Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

RR 2018 

VII. sjezd Rajlich /Reilich / Railich....
VII Rajlich /Reilich / Railich Reunion

Vimperk, 18.—20. květen/May 2018

♦ Sedmý sjezd rodin s příjmením Rajlich / Reilich / Railich / Rajilic atp. a jejich přátel se bude konat opět po 3 letech — v roce 2018 v šumavském Vimperku, spojeným s rozsáhlým potomstvem Karla Rajlicha z „dírenské větve“ rodu.  
⇒    Další podrobnosti budou následovat.
♦ The Seventh Reunion of Families with surname Rajlich / Reilich / Railich / Rajilic etc. and their firends will be held again after 3 years, in 2018 - this time in the town of Vimperk in the Šumava Mountains (Böhmerwald) associated with a wide Karel Rajlich's progeny of the "Dirna stem" of the family.      
      Details will follow shortly.

Předběžný program / Preliminary programme

VII. sjezd Rajlichů / Penzión Volyňka, Pasovská 114/7, Vimperk 
VII Rajlich Reunion Guesthouse Volyňka, 114/7 Pasovská Str., Vimperk, Czechia 
http://www.penzion-vimperk.cz

pátek 18. 5.  Příjezd a ubytování: (dvoulůžkové pokoje 860,- Kč za noc)
Friday May 18th
  Boarding and accommodation: (twoo beds room, 860.- Czech Crowns per night)

sobota 19. 5. — Příjezd a ubytování do 10 h. Od 10.00 h do 20.00 h jednání sjezdu vč. oběda a večeře.
Saturday May 19th — Breakfast. Boarding and accommodation until 10 am. From 10 am to 8 pm:m the Reunion programme including lunch and dinner.

neděle 20. 5. — Snídaně. Procházka po Vimperku (dolní zámek, hřbitovy s hroby Rajlichů...), výlet do Borových Lad ad., oběd, odpoledne odjezd.
Sunday May 20th  — Breakfast.  Sightseeing walk through Vimperk places of interest (lower castle, cemeteries with Rajlichs graves, etc.), excursion to Borova Lada etc. Lunch. Departure in the afternoon.
https://www.zamek-vimperk.cz/
http://www.eko-farma.eu/index.html
http://www.sumavanet.cz/borovalada/

Uzávěrka přihlášek ubytování a stravy je 20. 4. 2018.
Applications deadline for accommodation and catering is April 20th, 2018

Pro bližší informace volejte prosím 541 223 211 nebo 602 766 491.
For more detailed information call kindly + 420 541 223 211 or + 420 602 766 491.

Za organizátory sjezdu / on behalf of Reunion organizers:
Ing. Jaroslav Rajlich, doc. Ing. arch. Jan Rajlich    

Návratka  přihláška ke stažení zde
Fotoalbum RR_Vimperk2018.html  
►Účastníci  VII. RR Vimperk 2018
 

Aktualizace 20. 5. 2018. 

 
©2011 Vision Bros