vpravo hrob kováře Karla Vojtěcha Rajlichaa jeho ženy Marie, kteří žili v Dírné od května 1910
Na starém dírenském hřbitově: vpravo hrob kováře Karla Vojtěcha Rajlichaa jeho ženy Marie, kteří žili v Dírné od května 1910  ◄■►

Na novém dírenském hřbitově: zleva Erwin Selwitchka z Finsterau s manželkou Marií rozenou Rajlichovou, Jan Rajlich st., Petr Podlešák z Vimperka a Václav Rajlich, v pozadí Antonín Pichl z Borových Lad, Alena Rajlichová z Brna a Ilona Rajlichová z Jindřichova Hradce
Na novém dírenském hřbitově: zleva Erwin Selwitchka z Finsterau s manželkou Marií rozenou Rajlichovou, Jan Rajlich st., Petr Podlešák z Vimperka a Václav Rajlich, v pozadí Antonín Pichl z Borových Lad, Ilona Rajlichová z Jindřichova Hradce a Alena Rajlichová z Brna  ◄■►

Na novém dírenském hřbitově: Jana Pichlová-Rajlichová z Borových Lad u hrobu svého strýce a tety Jaroslava a Marie Rajlichových
Na novém dírenském hřbitově: Jana Pichlová-Rajlichová z Borových Lad u hrobu svého strýce a tety Jaroslava a Marie Rajlichových  ◄■►

Mši v kostele sv. Vavřince v Dírné sloužil Rajlichům Jan Rajlich OP z dominikánského kláštera v Plzni
Mši v kostele sv. Vavřince v Dírné sloužil Rajlichům Jan Rajlich OP z dominikánského kláštera v Plzni spolu s místním farářem Mariuszem Klimczukem   ◄■►

Dalimil Rajlich s dcerou Lenkou Beranovou-Rajlichovou z Loun v kostele sv. Vavřince v Dírné
Dalimil Rajlich s dcerou Lenkou Beranovou-Rajlichovou z Loun v kostele sv. Vavřince v Dírné   ◄■►

Dominkán Jan Rajlich před svými příbuznými...
Dominkán Jan Rajlich před svými příbuznými...  ◄■►

Po mši za kostelem sv. Vavřince v Dírné: zleva Jan Procházka a Marie Procházková-Rajlichová, kteří se starali o hudební doprovod, dále Jan Rajlich, Václav Rajlich, Jan Rajlich a zády Jan Rajlich...
Po mši za kostelem sv. Vavřince v Dírné: zleva Jan Procházka a Marie Procházková-Rajlichová, kteří se starali o hudební doprovod, dále v hábitu Jan Rajlich, Václav Rajlich, Jan Rajlich ml. a zády Jan Rajlich st...  ◄■►


Pěkné počasí dovolilo i posezení před hostincem na dírenském rynku, minerálkami zahánějí žízen (má tu být nad n háček, ale nejde napsat....) sestry Marie a Jana, se svými choti Erwinem a Antonínem...; úplně vzadu v tmavých okulárech stojí Marek Dvořák  ◄■►

Terka Dvořáková si od své tety Markéty Dostalíkové-Rajlichové nechala popsat ruce...
Terka Dvořáková si od své tety Markéty Dostalíkové-Rajlichové nechala popsat ruce...  ◄■►

Krásný mobil a Terka Dvořáková...
Krásný mobil a Terka Dvořáková... ◄■►

Dírenský mlýn se stal nocovištěm pro část hostů sjezdu Rajlichů
Dírenský mlýn pod zámkem se stal nocovištěm pro část hostů sjezdu Rajlichů ◄■►

V penzionu na zámku v Dírné se také nocovalo....
V penzionu Wratislav na zámku v Dírné se také nocovalo.... ◄■►

Markétka Dostalíková-Rajlichová a Alena Rajlichová v neděli ráno před zámkem v Dírné
Markétka Dostalíková-Rajlichová a Alena Rajlichová v neděli ráno před zámkem v Dírné ◄■► 

Zámecká snídaně: Markétka Dostalíková-Rajlichová se synkem Matýskem a Jan Rajlich st., zády Kristina  Rajlichová
Zámecká snídaně: Markétka Dostalíková-Rajlichová se synkem Matýskem a Jan Rajlich st., zády Kristina  Rajlichová ◄■►

Markétka Dostalíková-Rajlichová a Zdeněk Rajlich
Markétka Dostalíková-Rajlichová a Zdeněk Rajlich ◄■►

Nedělní ráno před zámkem v Dírné: v popředí Lenka Beranová-Rajlichová s manželem Kamilem
Nedělní ráno před zámkem v Dírné: v popředí Lenka Beranová-Rajlichová s manželem Kamilem ◄■►

Nedělní ráno před zámkem v Dírné: hromadné foto účastníků sjezdu, kteří zůstaliaž do neděle
Ráno před zámkem v Dírné: hromadné foto 25 účastníků sjezdu, kteří zůstali až do neděle ◄■► 

Ráno před zámkem v Dírné: hromadné foto 25 účastníků sjezdu, kteří zůstali až do neděle
A ještě jeden záběr před zámkem v Dírné: hromadné foto 25 účastníků sjezdu, kteří zůstali až do neděle ◄■►

Krásná Jasmina a Jessica mají v sobě také rajlichovskou krev
Krásná Jasmin a Jessica mají v sobě také rajlichovskou krev ◄■►

Jana Hanzlová-Rajlichová a Detlef Freitag
Jana Hanzlová-Rajlichová a Detlef Freitag ◄■►

Václav Rajlich a otec a syn Janové Rajlichové čekající před zámkem Červená Lhota, který je vzdálen asi 3 km ode Dírné
Václav Rajlich a otec a syn Janové Rajlichové čekající před zámkem Červená Lhota, který je vzdálen asi 3 km ode Dírné  ◄■►

Václav a Jan st. čekají s dalšími Rajlichovými před zámkem Červená Lhota
Václav a Jan st. čekají s dalšími Rajlichovými na mostě před zámkem Červená Lhota ◄■►

Sestry Eva, Marie a Jana rozené Rajlichové z Vimperka a Borových Lad na Červené Lhotě
Sestry Eva, Marie a Jana rozené Rajlichové z Vimperka a Borových Lad na Červené Lhotě ◄■►

Marie a Jana rozené Rajlichové, Antonín Pichl a Petr Podlešák na Červené Lhotě
Marie a Jana rozené Rajlichové, Antonín Pichl a Petr Podlešák na Červené Lhotě ◄■►

Vodní zámek Červené Lhota
Vodní zámek Červená Lhota  ◄■►

Rajlicho-dostalíkovská madona (Markétka a Mates)
Rajlicho-dostalíkovská madona (Markétka a Matýsek) ◄■►


Zbylých 10 Rajlichů (počítáno včetně fotografa většiny záběrů z alba Jana Rajlicha ml.) po nedělním obědě...  ◄■■
Rajlich Reunion '09 Dírná fotografovali Jan Rajlich ml. a Alena Rajlichová

 
©2011 Vision Bros