Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Žamberk

Město Žamberk

Žamber - fořtovna
Tzv. fořtovna v  Žamberku s cukrárnou (ve výjezdu z náměstí směrem na Hradec Králové), kde na přelomu 19. a 20. stol. působil cukrář Ferdinand František Rajlich, foto Oldřich Chládek, 2009

 Hledání prastrýce Ferdinanda, tak by se dala označit geneze historie krátkého pobytu „Rajlichů“ z tzv. „Dírenské větve“ v Žamberku a Kyšperku. Teprve při zpracovávání deníků kovářského vandrovníka Karla Vojtěcha Rajlicha do knihy „Na vandru“ docela nedávno vyšlo najevo, že jeho starší bratr Ferdinand František Rajlich z Červeného Hrádku, o jehož existenci dnešní potomci větve už vůbec nevěděli,  se v roce 1901 nacházel v Kyšperku a šťastné objevení zrušeného hrobu jeho ženy Marie Rajlichové (roz. Halberštátové) při tzv. „Rajlich Ralley“ v roce 2005 pak nastartovalo konečné nalezení „ztraceného“ prastrýce v archivech.... Vzali se v Kyšperku v roce 1896, ale Ferdinand, který byl cukrářem v Žamberku čp. 86 (cukrárna na náměstí) a Kyšperku čp. 237,  zemřel v roce 1903 na TBC mlád 31 let... Byl pochován v Žamberku.

Letohrad/Kyšperk

Kysperk 256
Letohrad (Kyšperk), tzv. „zámeček“ čp. 256 na okraji města byla adresa textilní dělnice a kartáčnice, vdovy  Marie Rajlichové, s její tehdy 14letou dcerkou Boženou Tomanovou v roce 1910


Letohrad (dříve Kyšperk) čp. 60 (61), zde na Václavském náměstí žila vdova Marie Rajlichová s dcerou Boženou Tomanovou provd. Bittnerovou po roce 1950 až do své smrti v roce 1959

Takto vypadal stejný konec velkého kyšperského náměstí za trhu v roce 1893; mnoho dalších historických fotografiií města najdete na odkazu viz níže.
Takto vypadal stejný dolní konec velkého kyšperského náměstí za trhu v roce 1893; mnoho dalších historických fotografiií města najdete na odkazu viz níže


Náhodně odkrytý text náhrobku Marie Rajlichové na městském hřbitově v Letohradě (urnový háj, hrob. č. 30, hrob vlastnila dcera Božena od roku 1959 do roku 1970, pak 30 let patřil jinému zesnulému, v roce „objevu“ 2005 byl neobsazený)

► Město Letohrad
► Historické fotografie z Kyšperku

 
©2011 Vision Bros