Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Rodiny Rajlich/Reilich v České republice 
The Rajlichs/Reilichs‘ families in the Czech Republic 

Podle nejstarších dosud zjištěných zápisů jména Rajlich v Čechách v Berní rule v roce 1654 žili se svými rodinami na našem území tito Rajlichovi:
Jiřík Rejlich, pláten barvíř v Kamejku – zakladatel rodů Karla Vojtěcha Rajlicha (dírenská větev), Ferdinanda Rajlicha (rudolecká větev), Františka Rajlicha (sedlčanská větev), Karla Rajlicha (čáslavská větev) a Jana Rajlicha (lounská větev);
Jan Rajlich, řezník v Bakově n. Jizerou;
■ Tři jména Reilich jsou zapsána v oblasti severočeské Mimoně (Georg a Christoph v Pertolticích a Christoph v Černé Novině)
■ Všichni současní Rajlichovi/Reilichovi v ČR jsou s velkou pravděpodobností jejich potomci, přičemž je dosud bezpečně zjištěno, že více než 60% má kořeny v Kamýku nad Vltavou, tedy jejich předkem byla rodina Jiříka Rejlicha, a u ostatních předci nejstarších generací dosud nejsou zjištěni.

Větve rodu Rajlichů The Rajlich' s families stems

Rudolecká větev   Rudolec stem
Zakladatelem Rudolecké větve byl v 2. pol. 19. stol. mlynář Ferdinand Rajlich v Rudolci u Sedlčan (bratr Jana a Františka); nejstarším doloženým předkem větve je Jacobus Raijlijch (*kolem 1705) v Kamýku

Sedlčanská větev   Sedlcany stem
Zakladatelem Sedlčanské větve byl krupař František Rajlich v Sedlčanech (bratr Jana a Ferdinanda) a jeho syn Ferdinand Rajlich, krejčí v Sedlčanech); nejstarším doloženým předkem větve je rovněž  Jacobus Raijlijch (*kolem 1705) v Kamýku

Dírenská větev   Dirna stem
Zakladatelem Dírenské větve byl mlynář Jan Rajlich v Červeném Hrádku (bratr Františka a Ferdinanda) a jeho syn Karel Vojtěch Rajlich, kovář v Dírné; nejstarším doloženým předkem větve je i u této větve Jacobus Raijlijch (*kolem 1705) v Kamýku

Čáslavská větev   Čáslav stem
Zakladatelem Čáslavské větve rodu byl dělník Karel Rajlich ve východočeských Mladoticích (mlýn) a Čáslavi, jehož děd Prokop Rajlich byl začátkem 19. stol. pekařem v Kamýku, z této větve pocházejí i současní Rajlichovi v okolí Magdeburku DE 

Lounská větev   Louny stem 
■ Zakladatelem Lounské větve rodu byl Jan Rajlich narozený ve východočeských Mladoticích (mlýn) bratr Karla

■ Bušská větev   Buš stem
Větev Stanislava Reilicha (dělník) z Buše (u Slap a N. Knínu) okr. Příbram (asi 15 km severně od Kamýka); nejstarší dosud zjištěný doložený předek této větve byl krejčí Josef Rajlich, *1820? Křeničná 1, o. Příbram

Svratecká větev   Svratka stem
Kořeny Svratecké větve rodu sahají do východočeské Svratky, kde nejstarším dosud zjištěným předkem byl hrnčíř Joannis Rajlich na konci 18. st..

■ Mostecká větev   Most stem
Větev Antonína Reilicha z Lubence/Žatce (jehož otec pocházel z Mostu)

Další Rajlichovi/Reilichovi v ČR Another Rajlichs/Reilichs in the Czech Republic
U ostatních Rajlichových nejsou dosud společné vazby a předci zjištěni

Přehled současných nositelů příjmení Rajlich/Rajlichová-Reilich/Reilichová-Railich/Railichová podle jednotlivých větví rodu byl přesunut do záložky Rodiny. V přehledu jsou uvedeni všichni zjistitelní nositelé jména, kteří jsou aktuálně občany České republiky a to i včetně žen, které mají po sñatku jiná příjmení.
Seznam je průběžně doplñován a aktualizován, čtenáře prosíme o zasílání případných podnětů a upřesnění – na e-mailové adresy viz záložka Kontakty
 

► Počet nositelů příjmení Rajlich/Reilich/Railich v ČR podle okresů  (2010)
  viz záložka Rodiny

 
©2011 Vision Bros