Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Historický soupis osob s daty do roku 1912 
Historical list of persons in dates untill 1912

Rody Rajlichů od 14. stol. do 1912  
– důležitá data z Kamýku; zajímaví Rajlichovi-Reilichovi z celého světa

V tomto chronologickém přehledu jsou shromážděna (a budou průběžně doplñována) všechna dostupná data týkající se osob a jména Rajlich/Reilich do roku 1912. Poslední století je zpracováno zvlášť a s ohledem na ochranu osobních údajů je přístupné pouze rodinným příslušníkům na heslo v samostatné záložce. 

Barevný kód textů:
červená barva – o Kamýku a další Rajlichovi v Kamýku
černá barva – Rajlich / dírenská větev / PP = přímý předek
zelená barva – Rajlich / rudolecká větev
hnědá barva – Rajlich / sedlčanská větev
fialová barva – Rajlich / čáslavská větev
šedá barva – Rajlich / lounská větev
 
růžová barva – Rajlich / bušská větev
oranžová barva – Rajlich / svratecká větev
modrá barva – další Reilichovi/Railichovi/Rajlichovi
 
14. století měšťan  Reilich ze Židenic „do Brna přišel z tehdy blízkých Židenic“ (in: Jiří Švéda „Historie Židenic“)
1439 Konrad a Dorothea Reylich ze Sulzheimu potvrzení pro klášter Ebrach poblíž Norimberku, Staatsarchiv Würzburg
1490 mezi 18 sousedy (majiteli pozem.) v Kamýku, 13 řemeslníky a 7 neosedlými není jm. Rajlich – urbář královs. panství na Hluboké
1496 Heinrich Reylich. správce nemocnice Heilig-Geist-Spital, Norimberk, Německo
1580 Andrea Railich *1580? Německo– †? Brescia, otec Mattea a Pietra
1610 Pietro Railich, *1610?–†po 1655, loutnař, 1644 Venezia, 1655 Padua, syn Andrea, bratr Mattea, otec Johanna a Pietra
1614 Matteo Railich (Relich), *1614–†po 1655, houslař, Brescia, syn Andrea, bratr Pietra
1630 Gabriel Reilich *1630–9 Singeorzu-Nou – †1677 Sibiu (Rumunsko), transylvánský skladatel a varhaník (podle jiných zdrojů *1643)
1639—1671 Christoph Railich, loutnař v Neapoli
1639—1678 Pietro Railich, *1639–†1678, loutnař, syn Pietra, bratr Johanna
1645 Johann (Giovanni) Railich (Zuane Railihe), *1645-†1702, loutnař, 1672–1678 Bottega di Lautaro al Santo in Padua, syn Pietra
1650 požár zničil polovinu Kamýka
1654 Georg Reilich, Bauer; Christoph Reilich, oba Pertoltice p. Ralskem, o. Mimon – berní rula
1654 Christoph Reilich, Haus, Černá Novina, o. Mimon – berní rula
1654 Jan Rajlich, řezník, Bakov n. Jizerou – berní rula
1654 Jiřík Rejlich, pláten barvíř, Kamejk (n. Vltavou) – berní rula kraje Vltavského, panství Chlumecký
1665? Jan Rajlich, *1665?, 1701 rychtářem v Kamýku; syn nebo vnuk Jiříka?, otec Jacoba?
1680 cholera v Kamýku (493+30 mrtvých)
1692 Wenzel Reilich, 1692–1709 starosta Chrastavy (In: Chrastavské listy 10/2006)
1693 18. 8. kobylky zničily úrodu v Kamýku
1705 Raijlijch v Kamýku (zápis jména v matrice)
1705? Jacobus Raijlijch *kolem 1705 v Kamýku; otec Josephuse, Lidmilly * 6. 8. 1735 a Joannese; (manž. Dorotha z Kamýka) PP = první doložený přímý předek dírenské větve
1708 Vácslav Reylich, rychtář v Kamýku, složil  „Písen Mariánskou“
1719 Gottfried Reilich,  *1719 ?—†24. 1. 1797 Polkowice (Polkwitz), kr. Glogau; otec Gottfrieda; Freihäusler
1728 Reilich v Kamýku – od r. 1728 se zachovala v Kamýku matrika (zápis jména v matrice)
1731 Josephus, *9. 3. 1731 Kamýk, 1759 rychtářem v Kamýku; syn Jacoba, bratr Joannese a Lidmilly
1739 Joannes, *20. 6. 1739 Kamýk; syn Jacoba; bratr Josefa; otec Ferdinanda a Leopolda (manž. Catharina z Kamýka) PP
1745? Joannis Rajlich,*1745? Svratka o. Chrudim?, hrnčíř?. otec Františka
1750? Joannes, *1750? Kamýk 4, pictor-barvíř a poccilator-hrnčíř, otec Johannese *21. 6. 1775–+před 1780, Procopia *2. 7. 1777, Johannese *14. 5. 1780, Venceslause *10. 8. 1781 a Josephuse *28. 7. 1784; (manž. Dorothea roz. Bradaržiana = Bradařová)
1756 12. 7. (za faráře Jana Jos. Mayera 1741–1768) – při Chrámu Páně pod titulem Nejsv. blahoslavené P. Marie jsou ustanoveni zvoníci Antonín Rajlich a Jan Rajlich pro malý zvoneček (Liber memorabilium 1835–1934, s. 8)
1757 Francizska Reylich  *1757–†18. 7. 1848 Praha (Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 505, obraz 585)
1760 Ferdinand, *18. 11. 1760 Kamýk–+před 1834, pekař v Kamýku 4; syn Johanna; otec Josefa, Matěje, Jana, Václava a Františka (manž. Catharina roz. Heranová z Kamýka 1) PP
1764 Gottfried Reilich,  *16. 12. 1764 Polkowice (Polkwitz), kr. Glogau—†11. 11. 1826 Polkowice; syn Gottfrieda, otec Johanna Christiana; Häusler
1765 Raglijch v Kamýku (zápis jména v matrice)
1765 Leopoldus Raglijch, *18. 8. 1765 Kamýk; syn Johanna bratr Ferdinanda
1770 Railich v Kamýku (zápis jména v matrice)
1775 24. 8. velký požár zničil celý Kamýk včetně matrik; záznamy z 18. stol. byly doplněny, ale starší se nedochovaly...
