Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Svatý Jan

Svatý Jan (pošta Krásná Hora nad Vltavou) leží 4 km východně od Kamýka nad Vltavou a 9 km západně od Sedlčan. Na vršku nad Jedlí a Skrýšovem majitel Skrýšova – Adam Ignác Mladota ze Solopisk – postavil začátkem 18. stol. u studánky kapli Čtrnácti svatých Pomocníků a sv. Jana Nepomuckého. 1760–1764 nový majitel Skrýšova – baron Norbert Kfelíř ze Zakšova, nejvyšší lesmistr knížete Schwarzenberga – na místě kaple vystavěl poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. To byl i počátek osady pojmenované podle kostela. Dnešní obec Svatý Jan nad Skrýšovem tvoří osady Bražná, Brzina, Drážkov, Hojšín, Hrachov, Radov, Skrýšov a Svatý Jan, v současnosti je zde Ústav sociální péče (v budově zrušené školy). 

Svatý Jan, 2005
Svatý Jan s barokním kostelem sv. Jana Nepomuckého; hostinec Rajlichů (Zemánků) byl před 2. sv. válkou právě zde, za rohem; foto z r. 2005

Svatý Jan hřbitov 2005
Svatý Jan, hřbitov u kostela, 2005

Rajlichovi ve Svatém Janu
se objevili až při „expanzi“ Rajlichů z mlýna v Rudolci na přelomu 19. a 20. stol. do mlýnů, hospod a řeznictví v okolí... Hospodu zde vlastnila Božena Vondráčková Trojanová roz. Rajlichová, nar. 1872 v Rudolci, sestra mlynáře Ferdinanda Rajlicha ml. z Rudolce (podruhé se vdala právě za Jana Trojana ze Svatého Jana v r. 1919). Roku 1926 sem přišla také dcera Ferdinanda Marie Aloisie Rajlichová Zemánková s manželem Bohumilem, kterým tu její teta pronajala obchod a pohostinství (Marie zemřela ve Svatém Janu v roce 1987).  Dnes tu mají letní sídlo potomci Mariiny, rodina Benešových. Svatý Jan má nešťastné místo v historii mlýna v Rudolci, ten totiž vyhořel v r. 1933, kdy celé jeho osazenstvo bylo na tradiční pouti právě ve Svatém Janu...

Svatý Jan —  webkamera
Svatý Jan — obec

 
©2011 Vision Bros