Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Bohumín-Skřečon

V Skřečoni u Bohumína bylo díky oznámením v listu „Noviny těšínské aneb písmo posvěcené českému lidu ve Východním Slezsku“ v letech 1909—1912 zjištěno teprve nedávno, že i zde se v uvedené době vyskytovali Rajlichovi: Jaroslav Rajlich a Bedřich Rajlich (kteří byli v listu zaznamenání v souvislosti se sklady piva...). Mohli to být například bratři nebo otec a syn nebo bratranci původem z mlýna v Rudolci u Sedlčan; Bedřich Rajlich, syn mlynáře Ferdinanda Rajlicha, se totiž z rodinné paměti vytratil... 
Pátrání po jejich původu pokračuje a na podzim 2016 byl díky našim přispěvovatelům objeven hrob Jaroslava Rajlicha (1878
1940), jeho dcery Zdeňky, provdané Zelníčkové (19061940) a manželky Ireny Rajlichové (18871965) na hřbitově v Moravské Ostravě...

Skřečoſ
Dobová pohlednice ukazuje, že Skřečon se na začátku 20. století teprve rozvíjela, nicméně hospoda zde jak vidno byla....


Nejnověji objeveným dokladem existence bohumínské rodiny Rajlichových je tento stále udržovaný hrob z hřbitova v Moravské Ostravě. Jde pravděpodobně o Jaroslava Rajlicha, který do Skřečoně přišel začátkem XX. století z Rudolce (foto Pavel Noga)


(Aktualizace 29. 3. 2017.)

 
©2011 Vision Bros