1775 Matias Reilich *1775 Neuknin (Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 505, obraz 600)
1776 Josefa Johana Reilichová *1776 Chrastava; její otec chodil do učení k malíři Ignáci Calvertovi do Liberce; její děd: Johann Wenzel Reilich, řezník, v květnu 1750 pěšky na pouti v Římě, její matka Anna-Maria, roz. Tippoltová, dcera tesaře a mydláře  (sňatek 25. 9. 1798 Chrastava manž. Wenzel Führich) (Z Führichovy, rodinné kroniky, in Bulletin 155 - 12/2007, Městské muzeum Chrastava)
1777 Procopius, *2. 7. 1777 Kamýk 4 –+kolem 1850?, syn Jana, bratr Johannese, Venceslause a Jospehuse (= pravděpodob. Prokop, pekař v Kamýku 6, otec Josefa, manž. Marye roz. Rajlichová Kamýk 3)
1784 Matias Reilich *1784 Neuknin; manž. Katerina roz. Horacžek *1788?; Matias Reilich *1814 Pietschnis Neuknin?, manž. Marie roz. Kopetzky *1810; Reilich Katerina *1821 Praha; Reilich Marie *1842 Praha; Reilich Johann *1845 Praha (Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 505, obraz 601, 599)
1785 Josef, *21. 12. 1785 Kamýk, syn Ferdinanda; bratr Matěje, Jana, Václava a Františka
1787 Kniha fasovní obce Kamýcké: Franz Railich Kamýk 27, Ján Rajlich Kamýk 6, Ferdinand Railich Kamýk 4, Michal Railich Kamýk 3, Vojtěch Rajlich Kamýk 47, Vacslav Railich Kamýk 31, na druhé straně Vltavy: Matěj Railich No. 22, Anton Railich No. 24, Václav Railich No. 33
1787 Barbara Railich, *1787 Kamýk?—+2. 11. 1859 Rudolec 4
1790 Reglich v Kamýku (zápis jména v matrice)
1790 Matěj Reglich, *10. 2. 1790 Kamýk 4; syn Ferdinanda; bratr Josefa, Jana, Václava a Františka
1789 František Rajlich, *31. 3. 1789 Svratka o. Chrudim–+1827?, hrnčíř, syn Joannese, otec Marie = v rejstř. Patrimonio juctorum je dcera Franciscus Anna *1820 (manž. Marie roz. Remková)
1792 Jan Josef, *15. 4. 1792 Kamýk 4; syn Ferdinanda; bratr Josefa, Matěje, Václava a Františka
1794 Václav, *12. 8. 1794 Kamýk 4; syn Ferdinanda; bratr Josefa, Matěje, Jana a Františka
1795 Johann Christian Reilich,  *9. 6. 1795 Polkowice (Polkwitz) kr. Glogau—†23. 5. 1836 Polkowice; syn Gottfrieda, otec Carla Augusta
1797 František Rajlich, *2. 10. 1797 Nový Knín 133 o. Příbram, manž. Anna roz. Pollak; ca 1850 v Praze (Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 505, obraz 584)
1800 Reylich v Kamýku (zápis jména v matrice)
1802 František, *5. 10. 1802 Kamýk 4—+25. 4. 1869 Rudolec 4, pekař, hospodský, rychtář v Kamýku, hospodu po něm převzal p. Komžík, po 1843 mlynář v Rudolci 4; syn Ferdinanda; bratr Josefa, Matěje, Jana a Václava; otec Františka, Jana a Ferdinanda; (manž. Františka roz. Havlová z Trhových Svin u Budějovic 121—+6. 10. 1889 Rudolec 4) PP
1816? Josef, *1816? Kamýk 6 –+před 1872, mlynářský v Mladoticích 26, syn Prokopa, otec Jana *1849, Kateřiny *28. 11. 1850 Mladotice 18, Josefa *25. 3. 1852, Josefa *1. 3. 1854 Mladotice 27–+14. 1. 1878? (23. 7. 1900), Josefy *20. 5. 1860 Mladotice 37–+? 10. 4. 1884 a Karla *1. 4. 1863 Mladotice 26, (sñatek 3. 7. 1847 Mladotice 18 manž. Anna roz. Sýtařová z Travné, o. Chrudim)
1819 Kamýk: rejstřík desátečnýho Kamýk – Michal Railich No. 3, Ferdinand Railich No. 4, Wáclaw Railich No. 22, Frant. Railich No. 26, 31 a No. 40, Voznice Manství (u Dobříše) – Jan Railich No. 5
1820 Marie Rajlichová, *1820? Svratka?, dcera +Františka, matka Anny *7. 6. 1840 a Josefa Rajlicha *8. 7. 1842 Svratka (oba nemanž.)
