Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Chuderovec

Osada Chuderovec (součást obce Chuderov) leží na severovýchodním okraji Ústí nad Labem — historie viz webová stránka níže.

V Chuderovci (u Ústí nad Labem) žije rodina Rajlichových (Božena., Zděnek, Adéla...) teprve od konce 20. století. 

►Chuderovec - web 
►Chuderov - web 

►Chuderovec - video 

Děčín 

Děčín začátkem 20. stol.
Takto vypadal Děčín na přelomu 19. a 20. stol. (pohlednice)

Osídlení území Děčína se datuje souvisle již od doby laténské, Slované se zde usídlili od 7. stol., první písemná zmínka o děčínské provincii je z roku 933. Samotný Děčín vznikl jako přemyslovská pohraniční pevnost  na skále nad soutokem Labe a Ploučnice (první zmínka r. 1128), po r. 1250 královské město založené Přemyslem Otakarem II. V Děčíně se narodil Miroslav Tyrš, spoluzakladatel Sokola. Děčín byl ve 2. pol. 20. stol znám svými podniky Benar, Desta, Diana, Wico... Žije zde 52 000 obyvatel.

Děčín a rod Rajlichů
Děčín je spjat jako krátkodobé působiště s několika rodinami Rajlichovými.  Do Děčína přišel z Čáslavi v polovině 20. stol. Jaroslav Rajlich, syn Antonína Rajlicha z „Čáslavské větve“ rodu Rajlichů, se svojí ženou Věrou Rajlichovou roz. Šturmovou. Narodil se jim zde syn Jaroslav Rajlich, jenž po vojně zůstal v Dolním Žandově. Druhý syn a bratr Jaroslava Miroslav Rajlich (narodil se v Ústí n. L.) v Děčíně také vyrostl.  Rodina po 30 letech v této oblasti (Děčín, Ústí nad Labem, Duchcov, Teplice) odešla na sever do Nového Boru. V 80. letech v Děčíně také dosud končí stopa po Vladimíru Rajlichovi synu Jaroslava Rajlicha z  „Bušské větve“ rodu. V současnosti v Děčíně-Oseku žije Zděnek Rajlich syn Václava Rajlicha z „Lounské větve“ rodu Rajlichů (jeho bývalá manželka Božena Rajlichová žije s potomky Adélou a Zdenkem v Chuderovci).

►Město Děčín - web

 

Krupka    


Krupka (Groupen) se zříceninou hradu na pohlednici z konce 20. let 20. stol.

Krupka
leži asi 3 km severně od okresního města Teplic a 10 km západně od krajského města Ústí n. L. na úpatí Krušných hor. Hornické (doly na cín) město je písemně potvrzeno r. 1330. R. 1478 král Vladislav II. udělil městu znak a pečeť. Na návrší jsou dnes zříceniny hradu založeného kolem r. 1320, od r. 1621 neobydleného. V Krupce je Městské muzeum cínu a nad městem středověká štola Starý Martin přístupná veřejnosti. Rodiště MUDr.Ferdinanda Arlta, zakladatele moderního očního lékařství. Ve městě žije 12 800 obyvatel.

Rajlichovi v Krupce
Krupka je spojena s rody Rajlichů až od 20. století. Přiše sem z Loun a zemřel zde (1981) Václav Rajlich syn Františka Rajlicha z  „Lounské větve“ rodu se svou manželkou Boženou Rajlichovou roz. Mandákovou (zemřela v Krupce r. 2002). Zůstala zde jejich dcera Božena Rajlichová provd. Čermáková. V Krupce také současně bydli z příbuzné  „Čáslavské větve“ rodu Martina Rajlichová prov.. Plíštilová-Nežerná dcera Antonína Rajlicha (nar. v Čáslavi), který žil v Kladně.

► Město Krupka - web

 
©2011 Vision Bros