Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Dírná

Dírná u Soběslavi (okres Tábor) je větší jihočeská obec ležící mezi Jindřichovým Hradcem a Soběslaví. Má školu (dnes muzeum), faru, poštu, zámek (dnes penzion Wratislav), býval tu mlýn s elektrárnou, pivovar, lihovar atd. Obec je obklopena mnoha rybníky. 2 km od Dírné leží známý vodní zámek Červená Lhota.
Dírná měla vzniknout v 9. století jako tvrz na skalním ostrůvku uprostřed rybníka, první písemná zmínka je ale až z roku 1354, kdy Oldřich a Jošt „nového faráře prodávali“. Od roku 1357 tu žil rod Rúthů. Barbora Rúthová se provdala za Adama Vratislava z Mitrovic roku 1607 a od tohoto data vlastnil Dírnou rod Vratislavů, který tu žije dodnes. Pro zajímavost – Vratislavové z Mitrovic byli od 26. 7. 1723 ustanoveni do dvorského úřadu nejvyššího dědičného kuchmistra Království českého... 
Samotná obec Dírná má 250 obyvatel, s částmi Lžín, Závsí, Zářičí a Nová Ves u Dírné celkem 470 obyvatel.

Dírná, 1925
Žáci obecné školy v Dírné v roce 1925, 5letý Jan Rajlich je druhý v první řadě zprava

Dírná - pivovar 1928
Karel Rajlich - Dírná - pivovar 1928
Dírná — novoroční foto z dírenského pivovaru 1928, na snímku stojí třetí zleva kovář Karel Vojtěch Rajlich (detail dole), foto Ateliér Pelnář Tábor/Soběslav; Osoby na fotografii byly popsány v knize Václava Šedivého a Jana Novotného „Dírná, album pohlednic“, vyd. 2012 v Táboře, na str. 101 takto: Stojící zleva p. Rajnoch (?), pozdější ředitel pivovaru Krásné Březno v Ústí nad Labem; p. Boček (?), pozdější ředitel pivovaru Budvar; Karel Vojtěch Rajlich, kovář; p. Fichtner, topič; ??; p. Martinec; ??. Sedící zleva: p. Vondráček, bednář; p. Mácha, podstarší; Emanuel Mareš, pan starý; p. Hrouda; p. Kostinec.

Dirna_JanRajlich_sankovani_ca20leta
Přibližně ze stejné doby bude fotografie dírenských kluků s bruslemi na zamrzlém Zámeckém rybníku, Jan Rajlich sedi na sáňkách bez čepice...

Jaroslav Rajlich st.: Brána v Zámeckém parku v Dírné, pastel
Jaroslav Rajlich st.: Brána v Zámeckém parku v Dírné, pastel (jedna z pěti dírenských bran postavených na počest carevny Kateřiny Veliké)

Dirna - pohreb farare prelom 20-30 let 20 stol
Dirensky rynek - brana zborena v 70. letech 20. stol.
Další z bran byla i přímo na rynku, zde je ještě zachycena na fotografiích z pohřbu faráře kolem roku 1930 a barevně v roce 1967, ale bohužel nepřežila stavbu obchodu...


Brána vede i k areálu dírenského zámku


Portál dírenského zámkuKostel sv. Vavřince v Dírné

JaroslavRajlich_Dirna
Jaroslav Rajlich st.: Dírná s kostelem sv. Vavřince od Zámeckého rybníka, olej


Pohled na kostel sv. Vavřince z dírenského rynku za poutě 6. 8. 2005


Dírenský rynek s křížem a dírenským rodákem Janem Rajlichem st. (všechny snímky nafotil Jan Rajlich ml.)

Rajlichovi v Dírné
Sem jako panský kovář Wratislavů přišel ze Šternova Karel Vojtěch Rajlich se svou ženou Marií Rajlichovou roz. Hejhalovou a synem Jaroslavem v roce 1910. Panská kovárna byla v čp. 40. V letech 1936—1938 postavil se svými 4 syny  –  3 se narodili již v Dírné: Karel, Václav a Jan – rodinnou vilku čp. 73, kterou žertem nazýval „červený hrádek“ jako vzpomínku na své dětství prožité v Červeném Hrádku u Sedlčan. V Dírné čp. 73 jako penzista zůstal až do své smrti v r.
1959 a spolu se ženou Marií spočívá na starém dírenském hřbitově, na který viděl z oken své vilky. Až do své smrti v r. 1997 zde pak žil nejstarší syn, učitel a malíř Jaroslav, jenž s manželkou Marií Rajlichovou roz. Šimkovou mají náhrobek na hřbitově novém.
V roce 2009 se v Dírné konal 4. sjezd rodin Rajlichů, na který přijelo 47 účastníků, v létě 2015 pak v Dírné proběhlo další, již 6. setkání rajlichovských rodin spolu s výstavou 5 Rajlichů výtvarníků "5R" (Jaroslav st., Jan st., Jaroslav ml., Tomáš a Jan ml. Rajlichovi)...
10. 4. 2020 byly na domě v Dírné čp. 40 instalována pamětní deska ke 100. výročí narození zde Jana Rajlicha st., malíře a grafika.

 Hřbitov v Dírné, olej ,1957 (I. verze)
Jan Rajlich st.: Hřbitov v Dírné, olej, 1957, I. verze (pohled na starý hřbitov od domu Rajlichových čp. 73; jde o studii k většímu obrazu, který autor v roce 2003 daroval obci Dírná); zde reprodukovaný obraz je v majetku Dr. Macháčka ze Zářičí

dirna_hrbitov_50leta
Tady je studijní fotografie stejného pohledu od domu Rajichových na hřbitov z 50. let  XX. stol.

Jan Rajlich st.: Rybník Novina, olej, 1954-1958
Jan Rajlich st.: Rybník Novina, olej, 19541958, II. verze (později přepracovaná skica k I. verzi obrazu, který v roce 2003 autor daroval obci Dírná); reprodukovaný obraz je v majetku autorovy rodiny v Brně

Dírná čp. 40 - rodný dům Karla, Václava a Jana Rajlichových
Dírná čp. 40 bývalá panská kovárna Wratislavů z Mitrovic (Jan Rajlich st. na chodníku před svým rodným domem při oslavách 650 let Dírné v roce 2004 ukazuje na okno, za kterým se 10. 4. 1920 narodil )


Instalování pamětní desky 10. 4. 2020 v den 100. výročí narození malíře a grafika Jana Rajlicha st. (na snímku odleva Jan Rajlich ml., starostka Jana Vacková a autor desky sochař Martin Skalický)

► Obec Dírná Dirna Village  

► Zámek a Maxmilián Wratislav Castle and Maxmilian Wratislav — Kazi Jůzová: Doručovatel s hraběcí korunkou (Poštovní kurýr 1/1999)  

► Luboš Antonín: Zámecké knihovny / Dírná u Soběslavi a...  (Tvar 2/2007)


(aktualizace 4. 3. 2015)

 
©2011 Vision Bros