Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Louny


Pozdrav z Loun na začátku 20. stol.

Louny jsou historické město na řece Ohři. První zprávy pocházejí z 12. století (osada Luna). Město založili němečtí kolonisté ze Saska. Za vlády Karla IV. Louny již byly významným královským městem. V letech 1419–1438 se Louny přidaly k Janu Žižkovi z Trocnova a spolu se Slaným a Žatcem vytvořily obávaný spolek pod vedením husitského hejtmana Jakuba z Vřesovic. Za husitských válek tu bylo zničeno mnoho budov jako knihovna a kláštery, magdaleniánský a dominikánský. Požár 25. 3. 1517 zničil velkou část vnitřního města. Přesto v roce 1543 jsou Louny ze všech královských měst na šestém místě, pokud jde o městský majetek, a žilo tu na dva tisíce obyvatel. 
V současnosti mají Louny okolo dvacet tisíc obyvatel. Po převratu v roce 1989 zůstala v činnosti i většina podniků – dílny ČSD (dnešní LOSTR ) Lounské strojírny, Elektroporcelán, CIE Praga, Drinks Union a také nedaleká elektrárna v Počeradech. K novým firmám patří Ekostavby Louny. V roce 2000 se o průmyslovou zónu Louny-jihovýchod začali zajímat zahraniční investoři, mj. i několik japonských montážních společností. Kulturní život Loun charakterizují Chrám sv. Mikuláše, muzeum Zkamenělý les, Oblastní muzeum, Galerie Benedikta Rejta, Masarykovy sady a přilehlé Výstaviště, Vrchlického divadlo, kino Svět, Městská knihovna, kamenné loutkové divadlo, plavecká hala, sportovní hala, tenisová hala, zimní stadion...


Louny z věže děkanského chrámu sv. Mikuláše vyfotografoval Jan Rajlich ml., 2005

Do Loun přišli Rajlichovi/Reilichovi patrně až na přelomu 19. a 20. století. Ve 20. století se tu objevilo nezávisle  hned několik rodin. Z „Rudolecké větve“ rodu Rajlichů to byl např. Zdenko Rajlich (syn Rudolfa Rajlicha původem z Rudolce a Libušína), jehož syn Dalimil Rajlich s rodinou tu žije i dnes. Z „Čáslavské větve“ byl dlouhá léta hrobníkem v Lounech Antonín Václav Rajlich. Jeho syn Jiří Rajlich žije dnes v přilehlých Dobroměřicích u Loun a vnuk Jiří Rajlich ml. s rodinou stále v Lounech (ten je tu známý i jako fotbalista). Od počátku 20. stol. v Lounech a ve Veltěžích u Loun žila i další příbuzná rodina Rajlichových tzv. „Lounská větev“ (František Rajlich, kočí v Brodci u Loun, a jeho potomci Josef, Stanislav, Miroslav, Ladislav, Václav, Bohumila a Jarmila Rajlichovi...), z nichž někteří odešli mj. do Černčic, Teplic, Krupky...

►Město Louny - web

 
©2011 Vision Bros