1820? Josef Rajlich, *1820? Křeničná 1 o. Příbram, dělník, syn Františka, otec Jana (sňatek 23. 1. 1844 Křeničná 1 manž. Anna roz. Hřebíková *12. 6. 1811 Křeničná 11)
1821 Anna Reilich, *1821 Praha; děti: Reilich Maria *1842 Praha, Reilich Johann *1847 Praha (Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 505, obraz 580)
1822 Josef Railich, *1822 Kamýk, manž. Petronila roz. Lain *1830 Příbram, děti: Railich Katharina *1852 Kamýk, Railich Franziska *1856 Kamýk, Railich Marie *1859, Railich Anton *1867 (
Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 505, obraz 595, 596)
1823 Raijlich v Kamýku
1824 Jan Reilich (viz 1891)
1825 Heinrich Reilich, *1825 Praha, manž. Aloisia *1823 Praha, děti: Reilich Johann *1848 Praha, Reilich Anna *1852 Praha (Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 505, obraz 586)
1829  Franz Reilich, *1829 Kamýk—† 26. 2. 1866 Praha; manž. Barbara roz. Kolinsky *1832; děti Reilich Franz *1858 Kamýk, Reilich Ferdinand *1860, Reilich Johann *1857, Reilich Josef *1862, Reilich Adalbert *1867 (Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 505, obraz 583)
1830 Anton Railich, *1830? Rabendorf (= Vranov pod Ralskem / Mimoň) 211 (born in No. 27), otec Augustina (manž. Anna Railich roz. Runge, Rabendorf 194)
Other Reilichs in Rabendorf:
Franz Reilich *5 July 1829, Rabendorf 7 His father Josef Reilich, häusler His mother Veronica His grandfather Josef Railich, häusler  in Rabendorf 7 His grandmother Anna Maria (Source: Matrika N, 1827-
1893, L 101/58 Vranov, s. 3); 
Wenzel Reilich*15 November 1833, Rabendorf 7 His father Josef Reilich His mother Veronica His grandfather Josef Railich, Rabendorf 7 (Source: Matrika N, 1827-
1893, L 101/58 Vranov, s. 7);
Johanna Railich *24 Mai, 1850, †29 Juli, 1850, Rabendorf 7 Her mother M. Anna Railich (no father) Her grandfather Josef Railich, Rabendorf No. 7 (Source: Matrika N, 1827-
1893, L 101/58 Vranov, s. 22);
Wenzel Reilich *9 Mai, 1859, Rabendorf 7, †1869 His father Josef Reilich, häusler, Rabendorf 7 His mother Rosalia aus Mimoň 90 His grandfather Josef Railich, häusler  in Rabendorf 7 His grandmother Maria? Loisa, aus Langdorf No. 91 (Source: Matrika N, 1827-
1893, L 101/58 Vranov, s. 27);
Theresia Reilich * 28 Juni 1860 Her father Josef Reilich, häusler, Rabendorf No. 7 Her mother Rosalia aus Mimon 90 Her grandfather Josef Railich, häusler  in Rabendorf  7 Her grandmother Maria? Loisa, aus Langdorf  91 (Source: Matrika N, 1827-
1893, L 101/58 Vranov, s. 28)
Other Reilichs in Mimoň:
Henrietta Railich *6 December
1839 in Mimoň Her mother Johanna Railich (no father registered) (Source: Matrika I-N, 1825-1845, L 101/E Mimoň, s. 368 /p 30/);
Josef Railich †12 Sept.
1845 in Mimoň 341, In age 26, s. 36; M. Anna Railich †4 July 1859 in Mimoň 49, In age79, s. 203 (Source: Matrika I-Z, 1842-1873, L 101/O Mimoň)
1832 cholera v Kamýku
1832 František (II), *29. 9. 1832 Kamýk 4—† po 1885? nebo 1. 12. 1867?; krupař a stárek, syn Františka; bratr Jana a Ferdinanda; otec Ferdinanda, Františky, Berthy Aloisie a Anny (sňatek pred 1859 manž. Marie roz. Viternová ze Sedlčan 168)
1833 Carl August Reilich,  *10. 2. 1833 Polkowice (Polkwitz) kr. Glogau—†9. 10. 1916 Wiesens kr. Aurich/Ostfriesland; syn Johanna Christiana, otec Carla Wilhelma Paula; Schachtmeister
1833  Jakub Reilich, *1833 Praha (Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 505, obraz 587)
1834 Jan Railich, *14. 2. 1834 Kamýk 4 (porod. asistentka Marie Railichová)–+ 7. 6. 1891 Č. Hrádek 3, při propuštění z vojenské služby – reservista c. k. pluku pekařského (1854–1864) bytem v Rudolci 4, poté Sedlčany 102, mlynářský v Červeném Hrádku 6 u mlyn. mistra Josefa Brejchy, bydlel v č. 3 u tchána; syn Františka; bratr Františka a Ferdinanda; otec Ferdinanda a Karla; (snatek 24. 11. 1863 Janov 1, manž. Petronilla roz. Němcová *20. 5. 1840 Janov 1–+8. 9. 1866; snatek 5. 10. 1869 Červený Hrádek 2. manž. Antonie roz. Kottková *30. 7. 1843 Č. Hrádek 3–+30. 6. 1890 Č. Hrádek 2) PP
1837 Ferdinand (I) *11. 3. 1837 Kamýk 4–+po 1889; po otci mlynář v Rudolci 4; syn Františka; bratr Jana a Františka II; otec Bohumily Marie *7. 11. 1880, Marie Anny *14. 7. 1984—+24. 1. 1886, Františka *24. 11. 1862 Rudolec 4—+9. 4. 1863 Rudolec 4, Boženy Marie, Ferdinanda Jana II, Františka Kašpara, Antonína Jana, Rudolfa Havla, Karla Bor., Jaroslava Václava a Bedřicha (sñatek pred 1864 manž. Aloisia roz. Barešová z Vletic 13, +po 1902)
1839 Protokol pozemků Kameik: Franz Railich No. 4, Josef Railich No. 31, Josef Railich No. 40, Johann Railich No. 6
od 1850 Kamýk: Seznam obyvatelů,
No. 40: Joseph Railich *1801, Weronika *1808, Marie *1836, Anna *1831 (1851 na službu do Prahy), Franz *23. 7. 1838 (17. 1. 1876 syn František), Franciska *1844
No. 59 (Ros)ala Railichë1770 (Gattin)
No. 12 Joseph Reilich *1811, Anna *1821, Joseph *1840, *Johann 1844, Franz *1847 (emigr. do USA?), Anna *1849
No. 53 Johann Reilich *1821, Josepha *1821, Maria? *1852, Antonia *1854, Francisca *1857, Johanna *1792 (Mutter)
Josef Reilich *1815, Anna *1818. Johann *1849, Josef *1854
Franz Railich *1829, Barbara *1832, Johann *1857 (1890 v Praze)
Josef Railich *1822, Petronila *1830, Katharina *1852, Francziska *1855
Wittwen und Waisen:
No. 4 Ferdinande Railich, Mathias *1790, Barbara? *1787, Anna *1823
No. 4 Josepha Johanna Railich, Joseph *1822, Anna Maria *1823, Franz *1830 (emigr. do USA?)
