Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

 Jan Rajlich 100

• 10. 4. 2020 uplynulo 100 let od narození Jana Rajlicha st.
• Jihočeský dírenský rodák, absolvent zlínské Školy umění a od roku 1950 brněnský patriot se zapsal do povědomí nejdříve jako krajinář  — malíř Dírenska, Šumavy i Brněnska, ilustrátor a scénograf, poté ale hlavně jako grafik-designér, afišista, typograf, tvůrce výstavní grafiky, orientační grafiky a vizuáního stylu, a také jako publicista, pedagog a organizátor kulurního života. Jeho nejznámějším dítětem" je ve světě proslulé mezinárodní Bienále užité grafiky v Brně, které založil v roce 1963, 30 let je jako předseda organizačního výboru vedl, a které se v Moravské galerii v Brně každé dva roky pořádá dodnes.


• Výročí 100letého jubilea je připomínáno už od konce minulého roku, kdy byl v listopadu (tj. 3 roky po jeho úmrtí) na čestném pohřebišti města Brna odhalen náhrobek z červené žuly (podle návrhu Jana Rajlicha ml.) a kdy Sdružení Bienále Brno zorganizovalo velkou mezinárodní plakátovou akci, ve které významní čeští i zahraniční tvůrci (z více než 30 zemí) vzdávají hold Janu Rajlichovi prostřednictvím originálních plakátů. Tato akce JR100 získala podporu Mezinárodní rady designu Ico-D v Montrealu a záštitu primátorky města Brna a hejtmana Jihomoravského kraje.
• V předvečer výročí narození byly položeny na náhrobek Jana Rajlicha věnce od Města Brna (Jan Rajlich byl laureátem Ceny města Brna) a od rodiny - syna Jana ml. a Aleny Rajlichových. Uvažované vzpomínkové setkání nebylo možné z důvodu koronavirové epidemie uskutečnit podobně jako u odhalení pamětní desky na rodném domě v Dírné u Soběslavi (okres Tábor). Přímo v den jubilea  na Velikonoční pátek  byla tato deska na dům alespoň instalována. Její instalaci provedl autor, sochař Martin Skalický z Veverských Knínic (jenž je vnukem švagra Jana Rajlicha, takže "prastrýce" osobně poznal), a na desce se typograficky podílel i Jan Rajlich ml. Portrét na desce vychází z fotografie od Antonína Kanty. Podobná deska bude letos, ale později, umístěna také na dům v Jiráskově ulici v Brně, kde Jan Rajlich st. posledních 35 let žil...

JR100 nahrobek
Jan Rajlich ml. u náhrobku svého tatínka na Ústředním hřbitově v Brně 9. 4. 2020


Zleva Jan Rajlich ml., starostka Dírné Jana Vacková a sochař Martin Skalický u pamětní desky Jana Rajlicha st. na domě v Dírné čp. 40, kde bývala ve dvoře panská kovárna Wratislavů z Mitrovic

JR100 Dírná
10. 4. 2020 nainstalovaná pamětní deska na rodném domě v Dírné, autor Martin Skalický

• K oslavě jubilea dále přispívá podstatnou měrou Moravská galerie v Brně, která ze získané části pozůstalosti, zřizuje Archiv Jana Rajlicha a organizuje výstavní projekt Jan Rajlich 100, který sestává z velké retrospektivní výstavy ze všech oblastí autorovy tvorby JR: art&design a dále z výstavy archivních děl světových grafků získaných z Bienále Brno z let 1964—1992. Třetí bude výstava 100 plakátů od 100 autorů ze zmíněné akce SBB. Tyto 3 výstavy měly být zahájeny k jubileu v dubnu, ale musely být o 5 měsíců odloženy, takže budou v Moravské galerii v Brně přístupny od 24. 9. 2020 do 28. 2. 2021. MG také vydává obsáhlou monografickou  publikaci o životě a díle Jana Rajlicha st. a SBB podrobný katalog plakátové výstavy JR 100×100.

JR100 v MG
Symbol JR 100 pro odložené výstavy v Moravské galerii vytvořil Lukáš Kionka podle původního piktogramu Jana Rajlicha z roku 1977


Další odkazy k jubileu zde:
Brnožurnál 
 https://www.brnozurnal.cz/rozhovory-vzpominky-medailonky/jan-rajlich-100-vyroci-narozeni/
Táborský deník  https://taborsky.denik.cz/zpravy_region/jana-rajlicha-v-dirne-pripomina-jeho-nevsedni-podobizna-20200410.html  
Moravská galerie  http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/pripravovane-vystavy.aspx 
SBB ► http://sbb-bienale-brno.cz/sbb-rok-2020-bude-hlavne-rokem-jana-rajlicha/

 
©2011 Vision Bros