Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Zlín

Zlín je krajské město na východní Moravě — o jeho historii a současnosti více na webové stránce města viz níže.

Historie Zlína a rodu Rajlichů se týká až 20. století.
Zlín je spojen se studentskými léty výtvarníka Jana Rajlicha (nar. 1920). V roce 1939 sem přišel z jihočeské Dírné studovat na právě Janem A. Baťou založenou a ředitelem Františkem Kadlecem realizovanou Školu umění. Tato škola se stala jediným uměleckým instituem vysokoškolského typu za německé okupace, kdy státní vysoké školy byly zavřeny. O těchto svých studentských letech píše J. Rajlich ve vzpomínkové knize Přistřižená křídla (viz záložka Knihy Books). Na Škole umění Jan Rajlich zůstal až do roku 1945 a pak zde ještě krátce působil koncem 40. let na internátech jako kulturní referent spolu se svou novomanželkou Boženou Rajlichovou. Do Zlína (Gottwaldova) se pak vracel v rámci různých výstav, při spolupráci na designu plakátů a katalogů pro Oblastní galerií (70. léta) i např. jako autor výpravy uvedení Kunderova „Totálního kuropění“ (1988) v Divadle pracujících... 
V polovině 20. stol. se do Zlína přestěhoval z Brna také František Rajlich st. (nar. 1897 v Otnicích, Svratecká větev rodu) , který zde žil až do své smrti v r. 1971. Ve Zlíně od 50. let. 20. stol. také bydlely mj. i Marcela Rajlichová, baletka, a Lydie Rajlichová (jeho dcery?) a Bohuslava Rajlichová (jeho žena?).

Jan Rajlich: DominantaZlina,1941, školní práce z 2. ročníku Školy umění ve Zlíně
Jan Rajlich st.: Dominanta Zlina, školní práce z 2. ročníku Školy umění ve Zlíně, 1941

Jan Rajlich st.: skice k plakátu Navštivte Zlín, školní práce ze Školy umění ve Zlíně, 1942
Jan Rajlich st.: skica k plakátu Navštivte Zlín, školní práce ze Školy umění ve Zlíně, 1942

Město Zlín City of Zlin

 
©2011 Vision Bros