No. 6 Prokop Railich, Anna Marya *1787 (jeho žena?), Wenzl *1808, Anna *1819, Johann Railich *1810, Anna *1814, Joseph Railich *1816 (jeho syn?), Anna *1822
No. 10 Joseph Railich, Anna *1804, Joseph *1828
No. 13 Adalbert Railich, Marie
No. 59 Railich, Rosalie?
Podle domů:
No. 13 Jozefa Reijlichowa wdowa po Janowi
No. 6 Marie Jechova roz. Rajlich *30. 1. 1818
No. 20 – dům pro chudé, Josefa Railich *1819–+1892
No. 40 Marie Rejlich *5. 1. 1836 (manž. Josef Vršecký *9. 12. 1833), matka Veronika Rejl. *1808, Frantiska Rajilichowa *15. 12. 1844, Anna Reilichová, vdova, přijata na Žižkov 18. 1. 1903?
(No. 51 rodina? (vdaná?) Rozarije? Kraijilihowa *1827– skažená rodina, †? Jan *20. 4. 1862)
1842 Josef Rajlich *8. 7. 1842 Svratka o. Chrudim–+1870 Otnice, hrnčíř, syn Marie, otec Františka a Marie *25. 10. 1870 (manž. Maria roz. Hunková (Kafková?)
1844 Joannes Evangelista Rajlich *26. 12. 1844 Křeničná 1 o. Příbram, krejčí, syn Josefa, otec Stanislava, Josefa a Antonína (sňatek před 1877 manž. Maria roz. Brožová *? Záborná Lhota 21) adr. Buš 26, po 1879 Nové Dvory 29
1849 Jan Rajlich *1849 Mladotice 18?–+?, nádeník, syn Josefa, bratr Kateřiny, Josefa, Josefy a Karla, otec Vácslava *14. 12. 1872 Mladotice 27 (16. 6. 1912 vyst. rod. list na adresu Magdeburg – Salbke, Schönebeckerstrasse 19), Františka Jaroslava *10. 7. 1876–+24. 8. 1876 Mladotice 27 a pravděpodob. Františka  *1887; (sñatek  5. 2. 1872 Mladotice 72 manž. Josefa roz. Hortensky *1850 Ronov 72, o. Čáslav)
1851 Jacob Reilich *1851–+3. 1854, tomb stones of the old graveyard at Salem Union Church, Moorestown, Pa, US
1854 Johan Reilich *1854 Kamýk; manž. Josefa  *1860; děti: Reilich Emanuel  *1880, Reilich Milada  *1884 (Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 505, obraz  588)
1857 Jan Reilich  *1857 Kamýk (Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 505, obraz 589)
1857 Františka Rajlichová *3. 4. 1857 Rudolec 4–+21. 2. 1877? Sedlčany, dcera Františka, sestra Ferdinanda. Anny a Berthy Aloisie, Sedlčany 283
1858 Franz Reilich *1858 Kamýk, manž. Anna roz. Waněk *1862, děti: Reilich Franz *1883; Reilich Barbara *1885 (Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 505, obraz 582)
1859 Anna Rajlichová *24. 4. 1859 Sedlčany 283–†10. 5. 1936 Sedlčany (slečna – úmrtní oznámení v novinách), dcera Františka, švadlena, sestra Ferdinanda, Františky a Berthy Aloisie
1863 Karel Rajlich *1. 4. 1863 Mladotice 26–+1933? Čáslav, dělník, syn Josefa, bratr Kateřiny, Josefa, Josefy, Jana; otec Antonína (nevl.) a dvou dcer  ? v Č. Budějovicích a ? provd. Svobodovou v Kolíně (sňatek 22. 11. 1891? manž. Marie roz. Šiklová, dělnice, ze Zbyslavi, o. Čáslav)
1863 Bertha Aloisie Rajlichová-Počepická *23. 4. 1863 Sedlčany 171–†? Sedlčany, dcera Františka, sestra Ferdinanda, Františky a Anny, manž. Vilém Počepický, syn Viktor Emanuel Počepický  *16. 12. 1885
1864 František Kašpar *6. 1. 1864 Rudolec 4—†?, syn Ferdinanda I, bratr Boženy, Ferdinanda II, Rudolfa, Jaroslava, Bedřicha a Karla, (manž. Marie, roz. Maříková?. otec Jaroslava?)
