Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Týnec nad Sázavou

TynecnadSazavou_1926
Týnec nad Sázavou s románskou rotundou a gotickou věží v roce 1926 (pohlednice) 

Románská rotunda v Týnci n. S., 2005
Románská rotunda s gotickou věží  v Týnci n. S., 2005 

Týnec nad Sázavou
Město leží 10 km severozápadně od okresního města Benešova. Místo bylo osídleno už od pradávna, ze středověku byly odkryty základy přemyslovského paláce, zachovala se románská rotunda (11. stol.) s gotickou věží a hradní dvoupodlažní budovou, ve které sídlí městské Muzeum týnecké kameniny. První písemná zmínka je z roku 1318. Za 2. sv. války se část obce na levém břehu Sázavy stala součástí prostoru cvičiště Zbraní SS a obyvatelé se 1. 4. 1943 museli vystěhovat. Průmysl se v Týnci datuje až od 19. stol.: výroba světově proslulé kameniny (Teynitz, 1793), slévárna (dnes Metaz), automobily Jawa-Minor (od 1931) a po 2. sv. válce motocykly Jawa. V roce 1969 obdržel Týnec statut města. Žije zde kolem 5 600 obyvatel.

Rajlichovi a Týnec
Historie Rajlichových v Týnci trvala necelých 70 let.  Ve 30. letech 20. stol. do Týnce přišel za prací František Rajlich syn mlynáře Antonína Rajlicha z asi 20 km vzdálených Nahorub. Pracoval jako slévač v Metazu a založil zde svoji rodinu (manželka Růžena roz. Štěpánová, zemřela již kolem r. 1940); zemřel r. 1965. Jejich syn Jaroslav Rajlich pracoval rovněž v Týnci jako automechanik, zemřel kolem r. 2002. Všichni jsou pochováni v rodinném hrobě na týneckém lesním hřbitově.

►Město Týnec nad Sázavou

 
©2011 Vision Bros