Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Otnice

Obec Otnice leží 11 km jihozápadně od Slavkova u Brna v jihovýchodním výběžku Ždánického lesa v údolí Otnického potoka. První dochovaná písemná zmínka je z roku 1255, kdy se uvádí: „Hypolit a syn Jindřich z Otnic“ na závěti znojemského purkrabího. Obec vlastnilo během 650 let mnoho majitelů. Název Otnic pochází od osobního jména Oten. Bývaly zde jak Otnice tak také Otničky, které zanikly koncem 16. století.  Otnice mají 1 460 obyvatel.

Otnice_13_04_07
Kostel sv. Aloise s farou v centru Otnic  (foto A. Rajlichová, 7. 4. 2013)

► Obec Otnice
► Otnice

Kobylnice 

Obec Kobylnice leží 13 km jihovýchodně od centra Brna a 4 km jižně od města Šlapanice. Protéká zde Zlatý potok. První písemná zmínka prochází z roku 1306: „…Biskup Jan dal scholastikovi v Olomouci farní pozemky a desátek z přifařených dědin: Šlapanic, Slatiny, .. Jiříkovic, Kobylnic a Ponětovic.“  (Arcibiskupský archiv v Olomouci). Původní tvrz z 15. století byla na místě dnešní hasičské zbrojnice, na kámenu z tvrze je nápis: Za urozeného pána Jana Gbelského ze Gbelska / na Kobylnicích léta Páně 1563. V Kobylnicích byl dvůr, pivovar s hostincem, mlýn a 2 rybníky. Z dřívějšího názvu Kobylníky a Kobelnice se staly Kobylnice 16. 3. 1939. Dnes zde žije přes 900 obyvatel.
 
Kobylnice_13_04_14
V centru Kobylnice stojí zajímavá trojboká kaplička postavená r. 1908 na památku jubilea 60letého panování císaře Františka Josefa I. a 50letého kněžství P. Pia X., se třemi výklenky s plastikami svatých, zde jižní strana s Janem Nepomuckým; vzadu naproti větší budovy školy je vidět rohový dům čp. 89, kde bydlel František Rajlich s Františkou roz. Dobrovolnou a rodinou od r. 1919 do konce 40. let XX. stol. (nyní zde žije rodina Dobrovolných), foto Jan Rajlich ml. 14. 4. 2013
 
► Obec Kobylnice
► Kobylnice

Podolí u Brna

Podolí leží na jižních svazích Drahanské vrchoviny 2 km východně od Brna-Líšně. Obcí protéká potok Říčka. Nejstarším  písemným uvedením Podolí je bula papeže Řehoře IX. z 24. 9. 1237 adresovaná zábradovickému klášteru. Nejstarší podolská obecní pečeť má letopočet 1644. Podolí tvořily dvě obce (Křičen a Podolí), které měly ve 13. a 14. století několik vlastníků. Nejvýznamnější z nich byla od r. 1369 kapitula sv. Petra, která je spojila a učinila později sídlem svého panství. V současnosti má obec na 1 200 obyvatel.

Podolí od Horky poblíž Žuráně přes Pindulku_12_04_21
Jarní Podolí vyfotografované s Horky (poblíž Žuráně) přes Pindulku a dálnici, za kopcem je Brno-Líšeň... 

Krajina od Žuráně směrem na Brno s Horkou
Krajina od Žuráně (odkud vedl Napolen bitvu U Slavkova, 1805) směrem na Brno s Horkou (obě fota Jan Rajlich ml., 21. 4. 2012)

► Obec Podolí u Brna
► Podolí

Co se týče rodin Rajlichových: jsou Otnice, Kobylnice a Podolí spojeny se „Svrateckou větví“ rodu. Právě z východočeské Svratky se po polovině 19. století do Otnic dostal hrnčíř Josef Rajlich s manželkou Marií. Zde se jim narodil roku 1869 syn  František Rajlich (dělník/cestář; druhou polovinu života prožil už v Podolí). Jemu a jeho ženě Františce se roku 1897 v Otnicích narodil syn František Rajlich. Byl továrním dělníkem a bydlel se ženou Františkou v Kobylnicích, kde se jim v čp. 89 narodil roku 1919 třetí v řadě František Rajlich a dále Václav, Karla a Zdena...

(Aktualizace 15. 4. 2013.)

 
©2011 Vision Bros