1864 Arina Reilich, *1864, Piatry Nianitz (RO), 1914 Long Island US
1864 Augustin Reilich, *10 . 9. 
1864 Kunnersdorf (= Kunratice u Cvikova), syn Antona Railicha, otec Gustava Eduarda a Franze Josefa (sňatek 25. 4. 1892  manž. Maria Reilich roz. Svobodová, *1. 1. 1858 Zitoulic (= Žitovlice) No. 22, bezirk Libáň––†20. 9. 1939)
1865 Ferdinand Matouš *20. 9. 1865 Sedlčany 175 ––† po 1901 Sedlčany, syn Františka, krejčí, bratr Anny, Františky a Berthy Aloisie, otec Jaroslava, Viléma, Josefa, Marie Rajlichové-Šináglové a Františky; (sňatek 18. 9. 1894 Červený Hrádek 6 manž. Anna roz. Portová *7. 10. 1870 Unhošť 222 –† po 1942 Sedlčany?)
1866 cholera v Kamýku (po odchodu 1 000 pruských vojáků 19.—21. 8.)
1867 Josef Reilich *1867 Postupice; manž. Anna roz. Skřívánek *1864 (Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 505, obraz  592, 593)
1867 Ferdinand Jan Rajlich (II) *10. 5. 1867 Rudolec 4—+1904? Rudolec 4 (spadl do vantrok), mlynář, syn Ferdinanda, bratr Boženy, Antonína, Rudolfa, Karla, Jaroslava, Františka a Bedřicha, otec Marie a Aloisie, (sñatek 26. 5. 1898 Sedlčany manž. Žofie roz. Kymlová *11. 5. 1880 Doubravice 5—+? Sv. Jan; sñatek 27. 2 1905 Sedlčany 2. manž. Ferdinand Lalák *17. 9. 1873 Libín 6—+? Rudolec?, řezník; jejich syn Ferdinand Lalák ml. mlýn Rudolec 4 přestavěl, zadlužil a po 2. požáru 1933 opustil)
1869 František Rajlich *30. 1. 1869 Otnice—+ po 1944, dělník, cestář, syn Josefa, bratr Marie, otec Františka, Anny *3. 5. 1890 Otnice 69, Františky *27. 6. 1891 Otnice 69, Karla *17. 4. 1894—20. 7. 1894, Apolonie  *22. 9. 1894 Otnice 94, Marie *24. 1. 1896, Pavla Karla *1. 6. 1899 Otnice 94—+17. 2. 1900, Růženy *5. 1. 1901 Otnice 97, Marie (sñatek 12. 9.1892 manž. Františka roz. Lustig *13. 11. 1867), Otnice – Podolí
1869 velký požár mlýna v Rudolci
1869 Karel Bor. Rajlich *26. 10. 1869 Rudolec 4—+3. 7. 1942 Brno, Segen Gottes (Zastávka u Brna) 103, syn Ferdinanda I, 1882–1890 C. k. české reálné a vyšší gymnázium v Praze (Křemencárna), 1910 oficiál drah, Vávrova 31/33, Brno; 1932–1935 vrchní inspektor státních drah, Bezručova 7, Brno; bratr Františka, Ferdinanda II, Boženy, Antonína, Jaroslava, a Bedřicha, údajně svobodný, tradovalo se, že zahynul za náletu na Brno, zemřel ale na plicní nemoc (viz 8230 Sterbeprotokoll 1942 — Brünn, No. 2579)
1870 Kamýk: Do Ameriky se vystěhovala Antonie Bursiková z Kamýka č. 30 se svým milencem F. Rajlichem, který z Ameriky tu na návštěvě u svých přátel byl (Liber memorabilium 1835–1934, s. 202) = Antonia Bursig Reilich (otec Mathew Bursig, matka Marie Kohlick); sñatek po 1870 manž. F. Reilich, 2. snatek 25. 8. 1900 Detroit, Wayne, Michigan 2. manž. Jacob Kurla
1872 Ferdinand František *28. 7. 1872 Č. Hrádek 6–+10. 8. 1903 Žamberk 86 (zemřel na TBC); cukrář v Kyšperku (Letohrad) u Žamberka 237, syn Jana; bratr Karla, 1901 bydlel v Kyšperku, bratr Karel ho tam navštívil před svou cestou do Svaté země (sňatek 17. 5. 1896 Kyšperk  manž. Marie roz. Halbrštátová (Halberstadt) *26. 6. 1871 Brno-Zábrdovice, tř. Františka Josefa 115–+29. 12. 1959 Letohrad, textilní dělnice a kartáčnice, 1910 Svatojánská ul.čp. 247, Kyšperk, 1921 Zámeček čp. 256 Kyšperk, do 1950 Žamberk, po 1950 Václavské nám. 61 (u Rambů), Letohrad. (Matka švadleny Boženy Halbrštátové-Tomanové provd. Bitnerové *1896 Kyšperk–+po 1959 domov důch. Horní Sloupnice u Ústí n./O.)
