Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Chlum / Nalžovice

Chlum je jednou z několika částí obce Nalžovice. Leží 6 km severozápadně od Sedlčan. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1364. Pohnutou historii měla tak jako celá oblast Sedlčanska za druhé světové války, kdy se stala součástí prostoru zbraní SS, ze kterého se obyvatelé museli 31. 10. 1943 vystěhovat.
V současnosti má obec Nalžovice na 550 obyvatel.


Chlum_Nalzovice_1902
Zámek Nalžovice a Chlum s kostelem v roce 1902 (pohlednice)

V Chumu žil řezník a hospodský Jaroslav Václav Rajlich (syn mlynáře Ferdinanda Rajlicha z Rudolce, „Rudolecká větev“), který se sem přestěhoval ve 20. letech (?) 20. stol. z Jesenice, v r. 1930 vlastnil hospodu, kterou po jeho smrti zdědila jeho dcera Jarmila Rajlichová-Řezníčková. Od roku 1936 působil v Chlumu Jaroslavův synovec Jaroslav Rajlich z Březinova mlýna (+1974, syn Jaroslavova bratra Františka, nevl. Antonína), dříve řezník a hostinský v Kosově Hoře, jenž zde zakoupil hostinec Pivovar a žil v Chlumu se svou manželkou Marií Rajlichovou roz. Řezníčkovou (+1972, sestra manžela sestřenice Jarmily)...

Chlum - hřbitov, 2005
Hřbitov ve Chlumu, foto 2005

Chlum: nedostavěná restaurace "Pivovar" v roce 2005
Chlum: nedostavěný dům na místě původní restaurace „Pivovar“ v roce 2005

Pohled na Chlum od Hrazan
Pohled na Chlum od Hrazan

► Obec Nalžovice
► Nalžovice

Nahoruby / Křečovice

Vesnice Nahoruby je částí obce Křečovice (3 km na severozápad od Křečovic a 9 km severně od Sedlčan). Žije zde kolem 100 obyvatel.

Do Březinova mlýna (Nahoruby čp. 50) se odstěhoval z Rudolce mlynář Antonín Jan Rajlich (syn mlynáře Ferdinandu Rajlicha, „Rudolecká větev“)  na přelomu 19. a 20. století a žil zde se svojí ženou Marií Rajlichovou roz. Doušovou až do své smrti v roce 1956 (pochování jsou oba na hřbitově v Křečovicích stejně jako jejich syn Karel se ženou). Jejich syn Karel Rajlich se zde již narodil a hospodařil jako rolník s manželkou Anežkou roz. Kaprálkovou. Další Antonínovi synové z Březinova mlýna odešli, Jaroslav Rajlich do Chlumu a František Rajlich do Týnce nad Sázavou.
V Nahorubech žijí dodnes Karlovi potomci Karel Rajlich a Marie Rajlichová-Doušová.

Marie Rajlichová-Doušová a Alena Rajlichová z Brna v Nahorubech, 2005
Marie Rajlichová-Doušová a Alena Rajlichová z Brna v Nahorubech, 2005


Mlynář Antonín Rajlich s manželkou Marií a dvěma syny Karlem a Jaroslavem na „Březině“ (Nahoruby č. 50), cca 1909


Březinův mlýn, 2005
Březinův mlýn v Nahorubech v roce 2005

► Nahoruby 
► Křečovice 

(Aktualizace 17. 9. 2013)

 
©2011 Vision Bros