Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Trutnov


Trutnov v době vzniku Československa (pohlednice)

Město Trutnov keží v údolí řeky Úpy v podhúří Krkonoš na místě slovanské osady z 12. století. Vznik Trutnova je písemně potvrzen roku 1260. V současnosti má město na 32 000 obyvatel.

►Město Trutnov - web 
►Trutnov - web 

Horní Maršov


...a Horní Maršov (Marschendorf) před 2. sv. válkou (pohlednice)

Městečko Horní Maršov  ležící v údolí řeky Úpy při ústí Lysečinského potoka mezi Janskými Lázněmi a Pecí pod Sněžkou je centrem východních Krkonoš. Trvale bylo osídleno po roce 1270, ale první písemná zmínka je až z roku 1466. Nyní tu žije na 1 200 obyvatel.   

►Obec Horní Maršov - web  
►Horní Maršov - web

Rajlichovi  v Trutnově, Horním Maršově a Janských Lázních:
V podkrkonošské oblasti se usídlily rodiny Rajlichových z tzv. „Čáslavské větve“ až ve druhé polovině 20. století.
•  V Horním Maršově žijí Josef Rajlich (syn Antonína Rajlicha z Čáslavi) a jeho manželka Bohuslava Rajlichová.
• Jejich dětí žijí v Trutnově (rodina Milana a Daniely Rajlichových s dcerami Lucií a Nikolou Rajlichovými) a v Janských Lázních (rodina Milanovy sestry Zdenky Rajlichové provd. Kopecké).


Janské Lázně (Johannisbad) v době 1. sv. války (pohlednice)

 
©2011 Vision Bros