1872 Božena Marie Rajlichová-Vondráčková-Trojanová *12. 8. 1872 Rudolec 4—+? Sv. Jan, dcera Ferdinanda I, sestra Františka, Ferdinanda II, Karla, Antonína, Jaroslava, Rudolfa, a Bedřicha (sňatek 13. 7. 1905 Sedlčany manž. František Vondráček *26. 2. 1867 Sv. Jan 34—+před 1919?; 2. sñatek 27. 6. 1919? 2. manž. Jan Trojan, Sv. Jan)
1874 Kamýk: Účet fondu chudých obce Kamýk – Reijlichowa Jozefa (Rajlichowa, Reilich)
1875? Antonín Jan Rajlich *6. 9. 1875 Rudolec 4—+1956 Březinův Mlýn (Nahoruby 50), mlynář, syn Ferdinanda I, bratr Františky, Boženy, Ferdinanda II, Rudolfa, Jaroslava, Bedřicha a Karla, otec Karla, Jaroslava a Františka (manž. Marie roz. Doušová, Nahoruby 20)
1875 21. 10. Kamýk: žádost o příspěvek na živobytí: Johann Rajlich z Görkau (Jirkov u Chomutova)
1877 Karel Vojtěch Rajlich *22. 1. 1877 Č. Hrádek 6—+23. 11. 1959 Tábor, 1883–88 abs. Obec. školu v Kosově Hoře, 1892–95 vyuč. kovářem v Č. Hrádku u Frant. Kottka, od 1. 5. 1910 kovář a podkov. v Dírné 40, od r. 1937 Dírná 73; syn Jana, bratr Ferdinanda; otec Ludmily ( *6. 2. 1908 Šternov 9—+12. 11. 1908 Šternov 9), Jaroslava, Karla, Václava a Jana; (sňatek 9. 4. 1907 Nechvalice manž. Marie roz. Hejhalová  *5. 12. 1884 Nechvalice 17—+1. 10. 1957 Dírná 73) PP
1877 Stanislav Rajlich *15. 9. 1877 Buš 26 o. Příbram, krejčovský pom., syn Jana, bratr Josefa a Antonína, otec Jaroslava a Marie *1905  (sñatek 24. 1. 1901? manž. Marie roz. Marešová *1878), od  1. 5. 1905 Praha-Podolí 120 a 104 (Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 505, obraz 602)
1878 Jaroslav Václav *20. 9. 1878 Rudolec 4—+1930? Chlum?, řezník a hospodský v Jesenici, později v Chlumu 11, syn Ferdinanda I, bratr Boženy, Ferdinanda II, Rudolfa, Bedřicha a Karla, otec Jarmily Rajlichové-Řezníčkové
1879 Josef Rajlich *23. 7. 1879 Buš 26 o. Příbram, syn Jana, bratr Stanislava a Antonína; manž. Antonie roz. Kolková *1882 Buš? (Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 505, obraz 591)
1882 Rudolf Havel *16. 10. 1882 Rudolec 4—+18. 9. 1961 Libušín 99, strojní zámečník Libušín 232, syn Ferdinanda I, bratr Boženy, Ferdinanda II, Antonína, Karla, Jaroslava, Františka a Bedřicha, otec Zdenka (sñatek 16. 4. 1910 Smečno manž. Marie roz. Kuncová Libušín 232, *13. 9. 1889 Padrtí 10 o. Rokycany—+16. 7. 1975)
1884 Antonín Rajlich *10. 6. 1884 Nové Dvory 29, syn Jana, bratr Stanislava a Josefa (sñatek 16. 4. 1910? Podolí u Prahy manž. Františka roz. Kubelíková) (Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 505, obraz 581); v ruských legiích sloužil u 5. střeleckého pluku T. G. Masaryka
1884 Israel Godel Reilich, *1884, Piara (RO), 1914 Long Island US
1885 Marks Reilich, *1885, London (UK), 1906 Long Island US1885 Max Reilich, *1885, Bayreuth (DE), 1923 Long Island US
1885 Sedlčany: Parcelní protokol obce Sedlčany – uveden jediný František Reilich (parc. č. 489-490, V Zhoří u Panny Marie)1886 Carl Wilhelm Paul Reilich,  *7. 2. 1886 Wiesens kr. Aurich—+2. 4. 1961 Bremen; syn Carla Augusta, otec Rudolfa; do 1945 Bauunternehmer v Legnicích (Liegnitz)
1887 Bedřich Rajlich *28. 1. 1887 Rudolec 4—+?, syn Ferdinanda I, bratr Boženy, Ferdinanda II, Antonína, Karla, Jaroslava, Františka a Bedřicha, (sñatek 2. 7. 1912 Sedlčany manž. Anastázie roz. Kymlová z Libíně)
1887 František Rajlich,  *9. 9. 1887 pravděpodobně Mladotice? –+29. 12. 1949 Veltěže u Loun, kočí v Brodci (u Loun), syn Jana, otec Anastázie (nevl.), Jarmily, Bohumily, Josefa, Vlasty, Václava, Stanislava, Ladislava a Miroslava (manž. Antonie Rehová  *28. 7. 1890 –+29. 3. 1973 Veltěže u Loun)
1887 Wilhelm Reilich, *1887, Schwabitz, 1907 Long Island US
1889 Antonín Rajlich *22. 7.1889 Čáslav 305–+1953 Čáslav, vyuč. švec, kočí, dělník v lihovaru Kosmos Čáslav, syn Karla (22. 11. 1891 uznán za vlastního, vl. otcem byl podle syna Jaroslava možná Šikl?), měl dvě sestry ? v Č. Budějovicích a ? provd. Svobodovou v Kolíně; otec Josefa, Marie, Libuše, Jaroslava, Václava, Aleny a Antonína (sñatek 16. 11. 1914 manž. Marie roz. Šturmová z Chotusic)
