Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Rajlich.cz v národním webovém archivu ČR 
Rajlich.cz in  the national web archive of the Czech Republic

Naše webová stránka http://Rajlich.cz je od 7. března 2011 archivována webovým archivem Národní knihovny ČR.

To umožní uchovat všechny texty, dokumenty, doklady a různé další příspěvky umístěné na našich stránkách i do budoucna, kdy i další generace budou mít ke stránkám Rajlich.cz umožněn takto přístup a budou z nich mít možnost čerpat (a to i po jejich případném zániku).

Z oznámení o archivaci stránek od Národní knihovny ČR:
Spoluprace s nami Vam prinese:
• jistotu, ze obsah Vaseho webu bude nekolikrat rocne archivovan a zustane uchovan i pokud bude v budoucnu cinnost stranek ukoncena,
• zaznam o strankach se stane soucasti katalogu Narodni knihovny a bude zarazen do Ceske narodni bibliografie,
• zarazeni do seznamu spolupracujicich vydavatelu na strankach
www.webarchiv.cz vcetne odkazu na Vase stranky
Jako oceneni kvality Vasich stranek Narodni knihovnou CR jsme pro Vas pripravili logo, ktere upozornuje Vase ctenare, ze jsou stránky archivovany v rámci projektu WebArchiv.

Logo „Stránky archivovány Národní knihovnou ČR“ je v levém sloupci dole.

 
stranky archivovány NKP

Starting by 7 March 2011 our web site http://Rajlich.cz is archived by the Web Archive of the National Library.
This will keep all the texts, documents, papers and various other posts located on our website for the future. Thus the Rajlich.cz site will be accesible also to future generations (even after any termination of the site) . 

From a notice of archiving the site from the National Library:
Co-operation  with us will bring you:
•  Assurance that a content of your site will be archived several times a year, and it will be maintained, even if a sites operation will be cancelled
• Record on the site becomes a part of National Library catalog, and it will be included in the Czech National Bibliography
• Inclusion in the list of cooperating partners and publishers to www.webarchiv.cz pages including a link to your site
In appreciation of the quality of your site, the National Library of the Czech Republic has prepared a logo that reminds your readers of the site is archived in the WebArchiv project .

"The site archived by the National Library of the Czech Republic" logo is in a left column.


Bibliografický záznam stránky htttp://Rajlich.cz v České národní bibliografii viz:
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002174586&local_base=CNB 

Česká národní bibliografie — standardní záznam:

Hlavní záhlaví   LinkRajlich, Jan, 1950-
Název   LinkRajlich [elektronický zdroj]
Nakl. údaje   Brno : Jan Rajlich, [2009]-
Odkazy   http://rajlich.cz 
Číslo nár.bibl.   cnb002174586
Souč. periodicita   Aktualizováno nepravidelně
Poznámka   Název z titulní obrazovky (verze z 14.3.2011)
Resumé   Původ a historie jména Rajlich (Railich, Rejlich aj.) v České republice, současní nositelé jména Rajlich.
Předmět. heslo   Linkpříjmení
  Linkrodová jména
Forma, žánr   * www dokumenty
Skupina Konspektu   Link81 - Lingvistika. Jazyky
MDT   Link81’373.232.1
  Link81’373.232
  Link(0.034.2)004.738.12
Předm. hesla-angl.   * surnames * family names
Forma, žánr-angl.   * www documents
Systém. číslo   002174586

 
©2011 Vision Bros