Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Vimperk 

Vimperk - pohlednice kolem roku 1900
Pohlednice z Vimperka kolem roku 1900


...a takřka beze změny v roce 1950


Vimperk
Město Vimperk (dříve Winterberg) leží pod stejnojmenným hradem v údolí řeky Volynky ve výšce 700 m n. m. První osídlení zde bylo už v pravěku, v době bronzové. Před rokem 1263 byl rodem pánů z Janovic založen hrad Vimperk, vedla tudy větev středověké obchodní Zlaté stezky. Od konce 14. stol. na 100 let ovládli Vimperk Kaplířové ze Sulevic, kteří r. 1479 dosáhli jeho povýšení na město. R. 1494 hrad s městem i celé panství zdědil rod Malovců. Od poloviny 16. stol. Vimperk patřil Pánům z Hradce, Rožmberkům a Novohradským z Kolovrat. V roce 1630 koupil Vimperk Jan Oldřich z Eggenbergu a od r. 1719 patřil Vimperk Schwarzenberkům. Město proslavil knihtisk (r. 1484 tu byla vytištěna druhá kniha v Čechách, ve 20. stol. např. kolibří korány či vysekávané prostorové pohádky) a sklo, později textilní průmysl (Šumavan, Vigona), elektronika (Tesla) a nábytek (Jitona). V současnosti zde působí stále Sklárny Vimperk a několik malých tiskáren, Vimperská masna a výrobně-montážní podnik Rohde & Schwarz . Za městem začíná Národní park Šumava a Chráněná krajinná oblast Šumava. Vimperk má dnes kolem 8 000 obyvatel.

 

Jan Rajlich st.: Karneval, plakát, Vimperk 1948  Jan Rajlich st: Vimperk, plakát, 1947
Jan Rajlich st.: Karneval a Vimperk, plakáty, 1948


Vimperské historické náměstí v době VII. sjezdu Rajlichů, 2018

Vimperk a Rajlichovi
Do šumavského Vimperku se dostal jeden ze čtyřech dírenských bratrů — Karel Rajlich II. (syn kováře Karla Rajlicha)— hned po 2. sv. válce a zde žil až do své smrti v roce 1989 se svojí druhou ženou Marií Rajlichovou roz. Telčerovou (+2003). Narodilo se jim zde také všech 5 dětí Zdena Ondrášková +, Eva Podlešáková, Marie Szabová Selwitschková, Karel III. + a Jana Pichlová, které žily či stále žijí se svými rodinami také ve Vimperku a okolí (Borová Lada, Finsterau).
V roce 2018 žije ve Vimperku se jménem Rajlich Karlův vnuk Karel Rajlich IV. (syn Karla III.) a pravnuk Karel Rajlich V. 
Vimperk se zapsal také do života jednoho ze tří bratrů Karla II., Jana Rajlicha, který zde krátce působil jako malíř-krajinář  (1947—1948, vytvořil zde také mj. oba plakáty reprodukované výše) a právě zde se seznámil v r. 1947 se svojí budoucí manželkou Boženou roz. Skalickou, která zde praktikovala ve svém prvním zaměstnání jako vychovatelka a vedoucí kuchařka ve studentském penzionu sv. Rafaela.
V květnu 2018 se ve Vimperku konal VII. sjezd rodin Rajlichových 
(viz záložka Akce).
Borová Lada
V Zahrádkách u nedalekých Borových Ladech, kde žije od počátku 80. let XX. stol. Jana Pichlová, roz. Rajlichová, se uskutečnil první sjezd rodiny Rajlichových v roce 1985 (viz záložka Akce).

KarelRajlich_rodina_ca1960
Rodina Karla Rajlicha ve Vimperku kolem roku 1960: zprava Karel Rajlich, Maruška, Eva s Janou, Zdena a Marie Rajlichová s Karlem

►Město Vimperk City of Vimperk - web 
►Vimperk (Encyklopedie měst a obcí ČR) 
►Borová Lada - web 
►Rodinná farma Jana a  Antonín Pichlovi, Borová Lada 2012  

Několik fotografií z Borových Ladů z let 2009 a 2018:


Borová Lada, rodinná farma Antonína a Jany Pichlových, foto 2009


Borová Lada, rodinná farma u Pichlů


Borová Lada, Zahrádky - výběh stračen, údolím protéká uprostřed Teplá Vltava


Borová Lada, Zahrádky - volný výběh stračen


Borová Lada, svoz sena z Pichlových pozemků na Zahrádkách


Borová Lada, kaple sv. Anny s křížovou cestou


Borová Lada, kaple sv. Anny z r. 1860 obnovená roku 2006


Typická slať; v Borových Ladech fotografovali 25. 7. 2009 Alena a Jan Rajlichovi


Účastníci VII. sjezdu Rajlichů u Pichlů na Zahrádkách, 20. květen 2018

Aktualizováno 25. 5. 2018.

 
©2011 Vision Bros