1889 Alozra Reilich, *1889, Cabuna (HU), 1907 Long Island US
1890 Otto Rejlich, *1890, Wunsiedel (DE), 1909 Long Island US
1890 Anna Rajlichová-Kukletová *3. 5. 1890 Otnice 69, dcera Františka, sestra Františka, Františky a Marie (sñatek 6. 2. 1910 Šlapanice manž. Bedřich Kukleta)
1890 20. 5. Kamýk: Seznam osob z místní obce Kamýku, které jsou povinny roku 1889 vojenskou taxu platiti – Jan Reilich *1857, soustružník Žižkov 235; Josef Railich *1862, soustružník Žižkov 235; Vojtěch Reilich *1864, cukrář
1891 10. 1. starosta obce v Kamýku: žádost o příspěvek na živobytí – Jan Reijlich 67 roků starý mlynář, slepý (vypraveno?) v Plzni obdržel 10 zl(?); Reilich Antonie 60 roků, vdova v Postupicích na statni podporu 7 zl; Reilich Josefa 1819, vdova neschopna prace .... v domě chudých 7 zl
1891 Františka Rajlichová-Doležílková *27. 6. 1891 Otnice 69, dcera Františka, sestra Františka, Anny a Marie (sňatek 30. 6. 1919 Tvarožná manž. František Doložílek)
1891 Reilich, Sopron (HU), řemeslník
1892 Marie K. Rejlich (1892 Prag) Zeitschrift Čas (Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 505, obraz 597)
1895 B. Rajlich, medailér?, medaile: Národopisná výstava českoslovanská v Praze, Sn 40 mm s ouškem (med. dražena 30. 3. 2002)
1895 Gustav Eduard Reilich, *2. 8. 1895, Warnsdorf, syn Augustina, bratr Franze Josepha, odhlášen 29. 12. 1919 (Source: Matrika N, I-N, 1892-
1894, L 169/45Varnsdorf, s. 112),  1923 Long Island US,  1930: Kings USA, 17 August 1934 mit dem Schiff 'Bremen' von Bremen nach New Yorkgefahren (manž. Marie Reilich * Warnsdorf,  07 Dezember 1934 mit dem Schiff 'Bremen' von Bremen nach New York gefahren)
1895 Kamýk – městys okr. Sedlčany, 72 domů, 504 Čechů, z toho 23 Židů; Rudolec – osada, 6 domů, 53 Čechů
1895 Jaroslav Josef Rajlich *1. 3. 1895 Sedlčany 132—†27. 1. 1976 Sedlčany, obchodník, 1921 obchod střižní Hlav. nám. 36, Sedlčany, syn Ferdinanda; bratr Viléma, Josefa, Marie a Františky; otec Jaroslava I, Zdeſka a Heleny Vaněčkové (manž. Růžena roz. Němečková, *1899 Sedlčany 327—†18. 3. 1981 Sedlčany)
1896 Marie Rajlichová-Jonášová *24. 1. 1896 Otnice, dcera Františka, sestra Františka, Anny a Františky (4. 11. 1912 Líšen manž. Václav Jonáš)
1896 Vilém Ferdinand Rajlich *29. 5. 1896 Sedlčany 9—†22. 2. 1967 Praha; úředník; syn Ferdinanda; bratr Jaroslava, Josefa, Marie a Františky; otec Boženy Rajlichové-Benáčanové (*28. 12. 1923 Praha, úřednice) a Věry Rajlichové-Kedlesové (*31. 3. 1927—†1963) (1922 manž Božena roz. Jirsová z Prahy *31. 5. 1900—†2. 12. 1967 Praha, úřednice)
1897 František *7. 6. 1897 Otnice 94— +1971 Zlín?, dělník, syn Františka, bratr Anny, Marie a Františky, otec Františka, Václava, Karly Rajlichové-Chládkové *25. 5. ?1923 Kobylnice—+1998, Zdeny Rajlichové-Drápalové *1925 Kobylnice—1985 Dvorska a z 2. manž. dcer Lydie Rajlichová-Šišková? * 1940? (1958 abs. Obchodní akademie Zlín), Marcely *1951, baletky (sñatek 2. 3. 1919 Šlapanice 1. manž. Františka roz. Dobrovolná *2. 8. 1901—+9. 10.1981; 2. manž Bohuslava roz. Holíková, adr. 2000: Záramí 132, 760 00 Zlín)
1897 Josef František *30. 7. 1897 Sedlčany 9–†1955(?) násl. úrazu způs. autem radnice v Sedlčanech; hodinář; syn Ferdinanda; bratr Jaroslava, Viléma, Marie a Františky; otec Georga (sňatek 3. 4. 1920 Stod u Plzně 1. manž. Anna roz. Šalomová *22. 4. 1900 Merklín 183, bytem ve Stodě 273; 2. manž. Ludmila roz. Laštovková, *1902–?, 1940 dámské krejčovství, Krčínova 454, Sedlčany)
1899 Marie Aloisie Rajlichová-Zemánková *29. 3. 1899 Rudolec 4–+16. 6. 1987 Sv. Jan, dcera Ferdinanda (II), mlynáře, sestra Aloisie a nevl. Ferdinanda, Ladislava a Zdeny Lalákových; kol. 1915 se učí v Brně na Vesně; matka Věry *1922 a Slávky *1923 (snatek 23. 2. 1922 Sedlčany manž. Bohumil Zemánek *30. 9. 1895 Nový Knín 7–+1953, řezník v Libíni 6, od 1926 jim teta Božena Rajlichová-Trojanová pronajímá obchod a pohostinství p. Zemánka Sv. Jan, nevlastní otec Ferdinand Lalák zemřel u ní)
1900? František Rajlich *1900(?) –+?, otec Antonína a Václava (manž. Antonie)
1901 Františka Rajlichová *1901 Sedlčany–+po 1942 Sedlčany (slečna), dcera Ferdinanda; sestra Jaroslava, Viléma, Josefa a Marie
1902 Marry George Thornberry Reilich *6. 3. 1902—+22. 12. 1987 West Newton, Marion County, Indiana, US)
1902 Aloisie Bohumila Rajlichová-Kozohorská *7. 6. 1902 Rudolec 4—+??? Drevníky, dcera Ferdinanda, mlynáře, sestra Marie, a nevl. Ferdinanda, Ladislava a Zdeny Lalákových; matka (Slávky, Věry)??? a Jana (snatek 11. 8. 1928 Sedlčany manž. Ján Kozohorský *10. 5.1903 Drevníky 6, majitel cihelny, Drevníky 46 – svědek Jaroslav Rajlich, řezník, Chlum 11)
1903 Jaroslav  Reilich *9. 2. 1903 Přestavlky o. Benešov (15 km u Sedlčan)—+ 17. 12. 1978 Nová Bohyně o. Děčín; syn Stanislava; otec Jaroslava II a Vladimíra; (manž. Božena, roz. Štěpánková ze Zbuzan o. Praha-západ, *30. 1. 1904–+1. 7. 1982 Jiříkov)
1906 Karel Rajlich *26. 10. 1906 Nahoruby 50 (Březinův Mlýn)—+18. 6. 1975 Nahoruby, rolník, syn Antonína, bratr Jaroslava a Františka, otec Karla a Marie (26. 9. 1936 manž. Anežka roz. Kaprálková  *30. 6. 1915 Nahoruby 15—+31. 10. 1988 Chlum)
1908 Jaroslav Rajlich  *5. 9. 1908 Březina, Nahoruby—+12. 12. 1975 Benešov (+16. 5. 1975 Chlum 34), řezník a hostinský v Kosově Hoře, od 1936 v Chlumu 34 (koupil hostinec „Pivovar“ za 60 0000 Kč), 1943–1945 odsunut SS – Neustupov, Olbramovice – pohostinství nádraží Veselka; syn Františka (syn Antonína), bratr Karla a Františka, otec Jarmily Rajlichové-Klímové  *25. 1. 1935 Kosova Hora, učitelka Horažďovice a Drahomíry Rajlichové-Dvořákové  *18. 6. 1937 Chlum 34, zdravotní sestra Sedlec (snatek 1934 manž. Marie roz. Řezníčková  *8. 6. 1911 Štětkovice o. Příbram—+28. 9. 1972 Chlum 34) — (podle kroniky obce Jesenice: Jaroslav Rajlich, řezník a hospodský Jesenice, byl bratrem Ferdinanda z Rudolce, odešel na Chlum u Sedlčan, 1935 tam koupil hospodu, 1930 tam byl už ale hostinec paní Rajlichové...), pozn.: druhou hospodu na Chlumu vlastnila teta – vdova po Jaroslavu Rajlichovi z Jesenice a jejich dcera Jarmila Rajlichová provd. Řezníčková za bratra Marie
1909 Jaroslav Rajlich  *4. 2. 1909 Šternov 9, o. Benešov–+15. 5. 1997 Dírná 73, učitel-výtvarník, syn Karla; bratr Karla, Václava a Jana; otec Jaroslava a Tomáše; (snatek 1936 Dírná manž. Marie roz. Šimková  *20. 11. 1918 Třebějice–+20. 3. 1999 Dírná)
1910 Karel (II.) Rajlich  *21. 9. 1910 Dírná 40–+1989 Vimperk; syn Karla; bratr Jaroslava, Václava a Jana; otec Zdenky Rajlichové-Ondráškové Evy Rajlichové-Podlešákové, Marie Rajlichové-Szabové-Selwitschkové, Karla III a Jany Rajlichové-Pichlové (1. sňatek 1936? 1. manž. Marie roz. ??? z Jižné  *1912?– +???; 2. sňatek 7. 4. 1945 Tábor 2. manž. Marie roz. Telčerová  *20. 5. 1922 Zhoř–+13. 7. 2003 Vimperk)
1910 Zdenko Rajlich  *1. 11. 1910 Libušín—+28. 7. 1990 Most, syn Rudolfa, otec Dalimila (sňatek 12. 2. 1949 Vrútky manž. Margita roz. Syrotková  *11. 9. 1914 New York—+17. 6. 1998 Louny)
1911 Joseph Reilich ( *13. 12. 1911—+26. 12. 1998 West Newton, Marion County, Indiana, US – člen orchestru Tonny Bennetta; nebo Joseph A. Reilich  *14. 1. 1918—+5. 4. 1986 Los Angeles nebo Joseph Reilich – viola (1951 Janssen Symphony Orchestra of Los Angeles); Joseph L. Reilich, Holywoodwired, hair stylist; Joseph Reilich – herec ve filmu Shadow Hours, Horror-Drama USA 1999
1912 Josef I.  *27. 5. 1912—+2. 10. 1970 Ústí n. Labem-Střekov, syn Antonína, bratr Marie, Libuše, Jaroslava, Václava, Aleny a Antonína, otec Josefa, Jarmily Rajlichové-Bartonové  *28. 3. 1939 Chotusice, adr. Hejnice u Liberce a Věry Rajlichové-Holečkové  *1949 Ústí n. Labem —+1999 Ústí n. Labem (manž. Marie  *1917—+22. 7. 1973

 
©2011 Vision Bros